Biyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir.
Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir?

 • Protein sentezi
 • Yağ sentezi
 • Sindirim
 • Fotosentez
Soru 2

Canlıların bulunduğu çevrede hayatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişikliklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üreme
 • Uyum
 • Hücresel yapı
 • Solunum
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için yanlıştır?

 • Enerji elde etmede kullanılır.
 • Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır.
 • Hücre zarından geçebilirler.
 • Doğadan hazır olarak alınırlar.
Soru 4

Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • Sindirim tepkimelerinde su kullanılır.
 • Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur.
 • Su etkili bir soğutma sağlar.
 • Sucul ortamlarda yaşam yoktur.
Soru 5

Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir?

 • 2
 • 4,8
 • 7
 • 9
REKLAM
Soru 6

Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

 • Potasyum
 • İyot
 • Magnezyum
 • Demir
Soru 7

Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisine bitkilerde rastlanmaz?

 • Sükroz
 • Laktoz
 • Maltoz
 • Nişasta
Soru 8

“Hangi besinlerde karbonhidrat vardır?” isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözeltisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.)
Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir?

 • Patates – ekmek
 • Patates – tereyağı
 • Ekmek – yumurta akı
 • Tereyağı – yumurta akı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi lipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir?

 • Organları darbelerden korurlar.
 • Enerji elde etmek için kullanılır.
 • Vücudun ısı kaybını önler.
 • Suda çözünen vitaminlerin emilimini sağlar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sentezlenen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etkili olan faktörlerden birisi değildir?

 • Aminoasitlerin çeşitliliği
 • Aminoasitlerin dizilimi
 • Aminoasitler arasındaki bağlar
 • Protein zincirinin uzunluğu
Soru 11

Yukarıda enzim-substrat ilişkisi gösterilmiştir.
Verilen şekle göre enzim substrat ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Enzimler, tek sefer kullanılabilir.
 • Enzimler, sadece yapım tepkimelerinde kullanılır.
 • Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir.
 • Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hormonların özelliklerinden birisi değildir?

 • Vücutta su yoluyla taşınırlar.
 • Düzenleyici olarak görev yaparlar.
 • Özel bezler tarafından salgılanırlar.
 • Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir?

 • A
 • B
 • D
 • E
REKLAM
Soru 14

Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATP’leri bazı olaylarda kullanırlar.
Aşağıdakilerden hangisi ATP kullanılarak gerçekleştirilen olaylardan birisi değildir?

 • Sinirsel iletim
 • Aktivasyon enerjisi
 • Difüzyon
 • Biyosentez reaksiyonları
Soru 15

Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • Hücre zarı
 • Mitokondri
 • Kapsül
 • Çekirdek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır?

 • Zarla çevrili organelleri bulunur.
 • Çekirdek bulunur.
 • Yumurta akı kıvamında sitoplazma içerirler.
 • Bakteri ve arkeler bu grupta bulunur.
Soru 17

Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar sistemi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 • Golgi aygıtı
 • Endoplazmik retikulum
 • Kloroplast
 • Lizozom
Soru 18

Yukarıda mitokondri şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır?

 • Kendine ait bir DNA’sı vardır.
 • Çift zarlıdır.
 • Stroma ve granum bölümleri vardır.
 • Kendine ait ribozomları vardır.
Soru 19

Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yapılardan birisi değildir?

 • Krista
 • Ara filament
 • Mikrotübül
 • Mikrofilament
Soru 20

Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır?

 • Difüzyon
 • Kolaylaştırılmış difüzyon
 • Aktif taşıma
 • Osmoz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADDBBADCDABCADBCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?