Biyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlıları sınıflandırmanın amaçlarından birisi değildir?

 • Bilimsel araştırmaları hızlandırmak
 • Lezzet tespiti yapmak
 • Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek
 • Yeni bulunan türlerin adlandırılmasını kolaylaştırmak
Soru 2

Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara analog organlar denir.
Aşağıdakilerden hangisi analog organlara örnektir?

 • Güvercin kanadı – kelebek kanadı
 • Yunus yüzgeci – insan kolu
 • İnsan kolu – yarasa kanadı
 • Yunus yüzgeci – yarasa kanadı
Soru 3

Doğal sınıflandırma yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

 • Analog organ
 • Kromozom sayısı
 • DNA benzerliği
 • Yaşam ortamı
Soru 4

Canlılar arasındaki akrabalık derecesi birinci isme (cins adı) bakılarak belirlenebilir. İkinci isim (tamamlayıcı ad) akrabalık derecesi ile ilgili anlam taşımaz.
Buna göre,
I. Pinus nigra
II. Brassica nigra
III. Pinus brutia
IV. Myristica fragrans
türlerinden hangi ikisi daha yakın akrabadır?

 • I – II
 • II – III
 • II – IV
 • I – III
Soru 5

Günümüzde canlılar tür ile başlayıp alem ile biten yedi farklı kategoride gruplandırılırlar.
Buna göre tür basamağından alem basamağına gidildikçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Canlı çeşitliliği azalır.
 • Canlı sayısı artar.
 • Gen benzerliği artar.
 • Protein benzerliği artar.
REKLAM
Soru 6

İnsanda ve Moli balığında 46 kromozom bulunurken, bakteride 1, eğrelti otunda 500 kromozom bulunmaktadır.
Buna göre kromozom sayısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kromozom sayısı aynı olan canlılar kesinlikle aynı türe aittir.
 • Kromozom sayısı fazla olan canlılar diğerlerinden daha gelişmiştir.
 • Kromozom sayısı tür hakkında net bilgi verir.
 • Farklı türde canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.
Soru 7

Aynı türe ait sağlıklı iki canlı için aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir?

 • Kromozom sayıları
 • Boşaltım ürünleri
 • DNA dizilimleri
 • Beslenme şekilleri
Soru 8

Bazı bakterilerde hücre DNA’sından bağımsız olarak küçük ve halkasal DNA parçacıkları bulunmaktadır. Bu parçacıklar bazı genetik özelliklerin (örneğin direnç) aktarımını sağlar.
Yukarıda bahsedilen bakteri yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Plazmit
 • Kapsül
 • Kamçı
 • Pilus
Soru 9

Bazı bakteriler uygun olmayan çevre koşullarında hayatta kalabilmek için endospor oluştururlar.
Bakteri endospor durumuna geçtiğinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 • Metabolizma hızı düşer.
 • Olumsuz koşullardan en az düzeyde etkilenir.
 • Şartlar uygun hâle geldiğinde tekrar eski hâline döner.
 • Hızlı bir üreme döngüsüne girer.
Soru 10

Açıkta bırakılan salça, ekmek, limon, peynir gibi gıdaların üzerinde küflerin oluşmasına neden olan canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayvanlar
 • Bitkiler
 • Mantarlar
 • Arkeler
Soru 11

Yukarıda bakterilerde gerçekleşen konjugasyon olayı şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bir bakteriden diğerine genetik bilgi aktarımı olmuştur.
 • Birey sayısı artmıştır.
 • Genetik çeşitlilik artmıştır.
 • Bakteriler arasında sitoplazmik köprü kurulmuştur.
Soru 12

Arkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bazı özellikler bakımından prokaryotlara, bazı özellikler bakımından ökaryotlara benzerler.
 • Zorlu çevre şartlarında yaşayabilirler.
 • Çok hücreli canlılardır.
 • Ilımlı çevre koşullarında yaşayabilen türleri olduğu tespit edilmiştir.
Soru 13

Protista alemindeki canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
 • Tamamı çok hücrelidir.
 • Sadece eşeyli olarak ürerler.
 • Tümü parazit olarak yaşar.
REKLAM
Soru 14

Protistlerde bulunan yapılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Yalancı ayaklar aktif şekilde hareket etmeyi sağlar.
 • Öglenada bulunan kloroplast ışıkta fotosentez yapar.
 • Yüzeydeki siller beslenmeye yardımcı olur.
 • Kamçı üremede kur davranışı yapmaya olanak verir.
Soru 15

Bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler.
 • Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
 • Parazit yaşayan türleri de vardır.
 • Eşeyli ve eşeysiz olarak üreyebilirler.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bitkiler ve mantarlar aleminde yer alan canlılar için ortaktır?

 • Fotosentez yapma
 • Hücre zarının dışında hücre duvarı bulundurma
 • Tüm üyeleri parazit yaşama
 • Nişasta depo etme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar aleminin tüm üyelerinde görülen bir özelliktir?

 • Heterotrof beslenirler.
 • Tümünde omurga bulunur.
 • Akciğer solunumu yaparlar.
 • Hepsinde kanat mevcuttur.
Soru 18

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi iki yaşamlılar sınıfındandır?

 • Süngerler
 • Yarasa
 • Kivi
 • Semender
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden birisi değildir?

 • Kalpleri 4 odacıklıdır.
 • Soğukkanlı canlılardır.
 • Akciğerlerinde alveoller bulunur.
 • Karın ve göğüs boşluğu kaslı diyaframla ayrılmıştır.
Soru 20

Virüslerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hiçbir canlı alemi altında sınıflandırılmazlar.
 • Zorunlu hücre içi parazittirler.
 • Tüm nükleik asitleri içerirler.
 • Konakçısını hücre zarındaki proteinler yardımıyla tanır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBDCADCBCADABADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?