Biyoloji 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hücre bölünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir?

 • Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaşması
 • Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi
 • Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi
 • Biyolojik çeşitliliğin azalması
Soru 2

Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Prokaryot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır.
 • Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini korurlar.
 • Ökaryot hücrelerde bölünme çekirdek tarafından kontrol edilir.
 • Bitki hücreleri bölünemez.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşen olaylardan birisi değildir?

 • Bir hücrelilerde doku onarımı
 • Çok hücrelilerde doku onarımı
 • Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme
 • Bölünme sonunda iki hücre oluşması
Soru 4

Mitozun ilk evresi olan ve DNA’nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz
 • Telofaz
Soru 5

Yukarıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir.
Verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz
 • Telofaz
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez?

 • DNA’nın kendini eşlemesi
 • Orta lamel oluşması
 • Kardeş kromatitlerin ayrılması
 • İki yavru hücre oluşması
Soru 7

Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisinde genetik çeşitlilik görülür?

 • Tomurcuklanma ile üreme
 • Rejenerasyon ile üreme
 • Partenogenez
 • Vejetatif üreme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylardan birisi değildir?

 • Üreme hücrelerinin oluşması
 • Tür içinde kromozom sayısının sabit tutulması
 • Yaraların iyileşmesi
 • Genetik çeşitliliğin sağlanması
Soru 9

Mayoz bölünme esnasında tetrat,sinaps ve cross – over olaylarının meydana geldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telofaz II
 • Metafaz I
 • Anafaz I
 • Profaz I
Soru 10

Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir.
Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anafaz I
 • Metafaz I
 • Telofaz I
 • Metafaz II
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin avantajlarından birisidir?

 • Kromozom sayısı artar.
 • Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar.
 • Başka türlere ait olan özellikler ortaya çıkar.
 • Birbirinin kopyası bireyler meydana gelir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliklerindendir?

 • DNA eşlenmesi olur.
 • Kromozom sayısı yarıya iner.
 • Vücut hücrelerinde görülür.
 • Genetik çeşitlilik görülmez.
Soru 13

Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Albert Einstein
 • Rosalind Franklin
 • Marie Curie
 • Gregor Mendel
REKLAM
Soru 14

İnsanda dişi bireyler XX kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromozom çiftine sahiptir.
Buna göre bir çiftin erkek çocukları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 / 2
 • 1 / 3
 • 1 / 4
 • 1 / 9
Soru 15

AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?

 • Abe
 • abE
 • ABE
 • Abe
Soru 16

Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır?
(Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.)

 • 0
 • 1 / 16
 • 3 / 16
 • 9 / 16
Soru 17

A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur.
Buna göre bu ailenin ikinci çocuklarının A kan grubu olma olasılığı kaçtır?

 • 1
 • 1 / 2
 • 1 / 3
 • 1 / 4
Soru 18

Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
(Hemofili aleli X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir hastalıktır.)

 • Sağlıklı erkek
 • Taşıyıcı erkek
 • Taşıyıcı dişi
 • Sağlıklı dişi
Soru 19

Yukarıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir.
Soyağacında ? ile gösterilen bireyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır?

 • 1 / 9
 • 1 / 4
 • 1 / 8
 • 2 / 3
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylardan birisi değildir?

 • Mutasyon
 • Kromozomların rastgele dağılması
 • Mitoz bölünme
 • Cross – over
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCAADBCCDABADACBDBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?