Biyoloji 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen ekolojik birimlerden hangisi en dar kapsamlıdır?

 • Biyosfer
 • Ekosistem
 • Popülasyon
 • Komünite
Soru 2

Bir su ekosisteminde yaşayan canlılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Tüm canlılar birbirleriyle etkileşim hâlindedir.
 • Canlılar sadece cansızlar ile etkileşim hâlindedir.
 • Tüm canlılar aynı besinleri tüketir.
 • Bir türün sayısındaki azalma diğer türleri etkilemez.
Soru 3

Komşu ekosistemlerin kesişme bölgelerine ekoton denir.
Bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kesişen her iki ekosistemin özelliğini gösterir.
 • Tür çeşitliliği fazladır.
 • Ekotonlar bir geçiş bölgesidir.
 • Bu bölgedeki türler arasında etkileşim yoktur.
Soru 4

Bir türün doğal olarak yaşayıp üreyebildiği, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebildiği yaşam alanına habitat denir.
Habitatlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bütün canlılar her habitatta yaşayabilir.
 • Bir habitatta birden fazla canlı yaşayabilir.
 • Türler mevsimlik ya da yıllık habitat değiştirmezler.
 • Canlılar habitatlarına uyum sağlayamazlar.
Soru 5

Cansız faktörler, belirli bir çevrede hangi türlerin yaşayabileceğini belirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu cansız faktörlerden birisidir?

 • Sıcaklık
 • Ayrıştırıcılar
 • Üreticiler
 • Tüketiciler
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi canlıların çevre koşullarına karşı gösterdiği tepkilerden birisi değildir?

 • Kurbağaların kış uykusuna yatması
 • Fotosentez için CO2’ye ihtiyaç duyulması
 • Suda yaşayan canlıların pH değişiminde ölmesi
 • Kuşların uzun göçler gerçekleştirmesi
Soru 7

Aşağıda verilen ekosistemin bileşenlerinden hangisi ekosisteme besin ve oksijen sağlayabilir?

 • Ayrıştırıcılar
 • Tüketiciler
 • Nem
 • Üreticiler
Soru 8

Besin piramidiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Ayrıştırıcı canlılar ölü organizmaları ve atıkları parçalarlar.
 • Üreticiden tüketiciye çıkıldıkça biyokütle genellikle artar.
 • Biyolojik birikim en çok üreticilerde görülür.
 • En çok enerji, piramidin en üstündeki canlıya aktarılır.
Soru 9

Heterotrof canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Heterotrof canlıların hepsi tüm besinlerle beslenir.
 • Bazı canlılar sadece bitkisel besinlerle beslenir.
 • Bazı canlılar sadece hayvansal besinlerle beslenir.
 • Bazı canlılar hem bitkisel hem hayvansal besinlerle beslenir.
Soru 10

Su döngüsüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Tamamen cansız faktörlerle gerçekleşir.
 • Atmosfere su girişi sadece buharlaşma ile olur.
 • Karada bulunan su miktarı sürekli artar.
 • Yağış, yağmur ve kar şeklinde olabilir.
Soru 11

Yukarıda bir besin piramidi verilmiştir.
Verilen besin piramidine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Güneş enerjisi sisteme fitoplanktonlar ile girer.
 • Ayrıştıcı canlılar tüm basamaklar ile etkileşim hâlindedir.
 • Biyolojik birikim en fazla otçul balıkta olur.
 • En az enerji balıkçıl kuşa aktarılır.
Soru 12

2010 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açılan Türkiye Tohum Gen Bankası hangi ilimizde bulunmaktadır?

 • Ankara
 • Yozgat
 • İstanbul
 • Çankırı
Soru 13

Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir.
Verilen şemada azot döngüsüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ayrıştırıcılar farklı kaynaklardan gelen atıkları NH3’e dönüştürürler.
 • Döngüde azot tek yönde hareket eder.
 • Bitkiler topraktaki azotu NH3 şeklinde kullanamazlar.
 • Bazı bakteriler azot döngüsünde rol oynarlar.
REKLAM
Soru 14

Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir üretim gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Doğayı kendi çıkarlarımıza göre düzenlemeliyiz.
 • Ormanlık alanları tarım arazisine çevirmeliyiz.
 • Doğal çevreye zarar vermeden onunla uyumlu yaşamalıyız.
 • Bitkisel kaynakları sonuna kadar tüketmeliyiz.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerinden birisi değildir?

 • Hızla artan dünya nüfusu
 • Tarım ilaçları ve yapay gübrelerin aşırı kullanımı
 • Savaşlar
 • Koruma programları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardan birisidir?

 • Akdeniz foku
 • Dinozor
 • Güvercin
 • Domuz
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artıran faktörlerden birisi değildir?

 • Egzoz gazları
 • Rüzgâr gülleri
 • Fosil yakıtların yanması
 • Orman yangınları
Soru 18

Çevre dostu olan yeşil binalar, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlar.
Yeşil binalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bina yapımında kimyasal maddeler yoğunluktadır.
 • Bina enerjisini fosil yakıtlardan karşılamaktadır.
 • Binanın yapım aşamasında daha az doğal kaynak kullanılmaktadır.
 • Binanın su ihtiyacı yakındaki su kuyusundan karşılanmaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik türlerden birisi değildir?

 • Ankara keçisi
 • Sivas kangalı
 • Safran
 • Sazan balığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi canlıları korumak için oluşturulmuş yapay alanlardandır?

 • Milli parklar
 • Hayvanat bahçeleri
 • Özel çevre koruma bölgeleri
 • Yaban hayatı geliştirme sahaları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBABDAADCABCDABCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?