Coğrafya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Doğa insanın yaşam alanını belirler. İnsan bu yaşam alanı içindeki unsurlarla bütünlük oluşturur’’
Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumdur?

 • Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması
 • Kutba yakın yerlerde canlı çeşitliliğinin ve popülasyonunun azalması
 • Elverişli iklim ve verimli düz alanlarda nüfus miktarının artması
 • Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması
Soru 2

Macellan, 1519’da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur.
Macellan’ın bu seyahatiyle aşağıdakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir?

 • Dünya’nın küre şeklinde olduğunu
 • Keşfedilmemiş yeni kıtalar olduğunu
 • Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu
 • Dünya’nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu
Soru 3

Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran’daki “aydınlanma çemberinin” bir kısmını göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

• Yerel saat farklarının oluşumu
• Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi
• Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması
Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Dünya’nın şeklinin
 • Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinin
 • Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşmasının
 • Dünya’nın kendi ekseninde dönmesinin
Soru 5

Yukarıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı zamanda oluşturduğu gölgeler görülmektedir.
Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 6

Dönenceler arasında kalan bölgede yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi
 • Yerçekimi kuvvetinin Ekvator’dan kutuplara doğru artması
 • Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında açı olması
 • Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması
Soru 7

Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • Çizgisel hız azalır.
 • Okyanuslarda tuzluluk oranı artar.
 • Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşer.
 • Gece ve gündüz süreleri arasındaki eşitlik bozulur.
Soru 8

Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kutuplarda birleştikleri
 • Toplam 360 adet yaydan oluştuğu
 • Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı
 • Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böldüğü
Soru 9

Türkiye’nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır.
 • Uluslararası ticaret yollarının dışında kalır.
 • Ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru azalır.
 • Dünya’daki önemli petrol üretim alanlarına yakındır.
Soru 10

Arazideki mesafelerin ve yer şekillerinin gerçeğe en yakın biçimde kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur?

 • Lejant
 • Ölçek
 • Yön oku
 • Harita başlığı
Soru 11

Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toprak
 • Bitki
 • İklim
 • Yer şekilleri
Soru 12

Enlem etkisinden dolayı Ekvator’dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma Türkiye’den bir örnektir?

 • Zonguldak’ın Kayseri’den daha sıcak olması
 • Muğla’nın Sinop’tan daha sıcak olması
 • Adana’nın Samsun’dan daha sıcak olması
 • Diyarbakır’ın Erzurum’un ‘dan daha sıcak olması
Soru 13

Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir?

 • Erzincan
 • Denizli
 • Mersin
 • Çankırı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez?

 • Yer şekilleri
 • Bitki örtüsü
 • Kayaç cinsi
 • Basınç merkezlerinin konumu
Soru 15

Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir?

 • Alizeler
 • Kutup rüzgârları
 • Meltemler
 • Muson rüzgârları
Soru 16

Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Kuraklık
 • Yağış
 • Hortum
 • Kırağı
Soru 17

Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Günlük sıcaklık farkı düşüktür
 • Havada nem oranı yüksektir.
 • Yıllık yağış toplamı 500 mm’nin altına inmez.
 • Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir.
Soru 18

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır?

 • Akdeniz
 • Ekvatoral
 • Tundra
 • Muson
Soru 19

Türkiye’nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey yarım kürede yer almasıyla ilgilidir?

 • Doğusunda sıcaklık ortalamalarının batısından düşük olması
 • Dağların üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması
 • Akdeniz ikliminin Ege’de içerilere daha fazla sokulması
 • Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması
Soru 20

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADBABDDBCACCABDCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?