Coğrafya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tarih öncesi çağlarda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanoğlu geçici olarak kullandığı barınakların aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin yakınında olmasına daha çok dikkat etmiştir?

 • Ağaçlıkların
 • Toprakların
 • Su kaynaklarını
 • Kayalıkların
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Maden Devri’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

 • Altın ve gümüş gibi madenleri keşfetmeleri
 • Çakmaktaşı ve obsidyenden kesici aletler yapmaları
 • İlk büyük askeri devletlerin ortaya çıkmaya başlaması
 • Nüfus artışıyla köylerin kentlere dönüşmeye başlaması
Soru 3

Ülkemizde Taşeli Platosu, Menteşe yöresi ve Hakkari yöresinin yeterli yağış miktarına rağmen nüfus yoğunluğu bakımından seyrek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Engebeli arazi yapısı
 • Enerji kaynaklarının azlığı
 • Maden kaynaklarınca fakirlik
 • Turizm potansiyelinin düşüklüğü
Soru 4

4 ve 5. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
İdari birimlerin en alt basamağıdır. Coğrafi anlamda sınırları belli olan ve bu sınırlar içinde toplu ya da dağınık hâlde meskenlerden oluşan tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığı, seçimlerle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen idari ünitelerdir. Merası, camisi ile varsa ormanları ortak alanlarıdır.

Metinde hakkında bilgi verilen idari birim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kasaba
 • Köy
 • Çiftlik
 • Şehir
Soru 5

4 ve 5. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
İdari birimlerin en alt basamağıdır. Coğrafi anlamda sınırları belli olan ve bu sınırlar içinde toplu ya da dağınık hâlde meskenlerden oluşan tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığı, seçimlerle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen idari ünitelerdir. Merası, camisi ile varsa ormanları ortak alanlarıdır.

Metne bakarak bu birimle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

 • Nüfus miktarı
 • Yüzölçümünün miktarı
 • Eğitim seviyesi
 • Temel ekonomik etkinlikleri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonuna göre sanayi şehri olarak nitelendirilebilir?

 • Sinop
 • Erzincan
 • İstanbul
 • Van
Soru 7

Kerpiç meskenler, kurak ve yarı kurak bölgelerin özellikle kırsal kesimlerinde toprak ve samanın suyla karıştırılmasıyla yapılan evlerdir.
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinin kırsalında bu evlerin daha çok bulunduğu söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

Karadeniz bölgesinde engebeli ve dik arazi yapısı nüfusun seyrek ve meskenlerin dağınık olmasına; Ergene, Konya, Çukurova ve Sakarya ovası gibi yükseltinin düştüğü düzlük sahalarda ise nüfusun yoğun, yerleşme dokusunun toplu olmasına neden olmuştur.
Yukarıda yerleşmeyi etkileyen hangi etken üzerinde durulmuştur?

 • Yeryüzü şekilleri
 • Su kaynakları
 • Bitki örtüsü
 • Toprak türü
Soru 9

Adana, Mersin ve Hatay illerinde nüfusun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Orman varlıklarının
 • Verimli topraklarının
 • Ulaşım imkânlarının
 • İklim özelliklerinin
Soru 10

Alacahöyük yerleşmesi hangi ilimiz sınırları içinde yer alır?

 • Ankara
 • Afyon
 • Çanakkale
 • Çorum
Soru 11

Türkiye, toprak yapısına göre aşağıda oluşturulan bölgelerden hangisinin dışında kalır?

 • Alüvyon toprak bölgesi
 • Tundra toprakları bölgesi
 • Terra rossa toprak bölgesi
 • Kahverengi orman toprakları bölgesi
Soru 12

Haritada numaralanmış yerlerden hangisi sık nüfuslu bölgelere örnek gösterilebilir?

 • ı
 • ıı
 • ııı
 • ıv
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sanayi bölgelerinde düşük ölçülen bir veridir?

 • Gelir seviyesi
 • Kentleşme hızı
 • İşsizlik oranı
 • Enerji tüketimi
REKLAM
Soru 14

Amazon ve Kongo havzalarında mesken yapımında hangi malzeme daha yoğun kullanılır?

 • Toprak
 • Taş
 • Tuğla
 • Ahşap
Soru 15

Haritada taranarak verilen alan aşağıdaki bölgelerden hangisi olarak nitelendirilir?

 • Zeytin üretim bölgesi
 • Pamuk üretim bölgesi
 • Buğday üretim bölgesi
 • Turunçgil üretim bölgesi
Soru 16

Aşağıdaki bölgelerden hangisi yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle ortadan kalkmıştır?

 • G-20
 • Avrupa Birliği
 • İslam İşbirliği Teşkilatı
 • Varşova Paktı
Soru 17

NATO, ABD önderliğinde II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkeleri ve başka ülkelerin olası savaşların öncesi ve sonrasında ortak savunma işbirliği yapmak amacıyla kurulmuş günümüzde 28 üyeye sahip bir kuruluştur. Türkiye 1952’de bu oluşuma katılmıştır.
Bu bilgiye bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • Türkiye kurucu ülkelerdendir.
 • 20. yüzyılda kurulmuştur.
 • Askeri amaçlı bir örgüttür.
 • Ekonomisi güçlü devletler de üyedir.
Soru 18

Ganj, İndus, Nil ve Fırat akarsu havzalarının ilk yerleşim alanları olarak seçilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

 • İnsanın su ve tarıma ihtiyaç duyduğunun
 • İnsanların madenciliğe önem verdiğinin
 • İnsanların belli sayıda gruplar hâlinde yaşadığının
 • İnsanların başka toplumlarla da iletişim kurduğunun
Soru 19

Aşağıdaki ulaşım projelerinden hangisi Kocaeli ilimiz sınırları içindedir?

 • Marmaray
 • Avrasya Tüneli
 • Esenboğa Havaalanı
 • Osman Gazi Köprüsü
Soru 20

Özellikle büyük kentlerimizde önemli bir sorun hâline gelen ışık kirliliği aynı zamanda aşağıdaki kaynaklardan hangisinde de israfa neden olmaktadır?

 • Besin
 • İş gücü
 • Enerji
 • Su
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABDCBAADBBCDCDAADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?