Coğrafya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının yüksek olmasının olumlu sonuçlarından biridir?

 • Vergi gelirlerinin artması
 • İş olanaklarının azalması
 • Altyapı masraflarının artması
 • Tarım alanlarının yerleşmeye açılması
Soru 2

Toplam nüfusun içinde 15-24 yaş aralığında bulunan nüfusa ne denir?

 • Yaşlı nüfus
 • Genç nüfus
 • Çalışan nüfus
 • İşsiz nüfus
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı sonucu elde edilemez?

 • Toplam nüfus miktarı
 • Nüfusun cinsiyet yapısı
 • Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı
 • Yaşanan meskenlerin toplam yüzölçümü
Soru 4

Aşağıdaki göç sebeplerinden hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır?

 • Savaşlar
 • İhtilaller
 • İşsizlik
 • Mübadele
Soru 5

II. Dünya Savaşı nedeniyle evlenme çağındaki nüfusun büyük bir bölümü silah altına alınmış ve ülkemizde nüfus artışı aniden düşmüştür.
Aşağıdaki hangi yıllar arasında bu durum gerçekleşmiştir?

 • 1940-1945
 • 1950-1965
 • 1970-1980
 • 1985-1995
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkilen doğal faktörlerden biridir?

 • Sanayi
 • İklim
 • Turizm
 • Ticaret
Soru 7

Ülkemize yapılan sığınma taleplerinden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

 • Yugoslavya’da iç savaşın başlaması nedeniyle 25 bin kişinin sığınması
 • Rusların Afganistan’ı işgali nedeniyle 5 bin kişinin sığınması
 • Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 3,5 milyon kişinin sığınması
 • Irak’ın Kuveyt’i işgali nedeniyle 460 bin kişinin sığınması
Soru 8

Aşağıdaki dönemlerden hangisi günümüze daha yakındır?

 • Kalkolitik Dönem
 • Mezolitik Dönem
 • Neolitik Dönem
 • Paleolitik Dönem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün çalışanı değildir?

 • Öğretmen
 • Tarım işçisi
 • Polis
 • Taksi şoförü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkenin özelliklerindendir?

 • Nüfus artış hızı düşüktür.
 • Elektrik tüketimi yüksektir.
 • İhraç ürünlerini ham maddeler oluşturur.
 • Üretilen ürünlerin ticari değeri yüksektir.
Soru 11

Ulaşım türlerinin tarihsel süreçteki gelişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dünyanın en eski ulaşım sistemi kara yoludur.
 • Demir yolu ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır.
 • Pusulanın icadıyla birlikte deniz yolu ulaşımı gelişme göstermiştir.
 • Hava yolu yolcu taşımada en ucuz ulaşım türüdür.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtasında yer alır?

 • Çanakkale Boğazı
 • İstanbul Boğazı
 • Panama Kanalı
 • Kiel Kanalı
Soru 13

Harita üzerinde ok işaretiyle gösterilen numaralanmış yönlerden hangisine gidilirse pusulaya daha fazla ihtiyaç duyulur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Doğal afetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Depremler aniden gerçekleşir ve kısa sürer.
 • İnsan faaliyetleri afetlerin oluşumunu tetikleyebilir.
 • Maddi ve manevi boyutta zarar verebilir.
 • Her doğal afet aynı derece hasar verir.
Soru 15

Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS), insana ve mekâna ait verileri toplama, depolama, düzenleme ve analiz etme işlemlerine tabi tutarak görsel bir sunuya dönüştürme işlemidir. CBS’nin amaçlarından biri ise, afet öncesi önleme çalışmaları ile afete duyarlılık haritaları yapmaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen amaca hizmet etmez?

 • Deprem risk haritalarının oluşturulması
 • Afet senaryoları haritasının yapılması
 • Türkiye siyasi haritasının yapılması
 • Acil destek planları hazırlanması
Soru 16

Büyük deprem öncesi görülen sarsıntılar öncü, ana depremler esnasında oluşan sarsıntılara şok dalgaları, büyük deprem sonrası görülen sarsıntılara ise _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Artçı sarsıntı
 • İzostatik denge
 • Sismoloji
 • Sismograf
Soru 17

Yukarıdaki görselde fay hattında meydana gelen deprem sonucu su kütlesinin dalgalandığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

 • Falez oluşumuna
 • Kıyılarda tsunami olayına
 • Plajların artmasına
 • Deniz turizminin gelişmesine
Soru 18

Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 • Hızla yüksek yerlere çıkılmalıdır.
 • Sel içinde sabit olunmalıdır.
 • Araç içinde kalanlar akıntı yönünde ilerleyerek kıyıya yanaşarak aracı terk etmelidir.
 • Sel içinde kalanlar yüzmeye çalışmalıdır.
Soru 19

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi seracılık (örtü altı tarım) faaliyetlerinin gelişmiş olduğu bölgelerde yaptığı hasar daha geniş alanları kapsar?

 • Heyelan
 • Çığ
 • Dolu
 • Kütle hareketleri
Soru 20

Harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde deprem riski diğerlerine göre daha azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCABCABCDCADCABDCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?