Din Kültürü 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Selim akıl hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ortamın olumsuzluğundan etkilenir.
 • İnsanın doğru karar vermesini sağlar.
 • Temel bilgi edinme yollarından biridir.
 • Yaratılıştaki temizliği ve saflığı koruyan akıldır.
Soru 2

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Bilginin doğruluğu araştırılmalıdır.
 • Davranış doğru bilgiye uygun olmalıdır.
 • Bilmek sorumluluk açısından önemlidir.
 • İyiliğin ve kötülüğün ölçütü vicdandır.
Soru 3

“Ayne’l-yakîn” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Duyularla elde edilen bilgi
 • Habere dayalı olan kesin bilgi
 • Bizzat yaşayarak elde edilen bilgi
 • Tahmin yolu ile edinilen bilgi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bilgi ahlakına uygun bir davranış değildir?

 • Edinilen bilgi ile amel edilmesi
 • Bilginin başkalarıyla paylaşılması
 • Sahip olunan bilginin sınırlılığının kabul edilmesi
 • Bilginin kaynağının araştırılmadan benimsenmesi
Soru 5

İslam dininin temel kaideleri ve inanılması zorunlu hükümlerini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkıh
 • Akaid
 • Tefsir
 • Hadis
REKLAM
Soru 6

• Allah’a iman eden kişidir.
• Başka ilahlar olduğunu kabul eden kişidir.
• İnanmadığı halde inanmış gibi görünen kişidir.
Bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir?

 • Müşrik
 • Mümin
 • Münafık
 • Kâfir
Soru 7

“De ki: O Allah birdir. Her şey O’na muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi de yoktur.”
(İhlas suresi)
Bu surede aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • İbadet
 • Tevhit
 • Tevekkül
 • İhsan
Soru 8

Kişinin inanç konularında araştırma ve sorgulama yaparak kesin bilgilere ulaşması ve neye, niçin inandığının bilincine varmasıdır.
Bu şekilde tanımlanan iman aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Tahkikî
 • Taklidî
 • Tafsilî
 • İcmalî
Soru 9

Kur’an-ı Kerim’in kelimesi kelimesine değil, yakın anlamları ile başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir?

 • Şerh
 • Tefsir
 • Meal
 • Kıraat
Soru 10

“Allah’ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkânları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”
(Lokmân suresi, 20. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Her varlığın bir sonunun olduğuna
 • Varlıkların sahibinin Allah olduğuna
 • Evrenin insan yaşamına uygun yaratıldığına
 • İnsanın varlıklar içinde özel bir yerinin olduğuna
Soru 11

İslam dininin iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden dua aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kunut
 • Amentü
 • Tahiyyat
 • Sübhaneke
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?

 • Değişkenlik göstermez.
 • İnsan fıtratına uygundur.
 • İnsan kaynaklıdır.
 • Açık ve sadedir.
Soru 13

İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Allah’a kul olmanın gereğidir.
 • Kişinin Allah’a olan inancını pekiştirir.
 • Yasaklanan davranışlardan uzak durmayı da kapsar.
 • İnsanın doğduğu andan itibaren sorumlu tutulduğu davranışlardır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın sorumluluğu vurgulanmıştır?

 • “De ki: Allah size bir kötülük dilerse O’na karşı sizi kim korur?..” (Ahzâb suresi, 17. ayet)
 • “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.” (Kıyamet suresi, 36. ayet)
 • “Biz, gerçekten insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet)
 • “Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu erteleyemez.” (Hicr suresi, 5. ayet)
Soru 15

Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin iyi ve kötü olan bütün davranışları ve bunlarla ilgili hükümlere ne ad verilir?

 • Ef’al-i mükellefin
 • Ahsen-i takvim
 • Amel-i salih
 • İlmihal
Soru 16

Farz-ı kifaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplum olarak sorumlu olunan farzlardır.
 • Sevabı yalnız işleyene değil tüm topluma aittir.
 • Bir kişinin yerine getirmesi ile diğerlerinden sorumluluk kalkar.
 • İlim öğrenmek, cenaze namazı kılmak buna örnektir.
Soru 17

• Zekât vermek
• Abdest alırken ağıza su vermek
• Rahatsız edici koku ile camiye gitmek
Bu davranışlar aşağıdaki hükümlerden hangisine örnek oluşturmaz?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mekruh
 • Vacip
Soru 18

Hz. Peygamber döneminden sonra dini bir delile dayanmadan ortaya çıkan ve dinin özüne uymayan inanç, fikir ve davranışlara ne ad verilir?

 • Şirk
 • Müfsit
 • Bid’at
 • Mekruh
Soru 19

Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • Niyet
 • Gizlilik
 • İhlas
 • Kur’an ve sünnete uygunluk
Soru 20

Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişme durumuna ne ad verilir?

 • Marifet
 • Rivayet
 • Haber
 • Zan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDBDBACABCDBABDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?