Din Kültürü 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Allah inancına sahip insanlardan beklenen davranışlardan biri değildir?

 • İnsanların gizli hallerini araştırmaya çalışması
 • Haram, hurafe ve batıl şeylerden uzak durması
 • Tavır ve davranışlarında Allah’ın rızasını gözetmesi
 • İnsanlara ve diğer varlıklara faydalı olacak işler yapması
Soru 2

Hz. Peygamber gençleri ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmeleri yönünde teşvik etmiş, cesaretlendirmiştir. Yeri geldiğinde başkomutanlık gibi önemli bir vazifeyi henüz 20 yaşındaki bir delikanlıya vermiştir. 25 yaşında bir genç olan Mus’ab’ı, Medine’ye öğretmen olarak göndermiştir. Yine gençlerin yabancı dil öğrenmelerini teşvik etmiş, gelen ayetleri yazıya geçiren vahiy kâtiplerini gençlerden seçmiştir.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Eğitime önem vermiştir.
 • Gençlere güvenmiştir.
 • Gençlere sorumluluklar vermiştir.
 • Gençleri tecrübeli kişilere tercih etmiştir.
Soru 3

I. “Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O’ndan isterler; O, her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)
II. “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir...” (Hûd suresi, 6. ayet)
III. “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur…” (Âl-i İmrân suresi, 6. ayet)
Bu ayetler Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
I. <-----> II. <-----> III.

 • Settar <-----> Bâri <-----> Cebbâr
 • Gaffâr <-----> Rahman <-----> Kayyum
 • Müheymin <-----> Rezzak <-----> Musavvir
 • Rahim <-----> Kerim <-----> Bâki
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın başkalarında bulunmayan, kendisine özgü sıfatlarındandır?

 • Vahdaniyet
 • Kelam
 • Basar
 • Semi
Soru 5

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde duanın nasıl yapılması gerektiği açıkça ifade edilmektedir?

 • “Kullarım, beni senden sorarlarsa,(bilsinler ki), gerçekten ben(onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm...”(Bakara suresi, 186. ayet)
 • “Orada Zekeriya Rabbine dua etti: ‘Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin’ dedi.”(Âl-i İmrân suresi, 38. ayet)
 • “Hayır! (Bu durumda) yalnız O’na dua edersiniz, O da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah’a ortak koştuklarınızı unutursunuz.” (En’âm suresi, 41. ayet)
 • “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf suresi, 55. ayet)
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin tümü için söylenemez?

 • Allah rızası için yapılmalıdır.
 • Samimiyet ve devamlılık esastır.
 • Belli mekân ve zamana mahsustur.
 • İnsanın Allah ile irtibat kurma yoludur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir tövbe ifadesidir?

 • Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Beni affet. Bir daha aynı hataya düşmeyeceğim.
 • Allah’ım! Seni tüm eksik ve noksanlıklardan tenzih eder, hamdinle seni tesbih ederim.
 • Allah’ım! Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.
 • Rabbim! Beni ve neslimi sırat-ı müstakim üzere kıl.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okunuşu ile ilgili kavramlardan biridir?

 • Sure
 • Tilavet
 • Hizb
 • Cüz
Soru 9

Eşler arasındaki tutum ve davranışlardan hangisi evliliği olumsuz etkiler?

 • Sadakatli olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • Karşılıklı güven duymak
 • Sorumluluğunu diğerine bırakmak
Soru 10

Hz. Peygamber; kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir ayırmaksızın toplumun her kesminden insanlarla iletişim kurmuş, onlara İslam’ı tebliğ etmiştir. Ancak ilk Müslümanların çoğunluğunu gençler oluşturmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • Gençlik döneminin, değişim ve yenilenmeye açık olmasıyla
 • Genç nüfusun sayı bakımından az olmasıyla
 • Hz. Peygamber’in tebliğ metoduyla
 • Hz. Peygamber’in yaşıyla
Soru 11

• Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talip’in oğludur.
• Hz. Peygamber’e ilk iman eden dört kişiden biridir.
• Hz. Peygamber’in damadıdır.
Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
 • Hz. Cafer
 • Hz. Zeyd
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korumayı amaçladığı beş temel esastan biri değildir?

 • Mal
 • Can
 • Irk
 • Din
Soru 13

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette teşvik edilen davranışlardan değildir?

 • Tövbe ve istiğfar etmek
 • Merhametli olmak
 • İstişare etmek
 • Cömert olmak
REKLAM
Soru 14

İslam dinine göre evlilik için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gereklidir?

 • Kına
 • Nişan
 • Nikâh
 • Düğün
Soru 15

“Rabbim! Zindan, bana, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum!”
Bu dua aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?

 • Hz. Yusuf
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Musa
 • Hz. Şuayb
Soru 16

Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber’i resim veya heykel ile tasvir etmekten kaçınmışlardır. İslam dünyasında puta tapıcılığa yol açabileceği, tevhidi zedeleyeceği endişesi ile resim ve heykel sanatına da sıcak bakılmamıştır.
Bu durum İslam sanat ve kültüründe bulunan aşağıdaki prensiplerden hangisi ile ilişkilendirilir?

 • Doğal dengeyi bozan eserlerden uzak durulmuştur.
 • Sadelik, sağlamlık, fonksiyonellik ve estetik ön planda tutulmuştur.
 • Kullanılan malzemenin doğal ve sağlam olmasına dikkat edilmiştir.
 • Süslemelerde somut şekil yerine soyut şekil ve kavramlara yer verilmiştir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 • Süleymaniye Cami
 • Sultan Ahmet Cami
 • Şehzade Cami
 • Selimiye Cami
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının ünlü mutasavvıflarından biridir?

 • Fuzuli
 • Baki
 • Nedim
 • Yunus Emre
Soru 19

Minyatür ile ilgili eser veren sanatçıya ne ad verilir?

 • Hattat
 • Müzehhip
 • Nakkaş
 • Heykeltıraş
Soru 20

İslam, mal ve mülkün belirli kesimlerin elinde toplanmasını istemez çünkü bu sosyal adaletin ve dengenin bozulmasına neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sağlanmasına yönelik ibadetlerden biridir?

 • Namaz
 • Zekât
 • Oruç
 • Hac
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCADCABDABCDCADBDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?