Fıkıh 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Abdest ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Namazın farzlarındandır.
 • Bütün ibadetlerin ön şartıdır.
 • Hakkında Kur’an’da ayet bulunmaktadır.
 • Su bulunmadığında teyemmüm ile yapılabilmektedir.
Soru 2

Mestin müddeti ile ilgili;
I. Seferi olanlar için 72 saattir.
II. Mukim olanlar için 24 saattir.
III. Mukim olanlar için 48 saattir.
IV. Seferi olanlar için 96 saattir.
numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Namaz kılarken örtülmesi gereken yerin açılması ve bir rükün eda edecek kadar bir süre açık kalması namazı bozar.
Bu açıklama namazın şartlarından hangisi ile ilgilidir?

 • Necasetten taharet
 • Hadesten taharet
 • Setr-i avret
 • Vakit
Soru 4

• Akşam namazının farzından önce
• Farz namaza durulmak üzere kamet getirilirken
• Cuma ve bayram namazında imam hutbe okurken
Bu vakitlerde nafile namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müstehab
 • Mekruh
 • Mendub
 • Mubah
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerindendir?

 • Namazın sonunda “tahiyyat duasını” okuyacak kadar oturmak
 • Fatiha suresini her rekâtta okumak
 • Rükuya varırken “Allahü Ekber” demek
 • Secdede “subhane rabbiye’l-a’lâ” diyecek kadar durmak
REKLAM
Soru 6

Kur’an’daki 14 secde ayetinden birini okumak veya duymakla yapılması vacip olan secde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tilavet
 • Sehiv
 • Şükür
 • Hamd
Soru 7

• Kim akşam ile yatsı arasında namaz kılarsa, işte o Allah’a dönenlerin namazıdır.
• Her kim geceleyin uyanır, hanımını da uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikredenlerden yazılırlar.
Bu hadislerde tavsiye edilen nafile namazlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hacet - Tesbih
 • Hüsuf - Küsuf
 • Duha - Tevbe
 • Evvabin - Teheccüt
Soru 8

Cemaatle namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Cemaatle kılınan tüm namazlar tek başına da kılınabilir.
 • Namazda kendisine uyulan kişiye imam denir.
 • Tek başına kılınan namazdan daha faziletlidir.
 • Birlik şuurunun güçlenmesine vesile olur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi zekâtın geçerli olması için aranan şartlardan biri değildir?

 • Kalp ile niyet etmek
 • Malın iyisinden vermek
 • Ramazan ayında vermek
 • Mülkiyeti altındaki maldan vermek
Soru 10

Aşağıdaki mallardan hangisinin zekât olarak verilmesi için üzerinden bir yıl geçme şartı aranmaz?

 • Saime hayvanlar
 • Tarım ürünleri
 • Nakit para
 • Gümüş
Soru 11

İslam, insanlar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yerleştirmeye yönelik hükümler getirmiştir. Bunlardan biri olan sadaka toplumun farklı kesimleri arasında köprü kuran, fertler arası duygusal gerilimi engelleyen, sosyal barış ve huzuru temin eden çok önemli bir dinî yükümlülüktür.
Bu metinde sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Birlik ve beraberliğe katkı sağladığına
 • İbadet kapsamında değerlendirildiğine
 • Toplumsal işlevlerinin olduğuna
 • Malı bereketlendirdiğine
Soru 12

Fıtır sadakasını vacip kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maliki
 • Hanbeli
 • Hanefi
 • Şafii
Soru 13

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ederken gizlendiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hira Mağarası
 • Kıbleteyn Mescidi
 • Kuba Mescidi
 • Sevr Mağarası
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mikat yerlerinden biridir?

 • Zülhuleyfe
 • Arafat
 • Cennetü’l Bakî
 • Ranuna
Soru 15

Sa’y ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Mahşerde toplanmayı sembolize eder.
 • Hem hac hem de umrede yapılan bir ibadettir.
 • Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nı ziyaret etmektir.
 • Cemre denilen duvarlara taş atmak suretiyle yapılan bir ibadettir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?

 • İftar vakti girmediği hâlde girdiğini sanarak bir şey yemek
 • Ağza giren kar, yağmur ya da dolu tanesini yutmak
 • Gül, esans ve misk gibi kokuları koklamak
 • Sigara dumanını bilerek içine çekmek
Soru 17

Çocuğu olan kimsenin Allah’a şükür amacıyla kestiği kurbana ne ad verilir?

 • Adak
 • Akika
 • Udhiye
 • Hedy
Soru 18

Aşağıdaki mekânlardan hangisi Mekke’de bulunmaktadır?

 • Sevr Mağarası
 • Mesid-i Nebi
 • Ravza-i Mutahhara
 • Kuba Mescidi
Soru 19

Oruç için yükümlülük, geçerlilik ve sıhhat yönünden şartlar aranır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruçta aranan geçerlilik şartlarındandır?

 • Müslüman olmak
 • Niyet etmek
 • Akıllı olmak
 • Mukim olmak
Soru 20

Oruç sabrın yarısıdır.
Bu hadiste oruç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Allah’a karşı tazim ve şükür görevi olduğu
 • İnsan sağlığı için faydalı olduğu
 • İnsanın iradesini güçlendirdiği
 • İnsana sevap kazandırdığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACBCADACBDCDABCBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?