Fizik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Archimedes
II. Galileo Galilei
III.Aristo
Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisinde yer almıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Isının madde içinde nasıl yayıldığını ve iletimini inceleyen fizik biliminin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Termodinamik
 • Katı hâl fiziği
 • Nükleer fizik
 • Manyetizma
Soru 3

Yalnızca sayı ve birimin yeterli olduğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

 • Hız
 • Yer değiştirme
 • Kütle
 • Kuvvet
Soru 4

Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1= 6 N, F2= 3 N’luk kuvvetlerle çekilmektedir.
Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton’dur?
(Sürtünme kuvveti önemsenmiyor)

 • 3
 • 9
 • 12
 • 18
Soru 5

Bazı çalışma alanları aşağıda verilmiştir.
I. Mühendislik, uzay teknolojileri
II. Tıp, meteoroloji
III.Savunma sanayi
Bu alanlardan hangileri bilim araştırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırma ve yayımlarda uyulması gereken etik ilkeler arasında yer almaz?

 • Dürüstlük
 • Yüksek ahlâk
 • Taraflı olma
 • Özgünlük
Soru 7

“Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Kütle
 • Hacim
 • Yoğunluk
 • Akım şiddeti
Soru 8

Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır?

 • 0,4
 • 4
 • 40
 • 400
Soru 9

2cm Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kitabın hacmi kaç cm³ ’tür?
(V=a.b.c)

 • 930
 • 1240
 • 1320
 • 1645
Soru 10

Aynı maddeden yapılmış üç küpün kütle-hacim değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloya ait kütle-hacim grafiğidir?

Soru 11

Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili:
I. Bütün maddelerin öz kütleleri aynıdır.
II. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir.
III.Maddenin kütlesi ve hacmi değişse bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küplerin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3’tür.
Buna göre D1, D2 ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • D1 > D2 > D3
 • D3 > D2 > D1
 • D2 > D1 > D3
 • D1 = D2 = D3
Soru 13

I. Kağıt havlunun suyu emmesi
II. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi
III.Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine konulduğunda renginin değişmesi
İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun:
I. Sıcaklığını artırmak
II. Deterjan eklemek
III.Tuz eklemek
işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 15

Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir
Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlış işaretlenmiştir?

 • A
 • B
 • C
 • D
Soru 16

Yukarıdaki şekilde doğrusal ‒x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldiğinde kaç metre yer değiştirmiştir?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 17

Yukarıda bir araca ait hız-zaman grafiği verilmiştir.
(0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 20
 • 30
 • 90
 • 120
Soru 18

I. Elektromanyetik kuvvet
II. Güçlü nükleer kuvvet
III.Zayıf nükleer kuvvet
IV. Kütle çekim kuvveti
Yukarıdakilerden hangileri doğadaki temel kuvvetlerdendir?

 • I ve II.
 • I, II ve III.
 • II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 19

Sürtünmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuvvet tarafından çekiliyor.
Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder?

 • F1 yönünde 20 N
 • F2 yönünde 5 N
 • F1 yönünde 25 N
 • F2 yönünde 10 N
Soru 20

Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlığı kaç newton’dur?
(g=10 m/s² )

 • 0,95
 • 9,5
 • 95
 • 950
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDCABCBBADBACCDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?