Fizik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki sandık F kuvveti ile çekilip x kadarlık yol aldığında yapılan iş W kadardır.
Buna göre aynı sandık 3F kuvveti ile çekilip x kadar yol alsaydı yapılan iş kaç W olur?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 2

Güç kavramı ile ilgili:
I. Bir işin ne kadar zamanda yapıldığının ölçüsüdür.
II. Skaler bir büyüklüktür.
III. Vektörel bir büyüklüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 3

Ahmet 40 N ağırlığındaki bir çantayı 5 m yükseklikteki duvarın üzerine 4 s’de çıkarıyor.
Buna göre Ahmet kaç watt’lık güç harcamıştır?

 • 20
 • 35
 • 50
 • 100
Soru 4

Şekildeki özdeş eşit kütleli K, L, M ve N topları h, 2h, 3h ve 4h yüksekliklerinde duruyor.
Buna göre hangi topun yer çekimi potansiyel enerjisi yere göre daha küçüktür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 5

Bir kayakçı sürtünme kuvvetinin ihmal edildiği şekildeki yarış parkurunda K noktasından harekete başlayıp N noktasından geçerek yarışı sonlandırıyor.
Buna göre kayakçı K, L, M ve N noktalarından geçerken hangi noktada kinetik enerjisi en büyük değeri alır?

 • K
 • L
 • M
 • N
REKLAM
Soru 6

Günlük yaşantımızda bazı davranışlar aşağıda verilmiştir:
I. Elektrikli aletleri satın alırken aletlerin enerji verimliliğine dikkat etmek
II. Aydınlatmada kullanılan lambalar gereksiz ise kapatılmalı
III. Ulaşımda kullanılan araçların periyodik bakımlarının yapılması
Bu davranışlardan hangileri enerji verimliliğini arttırmak için yapılmaktadır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Nükleer enerji
 • Dalga enerjisi
Soru 8

Bir sporcu 400 J’lük enerjinin 100 J’ünü kullanarak basketbol oynuyor. Geriye kalan enerji ise ısı enerjisine dönüşerek etrafa yayılıyor.
Buna göre sporcunun verimi % kaçtır?

 • 20
 • 25
 • 50
 • 75
Soru 9

Sıcaklık, maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür.
Buna göre
I. Sıcaklık skaler bir büyüklüktür.
II. Sıcaklık termometre ile ölçülür.
III. Sıcaklık birimi kilogramdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 10

Ayşe okul laboratuvarında Fizik dersi ile ilgili deneyde çok düşük sıcaklıkta hassas bir ölçüm yapmak için aşağıdaki hangi termometre çeşitini kullanmalıdır?

 • Pirometre
 • Metal
 • Gazlı
 • Sıvılı
Soru 11

Hastanede yatan bir bebeğin vücut sıcaklığı Fahrenheit cinsinden 104° F olarak ölçülüyor.
Buna göre Celcius termometresi ile ölçülseydi kaç °C olurdu?

 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Soru 12

Hâl değişimi sıcaklığında olmayan saf bir madde ısı aldığında yada ısı kaybettiğinde sıcaklığı değişir.
Buna göre maddenin sıcaklığındaki bu değişim ile ilgili;
I. Isı miktarı ile doğru ortantılıdır.
II. Isı sığası ile ters orantılıdır.
III. Kütle ile ters ortantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Doğada suyun katı hâlden sıvı hâle geçmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Donma
 • Erime
 • Kaynama
 • Buharlaşma
REKLAM
Soru 14

Suyun hâl değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Hâl değişimi sırasında suyun sıcaklığı artar.
 • Hâl değişimi için gerekli ısı miktarı suyun hâl değişim ısısına bağlıdır.
 • Hâl değişimi için gerekli ısı miktarı suyun kütlesine bağlı değildir.
 • Hâl değişim sıcaklığı bulunduğu ortamdaki basınca bağlı değildir.
Soru 15

Özdeş ve eşit kütleli K, L cisimlerinin sıcaklıkları 20°C ve 30°C’ dir.
Dış ortamdan izole edilmiş ve birbirine temas eden bu iki cisim arasındaki ısı akışı sonucu denge sıcaklığı kaç °C olur?

 • 15
 • 25
 • 35
 • 50
Soru 16

I. İletim
II. Konveksiyon
III. Işıma
Yukarıdakilerden hangileri ısının yayılma yollarındandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı engellemek için alınacak tedbirler içinde yer almaz?

 • Binalarda ısı yalıtımı sağlamak
 • Yenilenemez enerji kaynaklarını tercih etmek
 • Toplu taşıma araçlarını kullanmak
 • Su kullanımında tasarruflu olmak
Soru 18

Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Doğada üç cins elektrik yükü vardır.
 • Elektriklenme proton alışverişi ile olur.
 • Yüklü bir cisim elektron kaybederse eksi yüklü olur.
 • Elektronun yükü en küçük yüktür ve temel yük olarak kabul edilir.
Soru 19

Aralarında d kadar uzaklık bulunan şekildeki q1 ve q2 noktasal yükleri birbirlerine F kadar kuvvet uygulamaktadır.
Buna göre yükler arası uzaklık 4 katına çıkarılırsa (4d) elektriksel kuvvet kaç F olur?

 • 1/4
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
Soru 20

Bir elektrik yükünün kendisinden d kadar uzaklıkta meydana getirdiği elektriksel alan E = k(q/d²) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre oluşan bu elektrik alan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Elektrik alan skaler bir büyüklüktür.
 • Elektrik alan uzaklık ile doğru orantılıdır.
 • Elektrik alan yükün bulunduğu ortama bağlıdır.
 • Elektrik alanın birimi Pascal’dır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCADDCBCCCDBBBDBDCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?