Fizik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi üretmez?

 • pil
 • ampul
 • jeneratör
 • dinamo
Soru 2

Bir iletkenin birim kesitinden t sürede q kadar elektrik yükü geçtiğinde telde i kadarlık bir akım oluşmaktadır.
Aynı telden aynı sürede 2q’luk elektrik yükü geçirilseydi, telde oluşan akım şiddeti kaç olurdu?
(q = i. t)

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 3

Katı iletkenlerin direnci ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Telin boyuna bağlıdır.
 • Telin kesit alanına bağlıdır.
 • Telin cinsine bağlıdır.
 • Telin kütlesine bağlıdır.
Soru 4

Bazı katı maddelerin öz dirençleri tabloda verilmiştir.
Buna göre, elektriği hangi madde diğerlerine göre daha iyi iletir?

 • Bakır
 • Altın
 • Demir
 • Kâğıt
Soru 5

İdeal bir direncin uçlarına V gerilimli pil bağlandığında dirençten i kadarlık akım geçmektedir.
Buna göre 3 V gerimli pil bağlansaydı dirençten kaç i kadarlık akım geçerdi?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

Dirençleri 1 ve R2 olan iki direnç şekildeki gibi bağlanarak bir elektrik devresi oluşturuluyor.
Buna göre KL arasında eş değer direnç kaç Ωdur?

 • 2
 • 7
 • 9
 • 11
Soru 7

Direnci 4Ω olan ampul ve pil kullanılarak şekildeki elektrik devresi kuruluyor.
Buna göre devreden geçen i akımı kaç amperdir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 8

Üreteçler şekildeki gibi devreye bağlanıyor.
Buna göre devreyi besleyen gerilim kaç V kadardır?

 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
Soru 9

Özdeş ampul ve pil kullanılarak şekildeki I. devre ve II. devre kuruluyor.
Buna göre L ve M’nin parlaklığı K’ye göre nasıl değişir?
L <----> M

 • azalır <----> azalır
 • değişmez <----> değişmez
 • artar <----> artar
 • azalır <----> artar
Soru 10

Mıknatıslarla ilgili
I. İki kutupludurlar.
II. Temas etmediği hâlde demir gibi maddeleri çekerler.
III. Doğal ve yapay olabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

İki mıknatıs arasında oluşan manyetik alan kuvvet çizgileri aşağıdaki gibi çizilmiştir.
Buna göre hangi çizimdeki manyetik alan kuvvet çizgilerinin çizimleri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 12

Demir levha bir mıknatısın manyetik alanı içerisine konulduğunda levha içinden geçen kuvvet çizgileri sıklaşır. Demir gibi manyetik alan çizgilerini çok fazla sıkıştıran maddelere ferromanyetik maddeler adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ferromanyetik maddedir?

 • Kalsiyum
 • Nikel
 • Krom
 • Altın
Soru 13

Sayfa düzlemindeki iletken telden şekilde gösterildiği gibi i akımı geçiriliyor.
İletken telden aynı uzaklıktaki K ve L noktalarında oluşan manyetik alanın yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(⊙: sayfa düzleminde dışa doğru.⊕ : sayfa düzleminde içe doğru)

 • ⊙ <----> ⊙
 • ⊙ <----> ⊕
 • ⊕ <----> ⊕
 • ⊕ <-----> ⊙
REKLAM
Soru 14

Günlük hayatta kullanılan bazı teknolojik araçlar aşağıda verilmiştir.
I. elektrik süpürgesi
II. çamaşır makinesi
III. bulaşık makinesi
Buna göre hangileri akımın manyetik etkisinden yararlanılarak yapılmıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Güneşten gelen elektrik yüklü parçacıkların dünyaya çarpmasının engellenmesi
II. Pusula ile yön bulunması
III. Göçmen kuşların gidecekleri yönü bulması
Bu olaylardan hangileri Dünya’nın manyetik alanı etkisi ve yardımıyla gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Küp şeklindeki tahta blok şekil I’de yatay zemine 2P’lik basınç uygulamaktadır.
Aynı tahta blok şekil II’deki zemine konulup durduğunda zemine uygulayacağı basınç kaç P olabilir?

 • 1,5
 • 2
 • 2,5
 • 3
Soru 17

Yükseklikleri eşit olan içinde su dolu kaplar şekildeki gibidir.
Kaplardaki suyun temas ettiği alt kısımdaki K, L ve M noktalarındaki PK, PL, PM basınçları arasındaki ilişki nasıldır?

 • PM > PK > PL
 • PK = PL = PM
 • PK > PL> PM
 • PL > PM > PK
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi basınç ölçmede kullanılmaz?

 • Altimetre
 • Batimetre
 • Dinamometre
 • Manometre
Soru 19

Taşma seviyesine kadar su dolu bardağın içine bir taş atıldığında bardaktan boşalan suyun 10 cm³ olduğu ölçülüyor.
Buna göre taşın hacmi cm³ tür?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 20

Bir cisim tamamen sıvı dolu kaba atılıp bekletildiğinde kaptan bir miktar su taşarken cisim sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Cismin ağırlığı sıvının kaldırma kuvvetine eşittir.
 • Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir.
 • Kapta ağırlaşma olmaz.
 • Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçüktür.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDACABCBDCBBDDABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?