Fizik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir dalganın ilerleme hızı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?

 • Derinlik
 • Sıcaklık
 • Esneklik
 • Dalganın frekansı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi taşıdığı enerjiye göre elektromanyetik dalgadır?

 • Mikrodalga
 • Deprem
 • Su
 • Yay
Soru 3

Buna göre esnek bir yayın yayılma hızı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?

 • Yayı geren kuvvete
 • Yayın kütlesine
 • Yayın uzunluğuna
 • Yayın frekansına
Soru 4

Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde konumu ve yönü şekildeki gibi olan KL doğrusal su dalgası doğrusal engele gönderiliyor.
Buna göre dalganın engelden yansıma durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? C) D) K L L K L K K L 2. OTURUM 29 5. Bir dalga leğeninde K noktasındaki kaynağın yaydığı su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir. K
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 5

Bir dalga leğeninde K noktasındaki kaynağın yaydığı su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Kaynağın frekansı zamanla azalmıştır
 • Dalgalar ilerledikçe dalga boyu azalmıştır
 • Su dolu leğenin derinliği her yerde aynı değildir
 • Dalga ilerledikçe hızı azalmıştır.
REKLAM
Soru 6

Günümüzde bazı çalışma alanları aşağıda verilmiştir.
I. tıp
II. denizcilik
III. müzik
Bu alanlardan hangilerinde yapılan alışmalarda ses dalgalarından yararlanılır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları başka maddelerin titreşmesine sebep olabilir.
Aynı frekansta ses verebilen iki kaynaktan biri titreştiğinde diğeri de bundan etkilenerek titreşirse bu olaya ne ad verilir?

 • Yankı
 • Rezonans
 • Gürültü
 • Sönümleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerdendir?

 • Asansör kullanılmamalı
 • Elektrik düğmelerine dokunulmamalı
 • Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hâle getirilmeli
 • Balkonlardan ya da pencerelerden aşağı atlanılmamalı
Soru 9

Aydınlanma şiddetinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lüks
 • Lümen
 • Litre
 • Candela
Soru 10

Yarıçapları r, 2r ve 3r olan K, L ve M kürelerinin merkezlerine ışık şiddetleri özdeş olan I ışık kaynakları yerleştiriliyor.
Buna göre kürelerin yüzeyindeki ışık akıları θKL ve θM arasındaki ilişki nasıldır?

 • θK > θL > θM
 • θK = θL = θM
 • θM > θL > θK
 • θL > θK > θM
Soru 11

Buna göre öğrenci tabloda hangi maddeyi yanlış işaretlemiştir?

 • Cam
 • Yağlı kâğıt
 • Beton
 • Hava
Soru 12

Düz bir yansıtıcı yüzeye çarpan ışık ışınları ile ilgili;
I. Gelen ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
II. Gelen ışının yansıtıcı yüzey ile yaptığı açı, yansıyan ışının yansıtıcı yüzey ile yaptığı açıya eşittir.
III. Gelen ve yansıyan ışınların yüzeyin normali ile yaptıkları açılar eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Uzunluğu 10 cm olan bir kalemin düzlem aynadaki görüntüsünün boyu kaç cm dir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
REKLAM
Soru 14

Bir düzlem ayna şekildeki gibi eşit bölmelendirilmiş yüzey üzerine yerleştirilmiştir.
Buna göre G noktasından aynaya bakan birisi hangi noktaları görür?

 • K ve L
 • K ve N
 • L ve M
 • M ve N
Soru 15

Birim kareler üzerine yerleştirilmiş çukur aynaya paralel ışınlar gönderildiğinde ışınlar şekildeki gibi yansıyor.
Buna göre aynanın merkezi kaç birimdir?

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 16

Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü çukur aynanın neresinde oluşur?

 • Odağında
 • Merkezinde
 • Odakla merkez arasında
 • Odakla ayna arasında
Soru 17

K saydam ortamından L saydam ortamına geçen tek renkli ışığın izlediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • K ortamının kırıcılık indisi L ortamından büyüktür.
 • Işığın L ortamındaki hızı K ortamına göre daha fazladır.
 • a açısı artarsa i açısında artar.
 • a açısı kırılma açısıdır, i açısı gelme açısıdır.
Soru 18

Hava ortamında bulunan K, L ve M kapları içinde havanın kırıcılık indisinden daha yoğun n, 1,5 n ve 2n kırıcılık indisine sahip sıvıların yükseklikleri h kadar olup şekildeki gibidir.
Kapların tabanında bulunan özdeş cisimlere sıvı yüzeyinden eşit uzaklıkta dik doğrultuda bakıldığında cisimlerin görünür derinlikleri hK, hL ve hM arasındaki ilişki nasıldır?

 • hK > hL > hM
 • hM > hL > hK
 • hK = hL = hM
 • hL > hK > hM
Soru 19

Bir merceğin asal eksenine gönderilen ışığın izlediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre; f odak uzaklığı
I. mercek yüzeyinin eğrilik yarıçapı
II. merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi
III. merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Yapılan bir deneyde beyaz bir perde üzerine kırmızı ve yeşil ışık aynı anda düşürülüyor.
Buna göre perde hangi renkte görülür?

 • Sarı
 • Kırmızı
 • Yeşil
 • Mavi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBADBCABDDBCCACADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?