Kimya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde keşfedilmiştir?

 • Barut
 • Petrol
 • Plastik
 • Silikon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “tepkime hızları neden farklı, her tepkimede enerji değişimi oluyor mu, kimyasal tepkimenin işe dönüşmesi mümkün mü” gibi sorulara cevap arayan kimya ana bilim dalıdır?

 • Biyokimya
 • Organik kimya
 • Fizikokimya
 • Anorganik kimya
Soru 3

Aşağıdaki elementlerden kaç tanesinin sembolü tek harflidir?
• Hidrojen
• Gümüş
• Mangan
• Potasyum

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 4

Aşağıdaki derslerden hangisinin işlenmesi kimya öğretmeninin görevi kapsamında değildir?

 • İleri Kimya
 • Kimya Uygulamaları
 • Gıda Teknolojileri
 • Analitik Geometri
Soru 5

Aşağıda verilen maddelerden hangisi bileşiktir?

 • Altın
 • Amonyak
 • Azot
 • Alüminyum
REKLAM
Soru 6

Bir öğrenci şekildeki gibi oyun kartı hazırlayarak element ve bileşikleri tanımaya çalışmaktadır.
Bu öğrenci içinde küçük kartların olduğu torbadan rastgele iki kart çekmiştir. Kartlarda sırasıyla civa ve tuz ruhu yazdığına göre bu kartları kaç numaralı kutucuklara yerleştirmelidir?

 • 1 ve 5
 • 2 ve 8
 • 3 ve 7
 • 4 ve 6
Soru 7

Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan, renksiz ve kokusuz olduğu için hissedilmeyen ve hemoglobine oksijenden daha hızlı bağlandığı için zehirlenmelere yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klor gazı
 • Metan gazı
 • Karbonmonoksit
 • Oksijen gazı
Soru 8

TNT (trinitro toluen) gibi maddelerin patlayıcı olduğunu göstermek için kullanılan, sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Kimya laboratuvarında uyulması gereken kural aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Zehirli gazlarla çalışırken bez maske kullanılmalı
 • Yemek yerken deney düzeneğinin başından ayrılmamalı
 • Atık maddeler doğrudan lavaboya dökülmeli
 • Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya da çekilmemeli
Soru 10

Kimya laboratuvarında kullanılan erlenmayer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin günümüzde kendi ismi ile bilinen atom modeli yoktur?

 • Antoine Lavoisier
 • John Dalton
 • Joseph John Thomson
 • Ernest Rutherford
Soru 12

Aşağıda dört element atomunun Bohr atom modeline göre katman elektron dağılımı verilmektedir.
Buna göre hangi seçenekteki elementin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?

 • B: 3.periyot 2A
 • O: 2.periyot 5A
 • AI: 2.periyot 3A
 • Ar: 3.periyot 8A
Soru 13

Aşağıda verilen tanecik çiftlerinden hangisi birbirinin izoelektroniğidir?

REKLAM
Soru 14

Şekildeki periyodik sistem gösteriminde koyu alanlar metal elementlerinin yerini göstermektedir. Bu alanda bulunan dört elementin yeri numaralarla belirtilmiştir.
Buna göre metalik özelliği en fazla olan metal hangisidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden biri değildir?

 • Kendi aralarında alaşım oluştururlar.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilirler.
 • Metallerle tepkimelerinde elektron alarak (-) yüklü iyon oluştururlar.
 • Canlı yapısında bol miktarda bulunurlar.
Soru 16

Periyodik sistemde aynı grupta yer alan elementlerde yukarıdan aşağıya inildikçe atom çapının artmasının temel sebebi nedir?

 • Atom numarasının artması
 • Nötron sayısının artması
 • Elektron sayısının artması
 • Katman sayısının artması
Soru 17

Aynı periyotta bulunan A grubu elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri soldan sağa doğru düzenli artmaz. 8 tane A grubundan 2 tanesi bu düzeni bozmaktadır.
Buna göre sahip olduğu elektron dağılımından kaynaklı olarak bu artışı bozan A grupları aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1A ve 6A
 • 2A ve 5A
 • 3A ve 7A
 • 4A ve 8A
Soru 18

Buna göre bu element atomunun son katmanında kaç elektron vardır? 19. Periyodik sistem kesitinde üç elementin yeri aşağıda gösterildiği gibidir. 5A 6A 7A 2.periyot N F 3.periyot P
Buna göre verilen elementlerin elektronegatiflik değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 19

Periyodik sistem kesitinde üç elementin yeri aşağıda gösterildiği gibidir.
Buna göre verilen elementlerin elektronegatiflik değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • F > P > N
 • N > F > P
 • F > N > P
 • N > P > F
Soru 20

Gaz hâlindeki bir element atomunun yapısına bir elektron katıldığında meydana gelen enerji değişimine _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • elektronegatiflik
 • metalik karakter
 • iyonlaşma enerjisi
 • elektron ilgisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBBCADCADBCADBBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?