Kimya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

1 mol asit ile 3 mol KOH tepkimesinden 1 mol tuz ve 3 mol su oluşmaktadır.
Buna göre verilen tepkimedeki asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • HCI
 • HNO3
 • H2SO4
 • H3PO4
Soru 2

Bir ametal oksit bileşiği suyla etkileştiğinde H2SO3 (sülfüröz asit) oluşur.
Buna göre bu ametal oksit aşağıdakilerden hangisidir?

 • CO2
 • N2O5
 • SO2
 • NO2
Soru 3

Aşağıda formülleri verilen bazlardan hangisinin adı yanlıştır?
Formül <----> Bileşik adı

 • Ca(OH)2 <----> Sönmüş kireç
 • KOH <----> Potas kostik
 • NaOH <----> Sud kostik
 • LiOH <----> Kireç taşı
Soru 4

Tabloda verilen asit baz çiftinin oluşturduğu tuzlardan hangisinin formülü yanlıştır?
Asit Baz <----> Tuz

 • H2CO3 <----> NaOH <----> Na2CO3
 • HCI <----> Ca(OH)2 <----> CaO
 • H2S <----> Mg(OH)2 <----> MgS
 • HBr <----> LiOH <----> LiBr
Soru 5

Aşağıda ıslak mendil, şampuan ve suyun pH değerleri verilmiştir.
Buna göre hangileri asidik özellik gösterir?

 • Islak mendil
 • Islak mendil ve şampuan
 • Şampuan ve su
 • Su
REKLAM
Soru 6

Yukarıda verilen asit ve bazın su ile etkileşme tepkimeleri sonucu oluşacak ürünlerden hangisinin kimyasal gösterimi yanlıştır?

 • Cl-
 • H2 O+
 • NH4+
 • OH
Soru 7

Yukarıda bir asidin denkleştirilmiş suda çözünme tepkimesi molekül modelleri ile gösterilmektedir.
Buna göre hidronyum iyonu olarak adlandırılan iyonun molekül modeli hangi numara ile belirtilmektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

1 mol Ca(OH)2 bileşiğinin tamamını nötralleştirmek için gereken HNO3 kaç mol’dür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Metaller tepkimeye girme isteklerine göre aktif metal, yarı soy metal, soy metal olmak üzere üçe ayrılır. Aktif metaller hidroklorik asitle tepkimeye girerken diğer metaller tepkime vermez.
Buna göre aşağıdaki metallerden hangisiyle yapılmış kaba HCI koyarsak bir tepkime gerçekleşir?

 • Gümüş
 • Altın
 • Demir
 • Platin
Soru 10

Cam bir behere aşağıdaki asitlerden hangisinin konulması beherin yapısını bozacağı için sakıncalıdır?

 • Hidroflorik asit
 • Hidroklorik asit
 • Nitrik asit
 • Sülfürik asit
Soru 11

Karbon elementinin yanı sıra belirli miktarda azot ve kükürt elementlerini de içeren fosil yakıtlar yandığında oluşan bazı maddeler asit yağmurlarına neden olur.
Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi asit yağmurlarına sebep olur?

 • Na2CO3
 • CaCO3
 • NaCI
 • SO2
Soru 12

Yukarıdaki şekilde gördüğümüz paketin içindeki tozun ana maddesinin formülü nedir?

 • NaHCO3
 • Na2CO3
 • CaCO3
 • NH4CI
Soru 13

____I_____ , bitkisel ve hayvansal yağların bazlarla tepkimesi sonucu elde edilir. _____II____ ise petrol türevlerinden yapay olarak elde edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi temizlik maddeleri getirilmelidir?
I <----> II

 • Deterjan <----> Sabun
 • Çamaşır suyu <----> Şampuan
 • Sabun <----> Deterjan
 • Şampuan <----> Çamaşır suyu
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi temizlik ürünlerinin zararlarından biri değildir?

 • Sabunlar bazik olduklarından asidik boya kullanılmış giysilerin rengini soldurur.
 • Sabunlar mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak parçalanır.
 • Şampuanlar saçtaki yağ ve kiri temizlerken derinin doğal yapısındaki yağı da uzaklaştırır.
 • Diş macunundaki kalsiyum karbonat diş minesini aşındırır.
Soru 15

Yaygın adı “polyester” olan ve pet şişelerin yapımında kullanılan polimelerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Polistiren
 • Polietilen tetraftalat
 • Polivinil klörür
 • Politetraflor eten
Soru 16

Saç jölesinde bulunan hangi madde uzun süreli kullanımlarda saç derisine temas ettiğinde hava almasını engelleyerek saç dökülmesine sebep olur?

 • Ağartıcı
 • Aldehit
 • Azo boyaları
 • Mum
Soru 17

I. Sıvı ilaç formudur, yutularak alınır.
II. Katı ilaç formudur, yutularak alınır.
III. Deriye sürülerek uygulanır.
IV. Damar ya da kas içine uygulanır.
Yukarıda verilen ilaçların temel özelliklerinin ilaç formlarıyla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Hap <----> Şurup <----> İğne <----> Merhem

 • I <----> II <----> III <----> IV
 • II <----> I <----> III <----> IV
 • I <----> II <----> IV <----> III
 • II <----> I <----> IV <----> III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal gıdadır?

 • Elma
 • Makarna
 • Turşu
 • Çikolata
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yağların rafinasyon işlemine göre sınıflandırılan bir yağ çeşidi değildir?

 • Sızma
 • Riviera
 • Tereyağ
 • Vinterize
Soru 20

Hazır gıdaların paketlerinde E harfi ile başlayan numaralar vardır. Bunlar katkı maddelerinin kısa gösterimi için kullanılan kodlardır.Aşağıdaki çizelgede bazı katkı maddelerinin kodlarının bulunduğu aralıklar verilmiştir.
Renklendiriciler E 100-180
Koruyucular E 200-297
Antioksidanlar E 300-321
Tatlandırıcılar E 950-959
Buna göre aşırı kullanımı sakıncalı olan BHA(E 320), BHT(E 321) ve gallat(E 310) maddeleri hangi gıda katkı maddesi sınıfına girer?

 • Renklendiriciler
 • Koruyucular
 • Antioksidanlar
 • Tatlandırıcılar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBABCBCADACBBDDACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?