Matematik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

p : “En küçük asal sayı 2’dir.”
q : “İstanbul Marmara Bölgesi’ndedir.”
r : “0, negatif tam sayıdır.” s : “Üç basamaklı en küçük tam sayı 100’dür.”
Yukarıdaki önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1’dir?

 • p, q
 • p, q, r
 • p, q, s
 • p, r
Soru 2

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

Soru 3

Tabloda verilen önermelere göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

 • a
 • b
 • c
 • d
Soru 4

“MATEMATİK” kelimesinin harflerinden oluşan kümenin alt küme sayısı kaçtır?

 • 29
 • 28
 • 27
 • 26
Soru 5

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
REKLAM
Soru 6

Şekildeki boyalı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Soru 7

İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden yalnız birini bilenlerin bulunduğu bir toplulukta; İngilizce bilmeyen 17, Fransızca bilmeyen 23, Almanca bilmeyen 14 kişi vardır.
Buna göre toplulukta Almanca bilen kaç kişi vardır?

 • 17
 • 15
 • 13
 • 11
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir?

Soru 9

56 : [(–3) ·(–4) – 14] işleminin sonucu kaçtır?

 • -28
 • -14
 • 14
 • 28
Soru 10

3aa1 dört basamaklı sayısı 9 ile bölünebildiğine göre a kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 11

Dört basamaklı a25b çift sayısı 15 ile bölünebildiğine göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 • 15
 • 13
 • 10
 • 8
Soru 12

Bir fabrikada bulunan üç farklı makine bir ürünü 15, 20 ve 45 saniyede üretmektedir.
08.15’te çalışmaya başlayan bu makineler dördüncü kez aynı anda ürün ürettiklerinde saat kaç olur?

 • 08.32
 • 08.30
 • 08.27
 • 08.23
Soru 13

kümesinin sayı doğrusu ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 14

olduğuna göre x kaçtır?

 • 13
 • 19
 • 23
 • 29
Soru 15

4x - 12 < x + 3 eşitsizliğini sağlayan x reel sayılarını gösteren aralık aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-∞, 5]
 • (-∞, 3]
 • (-5,∞)
 • (-∞,5)
Soru 16

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • -3x + 7
 • 1 - x
 • 7 - x
 • 1 + x
Soru 17

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(-3,-1)}
 • {(3,-1)}
 • {(-3,1)}
 • {(3,1)}
Soru 18

işleminin sonucu kaçtır?

 • 12
 • 36
 • 54
 • 81
Soru 19

(2x + 3)2 = 49 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {-5-2}
 • {-2,5}
 • {-5,2}
 • {2,5}
Soru 20

işleminin sonucu kaçtır?

 • -1/5
 • -1/3
 • 3/5
 • 5/3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACADBCCBADACDADADBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?