Matematik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

ise y kaçtır?

 • 6
 • 10
 • 12
 • 18
Soru 2

Aynı kapasitedeki 6 işçinin 10 saatte bitirebildiği bir işi, bu işçilerden 5’i kaç saatte bitirebilir?

 • 8
 • 12
 • 15
 • 20
Soru 3

Hangi sayının 5 fazlasının 9 katı 315’tir?

 • 30
 • 33
 • 36
 • 40
Soru 4

Aralarında 5 yaş bulunan iki kardeşten büyüğünün 6 yıl sonraki yaşı, küçüğünün 3 yıl önceki yaşının 3 katıdır.
Buna göre büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 5

Maliyet fiyatı üzerinden %30 kârla 104 liraya satılan bir malın maliyet fiyatı kaç liradır?

 • 72
 • 74
 • 78
 • 80
REKLAM
Soru 6

Çevresinin uzunluğu 21 km olan dairesel pistte aynı anda aynı noktadan zıt yönde hareket eden iki hareketlinin hızları 3 km/sa ve 4 km/sa’tir.
Bu iki hareketli ikinci kez karşılaştıklarında hızı 4 km/sa olan hareketli toplam kaç kilometre yol almıştır?

 • 18
 • 24
 • 30
 • 36
Soru 7

Şekilde ABC bir üçgen, |AD| = |DB| ,
|AE| = |EC| ve m(DAE) = 28° dir.
Buna göre m(BAC) kaç derecedir?

 • 100
 • 102
 • 104
 • 106
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde {D} ∈ [BC] ve m(CAD) = 55°,
m(DAB) = 35°, m(ABD) = 45° dir.
Buna göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • [AC]
 • [CD]
 • [BD]
 • [AD]
Soru 9

Buna göre m(DAE) kaç derecedir?

 • 28
 • 32
 • 34
 • 38
Soru 10

Şekilde ABC ~ EDC ve
|AD| = 11 cm, |DC| = 4 cm,
|DE| = 6 cm, |BE| = 7 cm,
|EC| = 5 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 9
 • 12
 • 15
 • 18
Soru 11

Şekilde [AB]//[DE],
[AE]∩[BD] = {C} ve
3|AB| = 2|DE|, |BD| = 15’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 12

Şekildeki ABC üçgeninde [AD] açıortay, |AB| = 9 cm, |AC| = 12 cm ve |BC| = 14 cm’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 13

Şekildeki ABC üçgeninde
[AE]∩[CF] = {D} ve |DE| = 5cm,
|FD| = 7 cm, |BE| = |EC|,
|AF| = |FB|'tir.
Buna göre |AD| + |DC| kaç santimetredir?

 • 12
 • 17
 • 19
 • 24
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC ve CDA dik üçgenlerinde [AB]⊥[BC] ve [AD]⊥[DC] ’tir.
|AB| = 3 cm, |BC| = 6 cm ve |AD| = 2√5 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 4√5
 • 7
 • 5
 • √5
Soru 15

sin30° + cos60° + tan135° işleminin sonucu kaçtır?

 • 0
 • 1/2
 • 1
 • 3/2
Soru 16

Şekildeki ABC ve ADC dik üçgenlerinde
[BC]∩[AD] = {E},
[AB]⊥[BC] ve [AD]⊥[DC]'tir.
|ED| = 6 cm, |DC| = 8 cm ve A(AEC) = 60 cm² olduğuna göre |AB| kaç santimetrekaredir?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 20
Soru 17

Şekilde ABC bir üçgen |AF| = 2|FD|, |BD| = 3|DC| ve |BE| = |EF|'tir.
A(EBD) = 3 cm² olduğuna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 18
 • 24
 • 26
 • 32
Soru 18

Bir sınıftaki 8 öğrencinin matematik sınavından aldığı notlar 14, 25, 28, 46, 54, 65, 65, 76’dır.
Buna göre bu notların ortancası kaçtır?

 • 46
 • 50
 • 54
 • 65
Soru 19

Yaş ortalaması 24 olan 8 kişilik bir gruba, yaş ortalaması 18 olan bir grup daha eklendiğinde oluşan yeni grubun yaş ortalaması 20 oluyor.
Buna göre sonradan katılan gruptaki kişi sayısı kaçtır?

 • 8
 • 12
 • 16
 • 18
Soru 20

Okan’ın okuduğu 500 sayfalık kitabın, okuduğu sayfa sayısının günlere göre dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu tablo, daire grafiği ile gösterildiğinde Okan’ın cuma günü okuduğu sayfa sayısını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 18
 • 36
 • 72
 • 180
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBABDBCCADABDCAABBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?