Matematik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

A={1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 4 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir?

 • 648
 • 375
 • 360
 • 180
Soru 2

işleminin sonucu kaçtır?

 • 9/8
 • 7/8
 • 1/8
 • 8
Soru 3

KİTAP kelimesinin harflerinin yer değiştirilmesi ile oluşturulan 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerden kaç tanesi K ile başlar, P ile bitmez?

 • 12
 • 18
 • 24
 • 30
Soru 4

Yukarıda 7 tane kareden oluşan şeklin dördü kırmızı, ikisi mavi renge boyanacaktır.
Buna göre kaç farklı boyama yapılabilir?

 • 105
 • 100
 • 95
 • 90
Soru 5

(x - 2)4 ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
REKLAM
Soru 6

Bir torbada renkleri dışında özdeş 5 kırmızı, 4 beyaz top vardır.
Torbaya geri atılmamak şartıyla art arda rastgele çekilen iki toptan birincinin kırmızı, ikincinin beyaz olma olasılığı kaçtır?

 • 5/18
 • 20/81
 • 10/28
 • 55/72
Soru 7

4 doktor, 3 hemşire arasından 4 kişilik bir ekip oluşturulucaktır.
Bu ekipte en az 3 doktor bulunma olasılığı kaçtır?

 • 5/36
 • 7/35
 • 13/35
 • 16/35
Soru 8

f: R → R,
f(3x + 4) = (a+2)x2+(b-1)x + x -3
fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre a · b · c kaçtır?

 • -56
 • -50
 • -44
 • -38
Soru 9

f:(1,3] → R, f(x) = x + 1 olduğuna göre f fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • [2,4)
 • (2,4]
 • (4,2]
 • [4,2)
Soru 10

fonksiyonları veriliyor.
Buna göre (3f+2g)(-1) değeri kaçtır?

 • -4
 • 0
 • 4
 • 8
Soru 11

f : R → R, f(x)=(a+1)x2 +(2b-1)x-c ve g(x)=3x2 +5x+1 fonksiyonları veriliyor.
f ve g eşit fonksiyonlar ise a+b+c kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 12

sonucu kaçtır?

Soru 13

ve g(x) = 2x + 1 fonksiyonlarına göre (fog)(2) kaçtır?

 • -2
 • 0
 • 2
 • 4
REKLAM
Soru 14

f(2x+4)=3x+5 fonksiyonuna göre f–1(17) kaçtır?

 • 10
 • 12
 • 14
 • 18
Soru 15

P(x)=xn–3+4x2

 • 14
 • 17
 • 20
 • 23
Soru 16

P(x+3)=2x2+5x-1 olduğuna göre P(0) kaçtır?

 • -1
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 17

P(x)=x2-4x+10 polinomunun x+2 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 22
 • 16
 • 10
 • 4
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi
(x²-2x)²-11(x²-2x)+24 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?

 • x-4
 • x-3
 • x-2
 • x+1
Soru 19

 • -8
 • -6
 • -4
 • -2
Soru 20

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABADACABDBDCBDCACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?