Matematik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İkinci dereceden 3x² - 2x + a = 0 denkleminin bir kökü -1 olduğuna göre a kaçtır?

 • –5
 • –1
 • 1
 • 5
Soru 2

5x² - 2x -3 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

İkinci dereceden x² + 2x + m = 0 denkleminin reel kökü olmadığına göre m’nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

 • –1
 • 0
 • 1
 • 2
Soru 4

x² + 4x + 8 = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • - 2 - .2i
 • -2
 • 2
 • 2 + 2i
Soru 5

z1 = a -8i ve z2 = -5 + (3b + 1)i karmaşık sayıları veriliyor.
z1 = z2 olduğuna göre a + b kaçtır?

 • 8
 • 2
 • –2
 • –8
REKLAM
Soru 6

İkinci dereceden 2x² + 5x + a = 0 denkleminin kökler çarpımı 3 olduğuna göre a kaçtır?

 • 6
 • 3
 • –3
 • –6
Soru 7

Kökleri –2 ve –1 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 • x² + 3x + 2 = 0
 • x² -3x - 2 = 0
 • x² + 2x - 3 = 0
 • x² - 2x - 3 = 0
Soru 8

Şekildeki ABCDEF altıgeninde verilenlere göre x kaç derecedir?

 • 100
 • 110
 • 120
 • 130
Soru 9

Şekildeki ABCDE düzgün beşgeninde x kaç derecedir?

 • 90
 • 72
 • 54
 • 36
Soru 10

Şekildeki ABCD dörtgeninde
[AC] ⊥ [BD] ve |DA| = 6 cm, |AB| = 8 cm, |CD| = 4 cm’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 2√11
 • 6
 • 3√2
 • 3
Soru 11

Şekilde ABCD yamuk, [AB] // [DC] ve |AD| = |BC| = 5 cm, |DC| = 8 cm, |AB| = 14 cm’dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 40
 • 44
 • 72
 • 88
Soru 12

Şekildeki ABCD paralelkenarında E ∈ [DC], [AE] açıortay ve |DA| = 6 cm, |AB| = 10 cm’dir.
Buna göre |EC| kaç santimetredir?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 13

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [AC], [BD] köşegen ve |AB| = 10 cm, |AC| = 12 cm’dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 140
 • 96
 • 60
 • 40
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde [EB] ∩ [AC] = {F}, [AC] köşegen ve |DE| = 2 |EC|, |AD| = 16 cm, |EF| = 5 cm'dir.
Buna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

 • 45
 • 81
 • 90
 • 104
Soru 15

Şekilde ABCD kare ve ABE eşkenar üçgendir.
A(BEC) = 64 cm² olduğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 144
 • 196
 • 256
 • 324
Soru 16

Şekilde ABCD deltoid, [AC], [BD] köşegen, |DA| = |AB| ve |DE| = 12 cm, |EC| = 5 cm, |EA| = 9 cm’dir.
Buna göre ABCD deltoidinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

 • 52
 • 56
 • 60
 • 84
Soru 17

Şekildeki üçgen dik prizmada ABC eşkenar üçgen ve |AB| = 6 cm, |BE| = 10 cm’dir.
Buna göre bu prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 9√3 + 90
 • 9√3 + 180
 • 18√3 + 90
 • 18√3 + 180
Soru 18

Yüksekliği 6 cm ve taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 4 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

 • 24
 • 36
 • 72
 • 96
Soru 19

Şekilde (T, ABCD) kare dik piramit, [TH] piramidin yüksekliği ve |TH| = 8 cm, |AB| = 12 cm’dir.
Buna göre bu piramidin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 480
 • 384
 • 264
 • 192
Soru 20

Yüksekliği 8 cm ve taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 6 cm olan düzgün altıgen piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 54√3
 • 96√3
 • 144√3
 • 150√3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDADAACDABCBDCBDDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?