Osmanlı Türkçesi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bâki, Nedim, Kâtip Çelebi Türkçenin hangi döneminde eser vermişlerdir?

 • Eski Türkçe Dönemi
 • Eski Anadolu Türkçesi Dönemi
 • Klasik Dönem
 • Yenileşme Dönemi
Soru 2

Aşağıdaki harflerden hangisinin ses karşılığı yanlış verilmiştir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Arap alfabesini kullanmamıştır?

 • Karahanlılar
 • Büyük Selçuklular
 • Osmanlılar
 • Göktürkler
Soru 4

“ ض “ harfinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Se
 • Dad
 • Sad
 • De
Soru 5

Ünsüz ile biten hecelere kapalı hece denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin son hecesi kapalı hecedir?

REKLAM
Soru 6

harfinin kelime ortasındaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • ل
 • ق
 • ڭ
Soru 7

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi Osmanlı Türkçesinde kullanılır?

 • !
 • :
 • ( )
Soru 8

tarihinin bugün kullandığımız rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 15/05/1915
 • 19/05/1916
 • 16/06/1919
 • 14/06/1917
Soru 9

sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Bu bilgiler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
Soru 11

harflerinin bitişik yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

sözcüğünün okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mahsul
 • Mahzen
 • Meçhul
 • Mesul
Soru 13

“Kısmet” sözcüğünün Osmanlı Türkçesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 14

Nef ( ڭ ) harfi, Türkçeye mahsus bir sesin işaretidir. İsim tamlamalarında tamlayan ekinde kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?

Soru 15

İlk örnekleri Hafız Osman tarafından tertip edilen ________ , Hz. Muhammed’in fiziki ve ahlaki vasıflarını anlatan eserlerdir. Bu eserler tanınmış ve güvenilir hadis rivayetlerinden alınan bilgilere dayanır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • enam-ı şerifler
 • hilyeler
 • levhalar
 • kitabeler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kendisinden sonraki harflerle birleşmez?

 • م
 • د
 • س
 • ط
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinde okutucu harflerden biridir?

 • ت
 • ش
 • ى
 • ق
Soru 18

“He” okutucusu, ilk hecede kullanılmaz. Diğer hecelerde, genellikle hece açık ise kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala bir örnek verilmiştir?

Soru 19

Harflerin okunuşuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • “Ye” okutucusu kendinden önceki harfi “ı, i” seslerinden biriyle okutur.
 • “Vav” okutucusu kendinden önceki harfi “o, ö, u, ü” seslerinden biriyle okutur.
 • “He” okutucusu kendinden önceki harfi “e” veya “a” sesiyle okutur.
 • “Elif” okutucusu kendinden önceki harfi “e” sesiyle okutur.
Soru 20

Aşağıdaki harflerden hangisi Kur’an alfabesinde vardır?

 • چ
 • ك
 • ژ
 • ڭ
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCCBBCADADCBBCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler