Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Yanılgı bize, hoşluk sanadır.” cümlesinin Osmanlı Türkçesi ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y - D
 • D - D - Y
 • Y - D - Y
 • Y - Y - D
Soru 3

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “nef harfi” kullanılmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “y” sesini karşılayan “gef” harfi kullanılmıştır?

Soru 5

Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “açgözlülük”le ilgilidir?

REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki tamlamalardan hangisi Farsçadır?

Soru 7

cümlesinde numaralanmış kelimelerin hangilerinde kalın ünsüz kullanılmıştır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde “ayın” harfinin karşıladığı ses diğerlerinden farklıdır?

Soru 9

Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisi meyve ismidir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Bu dizelerde adı geçen çiçek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Menekşe
 • Sümbül
 • Gül
 • Çiğdem
Soru 12

Bu parçada Hatice Teyze’nin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

 • Yardımseverlik
 • Hoşgörülük
 • Çalışkanlık
 • Vatanseverlik
Soru 13

Bu dizelerde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gurbet
 • Yalnızlık
 • Bağımsızlık
 • Vatan sevgisi
REKLAM
Soru 14

Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

Soru 15

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “filozof” sözcüğü kullanılmamıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 16

deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir işi yapmaya vakit bulamamak
 • Geçimini sağlayacak duruma gelmek
 • İş yapar gibi görünmek
 • İş yapamaz duruma düşmek
Soru 17

Osmanlı Türkçesiyle yazılan bu sözcüklerden hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Numaralanmış sözcüklerden atasözü oluşturulduğunda ilk sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Bu atasözünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mevsim adıdır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDDACACABBDDBBDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler