Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Trafik düzenini ve trafikte bireylerin güvenliğini yalnızca yazılı kurallarla sağlamak mümkün değildir. Bu noktada insan ilişkilerinde geçerli olan bazı değerlere sahip olmamız gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu değerlerden biri değildir?

 • Sabır
 • Sorumluluk
 • Yardımlaşma
 • Saldırganlık
Soru 2

Trafikte aracından yaşlı, hasta veya çocuklu bir insanı indirmek için kısa süreli duraklayan bir sürücüye arkadaki sürücülerin korna çalmak yerine sabırlı davranması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Huzurlu bir trafik ortamının oluşmasına
 • Gürültü kirliliği oluşmasına
 • Nezaketsizliğe
 • Saygısızlığa
Soru 3

Toplu taşıma araçlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması insanların emniyetli, huzurlu ve sakin bir yolculuk yapmalarına imkân sağlayacaktır?

 • Yüksek sesle konuşulması
 • Sürücüye gereksiz sorular sorulması
 • Başkalarının haklarına saygı duyulması
 • Kendini ve diğer yolcuları tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunulması
Soru 4

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 • Takip mesafesini
 • Azami (en yüksek) hız sınırını
 • Asgari (en düşük) hız sınırını
 • Aracın azami yüklü ağırlığını
Soru 5

I. Kavşaklarda ve demiryolu geçitlerinde
II. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşılan yerlerde
III.Görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve dönemeçlerde
Yukarıda belirtilen yerlerin hangilerinde öndeki aracın geçilmesi yasaktır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Takip mesafesi en az ne kadardır?

 • Kendi aracının saatteki hızının yarısı kadar metredir.
 • Sürülen aracın boyunun iki katı kadardır.
 • Sürücünün istediği kadardır.
 • Yolun genişliği kadardır.
Soru 7

Aksine bir işaret yoksa erişme kontrollü kara yollarında kamyon için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 50
 • 70
 • 80
 • 90
Soru 8

Şekildeki araç sürücüsünün hangisini yapması uygundur?

 • El ve kol hareketleriyle yayaları uyarması
 • Uygun bir mesafede durup beklemesi
 • Uzun süreli kornaya basması
 • Hızını artırması
Soru 9

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 1 - 3 - 2
 • 2 - 3 - 1
 • 3 - 1 - 2
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların işaretini alan sürücülerin uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • En sol şeride geçip hızını artırmak
 • Bir kavşakta iken kavşağı derhal boşaltmak
 • Bu araçlar geçinceye kadar gerekirse beklemek
 • Bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yol açmak
Soru 11

I. Bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi
II. Küçük yaşlardan itibaren trafik eğitiminin verilmesi
III.Trafik kurallarının bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi
Verilenlerden hangileri güvenli bir trafik ortamının oluşturulmasına olumlu katkı sağlar?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu’na” göre trafik eğitiminden ve bu alanda yapılan çalışmaların değerlendirilmesinden hangi bakanlıklar sorumludur?

 • İçişleri Bakanlığı - Millî Savunma Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı - İçişleri Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı - Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 13

İlk defa sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Aday sürücü toplam kaç ceza puanını aşması durumunda sürücü belgesi trafik görevlisince iptal edilir?

 • 50
 • 65
 • 75
 • 100
REKLAM
Soru 14

Sürücünün şekildeki aracı kullanabilmesi için hangi sınıf sürücü belgesine sahip olması gerekir?

 • A
 • C
 • F
 • G
Soru 15

Aracın zorunlu trafik sigortası olmadığı tespit edilirse aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 • Araç trafikten çekilir.
 • Aracın sürücüsü değiştirilir.
 • Sigortanın yaptırılması için 30 gün süre verilir.
 • Yük ve yolcu taşımaması kaydıyla kullanılmasına izin verilir.
Soru 16

Trafikte güvenli yolculuk yapmak için trafik ortamında bulunan tüm bireylere az ya da çok birtakım sorumluluklar düşmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yayalara düşen sorumluluklardandır?

 • Hız sınırlamalarına dikkat etmek
 • Araç bakımlarını zamanında ve yetkili serviste yaptırmak
 • Araç içinde sürücüyü rahatsız edecek şekilde konuşmamak
 • Karşıdan karşıya geçerken yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

 • Koyu renk giysiler giyilmesi
 • Araç kapılarının açık tutulması
 • Motorlu araç sayısının artırılması
 • Emniyet kemeri kullanılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin güvenle yolculuk yapabilmesi için uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • Bu araçlar yaya yollarında sürülmemelidir.
 • Bu araçlar başka bir araca bağlanarak veya başka araçlara tutunarak sürülmelidir.
 • Sürücü arkasında oturma yeri olsa dahi bu araçlarda birden fazla yolcu taşınmamalıdır.
 • İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılmamalıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sebepleri içinde yer almaz?

 • İhmal
 • Dikkatsizlik
 • Denetim
 • Bilinçsizlik
Soru 20

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi çevrenin korunmasına katkı sağlar?

 • Özel araçların kullanımının azaltılması
 • Araç egzozlarının orijinalliğinin bozulması
 • Kimyasal atıkların şartlara uyulmadan taşınması
 • Araç içinde tüketilen yiyecek atıklarının dışarı atılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDADBCADBCBADDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler