Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsan vücudu karmaşık bir sistem olup aynı anda birçok olay gerçekleşmektedir. Bu olaydaların düzenli, uyumlu, kontrollü ve sorunsuz olarak gerçekleşmesi çok önemlidir.
Buna göre insan vücudunda bu olayların koordinasyonunu sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İskelet sistemi
 • Solunum sistemi
 • Denetleyici ve düzenleyici sistem
 • Boşaltım sistemi
Soru 2

Aşağıdaki yapılardan hangisi tüm sinir hücrelerinde bulunmaz?

 • Miyelin kılıf
 • Akson
 • Hücre gövdesi
 • Dendrit
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi impuls iletim hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 • Miyelin kılıf varlığı
 • Akson çapı
 • Ranvier boğum sayısı
 • Uyarı şiddeti
Soru 4

Beyin yarım küreleri çıkartılmış bir kuşun havaya atıldığında uçabildiği, açlık hissetmediği, ağzına besin verildiğinde besini yediği, düşmanlarından kaçmadığı ve dış etkilere karşı duyarlı olmadığı görülmüştür.
Buna göre bu araştırmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 • Beyin yarım küreleri tüm hayatsal olayları kontrol eder.
 • Bazı yaşamsal olaylar beynin başka bölümlerinde kontrol edilmektedir.
 • Kuşun iç organları çalışmamaktadır.
 • Kuşta bilinçli davranışlar görülmektedir.
Soru 5

Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve derideki melanosit hücrelerini uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • ACTH
 • LH
 • MSH
 • FSH
REKLAM
Soru 6

Dili örten epitel dokuda tadı alan küçük çıkıntılar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Retina
 • Üzengi
 • Sarı cisim
 • Papilla
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden birisi değildir?

 • Vücudun dik durmasını sağlar.
 • Vücuttaki fazla oksijeni depolar.
 • İç organları korur.
 • Hareketi sağlar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklerden değildir?

 • Omurlar
 • Baldır
 • Uyluk
 • Kaval
Soru 9

Kalp kasıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Somatik sinir sistemi ile kontrol edilir.
 • İstemli olarak kasılır.
 • Sadece kalpte bulunur.
 • Bantlaşma görülmez.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere örnektir?

 • Kafatası eklemi
 • Dirsek eklemi
 • Diz eklemi
 • Çene eklemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalı üzerinde bulunan bir organ ya da yapı değildir?

 • Mide
 • Böbrek
 • İnce bağırsak
 • Ağız
Soru 12

Mide ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Enine, boyuna ve çapraz düz kaslar içerir.
 • Sadece kimyasal sindirim yapılır.
 • İstemli çalışan bir organdır.
 • Sindirim burada sonlanır.
Soru 13

Besinlerin emilim yüzeyini artırmak için bağırsak boşluğuna doğru uzanan yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bağ doku
 • Kamçı
 • Kolon
 • Villus
REKLAM
Soru 14

Yağları küçük yağ damlacıklarına parçalayarak mekanik sindirim gerçekleştiren ve karaciğer tarafından üretilen salgı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsülin
 • Safra
 • Kalsitonin
 • Glikojen
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?

 • Yaşlanan kırmızı kan hücrelerini parçalar.
 • Vücuttaki zehirli maddeleri zehirsiz hâle getirir.
 • İnsülin ve glukagon hormanlarını salgılar.
 • Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasını düzenler.
Soru 16

Aşağıdaki damar ve yapılardan hangisi küçük kan dolaşımında görev almaz?

 • Kapı toplardamarı
 • Akciğer toplardamarı
 • Kalbin sağ karıncığı
 • Akciğer atardamarı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarların bir özelliğidir?

 • Sadece oksijence zengin kan taşırlar.
 • İçerisinde kanın geri dönmesini engelleyen kapakçıklar bulunur.
 • Kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişi kılcal damarlarda gerçekleşir.
 • Kanın akış hızının en fazla olduğu damardır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanda kanda bulunan maddelerden birisi değildir?

 • Alyuvarlar
 • Kan pulcukları
 • Akyuvarlar
 • Sindirim enzimleri
Soru 19

Doku sıvısında kalan küçük proteinleri, akyuvarları ve bazı maddeleri tekrar kan dolaşımına katan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boşaltım sistemi
 • Lenf dolaşımı
 • Kapı toplardamarı
 • İskelet sistemi
Soru 20

Kalbi besleyen koroner damarlardaki kan akımının çeşitli nedenlerle azalması veya kesilmesi sonucu oksijensiz ve besinsiz kalan kalp kası hücrelerinin ölümü sonucu gerçekleşen dolaşım sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yüksek tansiyon
 • Varis
 • Kangren
 • Kalp krizi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCDBACABADBCACDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?