Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Burundan alınan hava, ağızdan alınan havaya göre daha sağlıklıdır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağızdan daha az hava alınması
 • Ağızdan alınan havanın akciğere daha geç ulaşması
 • Burnun havayı nemlendirip ısıtması ve yabancı maddeleri tutması
 • Burnun kemikli yapıda olması
Soru 2

İnsanda akciğerde tek katlı yassı epitelden oluşan ve etrafı kılcal damarlarla çevrili olan ve akciğerlerin solunum yüzeyini artıran yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alveol
 • Bronşçuk
 • Pleura
 • Diyafram
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi soluk verme sırasında gerçekleşen olaylardandır?

 • Göğüs boşluğu genişler.
 • Diyafram kası gevşer ve kubbeleşir.
 • Akciğerdeki hava basıncı düşer.
 • Kaburgalar arası kaslar kasılır.
Soru 4

Akciğer alveollerinin enfeksiyonu ve iltihaplanması sonucunda akciğerlerde sıvı ve kan toplanması hastalığıdır. Streptococcus pneumonia türü bakteriler sebep olur.
Yukarıda tanımı verilen akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gastrit
 • KOAH
 • Ülser
 • Zatürre
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım (üriner) sisteminin görevlerinden birisi değildir?

 • Vücudun su ve tuz dengesini korur.
 • Karbondioksitin süzülerek atılmasını sağlar.
 • Vücuttaki fazla suyu uzaklaştırır.
 • Zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştırır.
REKLAM
Soru 6

Malpighi cisimciğinde aşağıdaki maddelerden hangisi damar dışına çıkamaz?

 • Alyuvarlar
 • Su
 • Glikoz
 • Amonyak
Soru 7

Sağlıklı bir insanda böbreklerde Malpighi cisimciğindeki süzülmeden sonra geri emilme kısmıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Ürenin tamamı geri emilir.
 • Glikoz ve aminoasitlerin tamamı geri emilir.
 • Su geri emilmez.
 • Kas metabolizması sonucu oluşan kreatinin tamamı geri emilir.
Soru 8

Böbreklerimiz kanı süzmenin yanı sıra alyuvarların üretilmesini de uyaran bir hormon salgılamaktadır.
Bu hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kalsitonin
 • İnsülin
 • Parathormon
 • Eritropoietin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi üreme sisteminin görevlerinden birisidir?

 • Amonyağı üreye çevirmek
 • Gamet üretmek
 • CO2 depolamak
 • Kalsiyum depolamak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sistemi yapılarından birisi değildir?

 • Yumurtalıklar
 • Uterus
 • Prostat
 • Fallopi tüpü
Soru 11

Folikül kesesinde olgunlaşan yumurtanın, folikül çatlaması ile yumurtalıktan atıldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ovulasyon evresi
 • Menstruasyon evresi
 • Folikül evresi
 • Korpus luteum evresi
Soru 12

Embriyonun metabolik artıklarının depo edildiği ve embriyonun gaz alışverişinde rol oynayan embriyonik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amniyon zarı
 • Koryon
 • Vitellüs kesesi
 • Allantoyis
Soru 13

Belli bir bölgede karşılıklı ilişki içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Popülasyon
 • Biyosfer
 • Komünite
 • Ekoton
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tür çeşitliliğini etkileyen canlı faktörlerden birisidir?

 • Sıcaklık
 • Avcı sayısı
 • Işık
 • Nem
Soru 15

Aşağıdaki canlı çiftlerinin hangisinde üreme için rekabet meydana gelebilir?

 • Felis leo – Felis leo
 • Cyprinus carpio – Pinus nigra
 • Manis tricuspis – Macropus rufus
 • Felis leo – Cyprinus carpio
Soru 16

Böcekler çiçekten nektar emerek beslenirler, bitkilerin de tozlaşmalarını ve nesillerinin devamını sağlarlar.
Yukarıda verilen ekolojik hikayede geçen simbiyotik yaşam türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kommensalizm
 • Parazitlik
 • Amensalizm
 • Mutualizm
Soru 17

Dağılım, popülasyona ait bireylerin popülasyonun kapladığı alan içindeki yerleşimleridir.
Aşağıdakilerden hangisi popülasyonlarda görülen dağılım çeşitlerinden birisi değildir?

 • Kümeli dağılım
 • Rüzgar dağılımı
 • Düzenli dağılım
 • Rastgele dağılım
Soru 18

Yukarıda bir popülasyonun yaş grafiği verilmiştir.
Ergin Genç Bu popülasyonun durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyüyen popülasyon
 • Küçülen popülasyon
 • Dengede popülasyon
 • Küçülüp büyüyen popülasyon
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi popülasyon büyüklüğünü negatif yönde etkiler?

 • İçe göçler
 • Doğum
 • Besin miktarının artması
 • Salgın hastalıkların artması
Soru 20

Yukarıda popülasyonlarda görülen farklı tip hayatta kalma eğrileri verilmiştir.
Bu hayatta kalma eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tip I yaşam öyküsüne sahip canlılarda yavru bakımı görülebilir.
 • Tip II yaşam öyküsüne sahip bireylerde yaştan bağımsız sabit bir ölüm oranı vardır.
 • Her üç hayat öyküsüne sahip popülasyonlarda yavru verme potansiyeli birbirine eşittir.
 • Tip III yaşam öyküsüne sahip popülasyonlarda gençlik döneminde hayatta kalma oranı düşüktür.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDBABDBCADCBADBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?