Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıda bir bitkinin temel kısımları verilmiştir.
Buna göre bitkide bulunan kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kök sistemi bitkiyi toprağa bağlar.
 • Gövde toprak üstü yapıları taşır.
 • Sürgün sisteminde fotosentez yapan yapılar yer alır.
 • Kök sisteminde oluşturulan meyveler üremede kullanılır.
Soru 2

Bitkilerde kök, gövde ve dalların uç kısmındaki büyüme bölgelerinde bulunan, sürekli bölünebilme yeteneğine sahip olan farklılaşmamış hücrelerden oluşan doku aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meristem doku
 • İletim doku
 • Örtü doku
 • Salgı doku
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ksilem ve floemin ortak özelliğidir?

 • Hücreleri canlıdır.
 • Tek yönlü iletim gerçekleşir.
 • İletim demeti elemanlarıdır.
 • Sadece organik maddeler taşınır.
Soru 4

Yaprakta alt ve üst epidermis arasındaki bölge olan mezofil tabakasında bulunan, kloroplast taşıyan ve fotosentez yapan parankima aşağıdakilerden hangisidir?

 • Depo parankiması
 • Özümleme parankiması
 • İletim parankiması
 • Havalandırma parankiması
Soru 5

Fındık, ceviz, badem gibi tohumların kabuklarında; şeftali, erik, kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinde; ayva, armut gibi meyvelerin kumsu özelliklere sahip etli kısımlarında bulunan hücre grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taş hücreleri
 • Arkadaş hücreleri
 • Periderm
 • Çiçek
REKLAM
Soru 6

Epidermis hücrelerinin dış çevreye bakan özelleşmiş çeperlerinde bu hücrelerin salgılarından oluşmuş, su kaybını önleyen kütikula tabakasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Suya geçirgenliği çok azdır.
 • Işığın bir kısmını yansıtıp yaprakların aşırı ısınmasını önler.
 • Tüm bitki çeşitlerinde kalınlığı aynıdır.
 • Kök epidermisinin yüzünde kütikula bulunmaz.
Soru 7

Stomalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sürekli açık dururlar.
 • Yapısındaki bekçi hücreleri kloroplast içerir ve fotosentez yapar.
 • Genel olarak cansız bir yapıdır.
 • İletim dokunun farklılaşmasıyla oluşmuştur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardan birisi değildir?

 • Tüyler
 • Hidatot
 • Diken
 • Kloroplast
Soru 9

Aşağıda verilen bitkilerden hangisi kazık köke sahiptir?

 • Havuç
 • Buğday
 • Mısır
 • Arpa
Soru 10

Bitkilerde çeşitli streslere yanıt olarak üretilen ayrıca meyve olgunlaşmasını da sağlayan gaz şeklinde salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksin
 • Etilen
 • Sitokinin
 • Giberellin
Soru 11

Yukarıda bir bitkinin hareketi verilmiştir.
Buna göre bitkinin gövdesinin ve kökünün yaptığı hareket ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • Gövde pozitif fototropizma, kök negatif fototropizma
 • Gövde negatif fototropizma, kök pozitif fototropizma
 • Gövde pozitif kemotropizma, kök negatif geotropizma
 • Gövde pozitif fototropizma, kök negatif kemotropizma
Soru 12

Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok fazla ihtiyaç duydukları elementlere makro elementler, çok az miktarda ihtiyaç duydukları elementlere ise mikro elementler denir.
Aşağıdaki elementlerden hangisi mikro elementlerdendir?

 • Karbon
 • Hidrojen
 • Mangan
 • Oksijen
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suyun köklerden yapraklara ulaşmasında etkili olan bir faktör değildir?

 • Kohezyon ve adhezyon
 • Kök basıncı
 • Stomalardan su buharı atılması
 • Suyun molekül ağırlığı
REKLAM
Soru 14

Bitkilerde yumurtalığın gelişip farklılaşmasıyla oluşan, tohumun korunmasını ve yayılmasını sağlayacak şekilde özelleşmiş yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaprak
 • Meyve
 • Çenek
 • Kök
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 • Karbondioksit
 • Sıcaklık
 • Oksijen
 • Su
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre şartlarının canlılara etkilerinden birisidir?

 • İnsanlarda farklı kan gruplarının bulunması
 • Göz renklerinin farklı olması
 • Çuha çiçeğinin 15-25°C’de kırmızı, 25-35°C’de beyaz renkli çiçek açması
 • Dil yuvarlama ya da yuvarlayamama
Soru 17

Adaptasyon bir canlının belirli bir çevrede hayatta kalma, üreyebilme şansını artıran özelliklerdir.
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon türlerinden birisi değildir?

 • Korunma
 • Gözleme
 • Taklit etme
 • Davranışsal
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yapay seçilim ile üretilmiş bitkilerden birisi değildir?

 • Ayva
 • Brokoli
 • Antep fıstığı
 • Lahana
Soru 19

Aynı türe ait bireylerde gözlemlenen karakteristik farklılıklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutasyon
 • Adaptasyon
 • Varyasyon
 • Komünite
Soru 20

Biyolojik ıslah aşağıdakilerden hangisini amaçlar?

 • Biyolojik silah üretimini
 • Canlıların göç etmesini önleme
 • Canlıların kış uykusuna yatmasını önleme
 • Canlıları iyileştirme, daha iyi duruma getirme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBACBDABACDBACBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?