Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Habeşistan’ı işgale yönelik politikalarını hayata geçirmeye çalışmış olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Japonya
 • Almanya
 • İtalya
 • Fransa
Soru 2

I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devleti’nin topraklarını yeniden paylaşmak için toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paris Barış Konferansı
 • Londra Konferansı
 • Yalta Konferansı
 • Kahire Konferansı
Soru 3

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletlerinin Almanya’ya imzalattırdıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Versay
 • Nöyyi
 • Sevr
 • Uşi
Soru 4

İlk olarak Ekim Devrimi ile 1917 yılında Rusya’da uygulama imkânı bulan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazizm
 • Faşizm
 • Hümanizm
 • Komünizm
Soru 5

Türkistan’ın millî mücadelesi olan Basmacı Hareketi hangi devlete karşı ortaya çıkmıştır?

 • Almanya
 • Sovyet Rusya
 • İngiltere
 • Fransa
REKLAM
Soru 6

Sykes – Picot( Saykıs Pikot ) Antlaşması ile Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İstanbul aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

 • Rusya
 • Fransa
 • İtalya
 • İngiltere
Soru 7

Modern Japonya’nın doğuşunu sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balfour Deklarasyonu
 • San Remo Konferansı
 • Meiji Restorasyonu
 • Mc Mahon Antlaşması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Müttefik Devletlerden biridir?

 • Almanya
 • Fransa
 • İtalya
 • Japonya
Soru 9

II. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya arasında savaşı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya’nın Polonya’yı işgali
 • Pearl Harbor Baskını
 • Normandiya Çıkarması
 • Stalingrad Kuşatması
Soru 10

II. Dünya Savaşı sonunda dünyanın iki süper gücü olarak ortaya çıkan devletler aşağıdakilerden hangileridir?

 • Fransa - Almanya
 • İtalya – Japonya
 • İngiltere – Çin
 • SSCB – ABD
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden değildir?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Çin
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu’nun( IMF) merkezidir?

 • Londra
 • Roma
 • Paris
 • Washington
Soru 13

Türkiye II. Dünya Savaşı sonunda kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Ekonomik reformlar gerçekleştirmiştir.
 • Eğitimde birliği sağlamıştır.
 • Almanya ve Japonya’ya resmen savaş açmıştır.
 • Komşuları ile kültürel iş birliğine girmiştir.
REKLAM
Soru 14

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomiyi ve fiyatları denetim altına almak için aşağıdaki kanunlardan hangisi çıkarmıştır?

 • Millî Korunma Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Soyadı Kanunu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nda atılan siyasi ve ekonomik adımlardan değildir?

 • Marshall Planı
 • Molotof Planı
 • Truman Doktrini
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi NATO’ya karşı kurulmuştur?

 • Briand – Kellogg Paktı
 • Balkan Antantı
 • Sadabat Paktı
 • Varşova Paktı
Soru 17

Hindistan millî hareketinin lideri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nelson Rolihlahla Mandela
 • Nathuram Godse
 • Mahatma Gandhi
 • Eduardo Mondlane
Soru 18

Muhammed Ali Cinnah aşağıdaki devletlerden hangisinin kurucusudur?

 • Afganistan
 • Pakistan
 • Kazakistan
 • İran
Soru 19

Türkiye’nin NATO’ya girmek için katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kore Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
Soru 20

27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Yeni Türkiye Partisi
 • Adalet Partisi
 • Demokrat Parti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADBACBBDADCABDCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?