Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

ABD ve SSCB aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle nükleer silahsızlanma konusunda önemli bir adım atmışlardır?

 • Londra Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
 • SALT–I Antlaşması
Soru 2

SALT – II Antlaşması’nın hayata geçmesine engel olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sovyet Rusya’nın Afganistan’ı işgali
 • Berlin Buhranı
 • İran – Irak Savaşı
 • Körfez Savaşları
Soru 3

Küba Buhranı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmıştır?

 • İngiltere–Fransa
 • İtalya–Almanya
 • ABD–SSCB
 • Çin–Japonya
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi çatışmalarından değildir?

 • Küba Buhranı
 • I. Dünya Savaşı
 • Vietnam Savaşı
 • SSCB’nin Afganistan’ı işgali
Soru 5

Pakistan Keşmir sorununu aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • Afganistan
 • Kırgızistan
 • Hindistan
 • İran
REKLAM
Soru 6

SSCB işgal ettiği Afganistan’dan hangi antlaşma sonrası çekilmiştir?

 • Versay Antlaşması
 • Cenevre Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Gümrü Antlaşması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1955 Bandung Konferansı ile ortaya çıkmıştır?

 • Bağlantısızlar Hareketi
 • Mihver Devletleri
 • Doğu Bloku
 • Batı Bloku
Soru 8

Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Çoğunluk Planı ve Azınlık Planı ile aşağıdaki meselelerden hangisinin çözümü amaçlanmıştır?

 • Keşmir meselesi
 • Musul meselesi
 • Kıbrıs meselesi
 • Filistin meselesi
Soru 9

1956 Arap – İsrail Savaşı’nda aşağıdaki devletlerden hangileri İsrail ile iş birliği yapmıştır?

 • İngiltere–Fransa
 • İtalya–Almanya
 • Japonya–talya
 • ABD–SSCB
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İsrail’in 1967 Arap – İsrail Savaşı sonucunda ele geçirdiği yerlerden değildir?

 • Sina Yarımadası
 • Golan Tepeleri
 • Riyad
 • Gazze
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan değildir?

 • FIR Hattı Sorunu
 • Musul Sorunu
 • Kıta Sahanlığı Sorunu
 • Ege Adaları Sorunu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Megali İdea hedefi çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını ifade etmektedir?

 • EOKA
 • FKÖ
 • OPEC
 • ENOSİS
Soru 13

Orta Doğu’da aşağıdaki nehirlerden hangisinin sularının paylaşımı konusunda sorun yaşanmamaktadır?

 • Asi Nehri
 • Dicle Nehri
 • Çoruh Nehri
 • Fırat Nehri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Arap Baharı’nın yaşandığı devletlerden biridir?

 • Libya
 • Kuveyt
 • Katar
 • Suudi Arabistan
Soru 15

Dağlık Karabağ Sorunu aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmaktadır?

 • Gürcistan–Azerbaycan
 • Azerbaycan–Ermenistan
 • Özbekistan–Gürcistan
 • Afganistan–Hindistan
Soru 16

SSCB devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un devlet yapılanmasında ve işleyişinde şeffaflık, ekonomide yeniden yapılandırmacı yaklaşımla kademeli olarak gerçekleştirdiği devrim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Glasnost–perestroyka
 • Turuncu Devrim
 • Gül Devrimi
 • Prag Baharı
Soru 17

Filistin’de ilk kez 9 Aralık1987’de başlayan ve “İntifada” adı verilen halk direnişi hangi devletin işgallerine karşı ortaya çıkmıştır?

 • İsrail
 • İngiltere
 • SSCB
 • ABD
Soru 18

İsmini 2016 yılında Çekya olarak değiştirmiş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Macaristan
 • Polonya
 • Slovakya
 • Çek Cumhuriyeti
Soru 19

Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmet alanında üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesime verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cari açık
 • Reel sektör
 • İthalat
 • İhracat
Soru 20

Mavi Marmara baskını Türkiye’nin hangi devletle ilişkisinin bozulmasında etkili olmuştur?

 • İran
 • Irak
 • İsrail
 • Suriye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCBADACBDCABAADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?