Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi biliminin yöntemlerinden biri değildir?

 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Karma yöntem
 • Bütüncül yöntem
Soru 2

I. Üretim
II. Değişim
III.Dağıtım
IV.Tüketim
Yukarıdakiler ekonomi biliminin hangi sınıflandırma türüne aittir?

 • Klasik
 • Modern
 • Post-modern
 • Doğal
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden birisidir?

 • Ekonomide fiyat artış hızını yükseltmek
 • İthalatı özendirmek
 • Yatırımı kısıtlama önlemleri almak
 • Dış ödemeler dengesini sağlamak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi sektöründeki gelişmelerden biri değildir?

 • I. ve II. Beş Yıllık Sanayi Planlarının hazırlanması
 • Sümerbank ve Etibank’ın kurulması
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
 • İthalatın teşvik edilmesi
Soru 5

Ekonomi bilimi _________ olan ihtiyaçlar ile _________ olan araçlar arasında en uygun dengeyi sağlanmayı amaçlamaktadır.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?

 • acil - verimli
 • sınırsız - sınırlı
 • gereksiz - kullanışlı
 • pahalı - ucuz
REKLAM
Soru 6

Üretimden elde edilen gelirden toprak sahibine dağıtılan paya ne ad verilir?

 • Faiz
 • Kar
 • Rant
 • Ücret
Soru 7

Miktarları ihtiyaçlardan çok fazla olan mallara ne ad verilir?

 • Ekonomik mal
 • Zorunlu mal
 • Serbest mal
 • Kültürel mal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir?

 • İhtiyaç biyolojik bir olaydır.
 • İhtiyaçların ekonomi ile ilgisi yoktur.
 • İhtiyaç insanda, yokluk duygusu ile birlikte bir rahatsızlık uyandırır.
 • İhtiyaç, acıyla birlikte bir karşılama isteği uyandırır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mallara bir örnek değildir?

 • Uçak
 • Hava
 • Ütü
 • Akıllı telefon
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlara bir örnek değildir?

 • Susamak
 • Acıkmak
 • Televizyon seyretmek
 • Nefes almak
Soru 11

İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamaya uygun olan, üretilebilen ve doğada belirli miktarda bulunan vasıtalara _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • mal
 • servet
 • fayda
 • değer
Soru 12

Akdeniz bölgesinde üretilen portakalın diğer bölgelerde satılması üretimin hangi faydasına bir örnektir?

 • Kazanç
 • Mekan
 • Şekil
 • Mülkiyet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi tesisinin kuruluş yeri kararı verilirken göz önüne alınmaz?

 • Enerji kaynaklarına yakın olması
 • Su kaynaklarına yakın olması
 • Hammaddeye yakın olması
 • Az nüfuslu yere yakın olması
REKLAM
Soru 14

Prodüktivite neyi ifade eder?

 • Verimlilik
 • Kâr
 • Zarar
 • Gelir
Soru 15

Demir ve çelik işletmelerinin kömür madenlerinin bulunduğu bölgelerde kurulmasının sebebi nedir?

 • Doğanın etkisi
 • İklimin uygunluğu
 • Hammaddeye yakınlık
 • Yeryüzü şekillerinin elverişliliği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi beyaz kömür olarak da nitelendirilen enerji türüdür?

 • Hidroelektrik enerjisi
 • Nükleer enerji
 • Jeotermal enerji
 • Güneş enerjisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynakları için doğru bir sınıflandırmadır?

 • Yedek-ikame
 • Temel-yedek
 • Gerçek-sanal
 • Birincil-ikincil
Soru 18

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Emek, insanlar tarafından yapılan faaliyetlerdir.
 • Makineler ve hayvanların faaliyetleri ekonomik bakımdan emek olarak kabul edilmez.
 • Zevk için yapılan faaliyetler de emek olarak kabul edilir.
 • Mal ve hizmet üretmeyen çalışmalar emek olarak kabul edilemez.
Soru 19

Bir işçinin belirli süre içerisinde ürettiği ürün değeri için hangi ifade kullanılır?

 • Ekonomik verimlilik
 • Psikolojik verimlilik
 • Fiziksel verimlilik
 • Fizyolojik verimlilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi emek yoğun üretime bir örnek olarak gösterilebilir?

 • Akıllı telefon üretimi
 • Ayakkabı üretimi
 • Otomobil üretimi
 • Robot üretimi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADDBCCBBCABDACADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?