Seçmeli Ekonomi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Orta vadeli borçlarda vade süresi yaklaşık ne kadardır?

 • 1-2 hafta
 • 1-2 ay
 • 1-2 yıl
 • 4-5 yıl
Soru 2

Kuruluş aşamasında ve faaliyetlerin devamı süresinde sahipleri tarafından işletmeye getirilen paraya ne ad verilir?

 • Borç
 • Öz sermaye
 • Uzun vadeli alacaklar
 • Emek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insanların tasarruf isteklerini etkileyen etkenler arasında gösterilemez?

 • Faiz alma isteği
 • İnsanların gelir düzeyi
 • Mali politikalardaki değişiklikler
 • İnsanların yabancı bir ülkede yaşaması
Soru 4

Sermayeler kullanıldıkları alana göre bölümlendirildiğinde tohum aşağıdaki hangi kategoriye girer?

 • Ticari
 • Mali
 • Sınai
 • Zirai
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başlıca özellikleri arasında yer almaz?

 • Girişimci kâr amacıyla girişimi başlatan kişidir.
 • Girişimci riskleri üstlenen kişidir.
 • Girişimci tüketim faktörlerini sağlayan kişidir.
 • Girişimci üretim faktörlerinden yararlanarak mal ve hizmet üretilmesini sağlayan kişidir.
REKLAM
Soru 6

Üretime katılan girişimci aşağıdakilerden hangisini elde eder?

 • Ücret
 • Kâr
 • Kira
 • Faiz
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi girişimin amaçlarından biri değildir?

 • Doğal kaynakları arttırmak
 • Kâr sağlamak
 • İstihdam yaratmak
 • İşletmenin uzun ömürlü olmasını sağlamak
Soru 8

Limited şirketler aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yürütemez?

 • Sigortacılık
 • Matbaacılık
 • Mobilyacılık
 • Yayıncılık
Soru 9

Şirket sermayesinin eşit değerde ve belirli sayıdaki paylarından her birini gösteren belgelere ne ad verilir?

 • Tahvil
 • Bono
 • Hisse senedi
 • Çek
Soru 10

Şirketlerin piyasadan ödünç para bulmak için yıl sonunda çıkarttıkları borç senetlerine ne ad verilir?

 • Tahvil
 • Bono
 • Çek
 • Hisse senedi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin faydaları arasında yer almaz?

 • Fiyatların düşmesine yol açar.
 • İşletmeleri durgunluğa sevk eder.
 • İyi yönetilen işletmelerin kötü yönetilenlerden ayrılmasını sağlar.
 • Yeni üretim tekniklerinin gelişmesine yardımcı olur.
Soru 12

Atatürk’ün ekonomi politikasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Bütün toplumun refahını yükseltmek
 • Mümkün olduğu kadar kısa sürede kalkınmak
 • Enflasyonu ve ithalatı mümkün olduğunca yükseltmek
 • Ekonomiye, ekonomi dışında yapılacak müdahalelere karşı önlemler almak
Soru 13

Kişisel emekten çok sermayenin ön planda olduğu şirketlere ne ad verilir?

 • Kooperatifler
 • Kamu kuruluşları
 • Kişi şirketleri
 • Sermaye şirketleri
REKLAM
Soru 14

Emeğin sonucu oluşan gelirlere ne ad verilir?

 • Temelsiz gelirler
 • Sorunsuz gelirler
 • İtibari gelirler
 • Gerçek gelirler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi milli gelir hesaplama sistemlerinden biri değildir?

 • Harcama sistemi
 • Gelir sistemi
 • Tasarruf sistemi
 • Üretim sistemi
Soru 16

Belli bir yılın fiyatları üzerinden hesaplanan milli gelire _________ adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?

 • Eksik milli gelir
 • Reel milli gelir
 • Sanal milli gelir
 • Kavramsal milli gelir
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir rant türü değildir?

 • Toprak rantı
 • Maden rantı
 • Şehir rantı
 • Vergi rantı
Soru 18

Piyasada serbest rekabet koşullarına göre oluşan faize ne ad verilir?

 • Serbest faiz
 • Sabit faiz
 • Güncel faiz
 • Birleşik faiz
Soru 19

Üretim sonunda milli gelirden girişimciye düşen paya ne ad verilir?

 • Ücret
 • Kâr
 • Faiz
 • Kira
Soru 20

Avukat, doktor, muhasebeci gibi meslek sahiplerinin kendi işyerlerinde verdikleri hizmetlerin karşılığı olarak aldıkları bedele ne ad verilir?

 • Ücret
 • Rant
 • Kira
 • Serbest meslek kazancı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDDCBAACABCDACBDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?