Seçmeli Fizik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

K(2,3) vektörünün kartezyen koordinat sistemindeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Şekilde verilen F1 = 10 N ve F2 = 8N’luk iki kuvvetin bileşkesi kaç newton’dur?
(cos37°= 0,8, sin37°= 0,6)

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 3

Şekilde K ve L araçlarının sahip oldukları hız vektörleri verilmiştir.
Buna göre durmakta olan L aracının yanından geçen K aracındaki Ahmet, L aracının hızını hangi büyüklük ve yönde görür?

 • 24 m/s Batı
 • 24 m/s Doğu
 • 48 m/s Batı
 • 48 m/s Doğu
Soru 4

Akıntı hızının 2 m/s olduğu bir nehirde suya göre hızı 3 m/s olan yüzücü K noktasından geçtiği anda suya göre hızı 4 m/s olan şekildeki motorda P noktasından geçiyor.
K ve P noktaları arası 140 m olduğuna göre yüzücü ve motor kaç saniye sonra karşılaşır?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 5

Sürtünme kuvvetinin 10 N olduğu bir yüzeyde şekildeki cisim 25 N’luk kuvvetle çekilmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 25
REKLAM
Soru 6

Sürtünmesiz ortamda 1 kg ve 4 kg kütleli cisimler, ağırlığı önemsiz bir iple şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır.
Buna göre cisimler serbest bırakıldığında ivmeleri kaç m/s² olur?
(g=10 m/s² )

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 7

Sürtünmesi önemsiz sistemde m1 = 3 kg ve m2 = 1 kg kütleli cisimler ağırlığı önemsiz bir iple şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır.
Buna göre m1 kütlesinin bağlı olduğu ipteki T gerilme kuvveti kaç newton’dur?
(g=10 m/s²)

 • 15
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal bir yolda hareket eden ve düzgün yavaşlayan bir cisme ait hızzaman grafiğidir?

Soru 9

Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden 20 m yükseklikten ilk hızsız olarak serbest bırakılan bir topun yere çarpma hızı kaç m/s’dir?
(g=10 m/s²)

 • 4
 • 10
 • 12
 • 20
Soru 10

Bir kayakçı kayak pistinde 20 m/s hıza ulaştıktan sonra atlama noktasından yatay atış yaparak atlıyor. Atladığı noktadan yatay olarak 120 m ilerideki bir noktaya iniş yapıyor.
Buna göre kayakçı atladıktan kaç saniye sonra yere inmiştir?
(Hava direnci ihmal ediliyor.)

 • 4
 • 6
 • 8
 • 14
Soru 11

200 m/s hızla uçan bir uçaktan bir cisim bırakılıyor. Bu cismin bırakıldığı noktadan yatay doğrultuda 1000 m ileriye düşüyor.
Buna göre cisim kaç metre yüksekten bırakılmıştır?
(Hava direnci ihmal ediliyor), (g=10 m/s²)

 • 100
 • 120
 • 125
 • 240
Soru 12

Bir basketbol topu şekildeki gibi yatayla 53° açı yapacak biçimde 25 m/s ilk hızla atılıyor.
(resim 1)
Buna göre top için uçuş süresi kaç saniyedir? (Hava direnci ihmal ediliyor)
(resim 2)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Sarmal bir yaya etki eden kuvvetin yayın uzama miktarına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi (tan α) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • Zaman
 • Uzunluk
 • Yay sabiti
 • Hız
REKLAM
Soru 14

Düşey düzlemde yay sabiti 50 N/m olan yayın ucuna m kütleli cisim asılıyor ve yay 0,1 m uzayarak dengeleniyor. Buna göre yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç joule’dür?
(Ep = (1/2)kx²)

 • 250
 • 25
 • 2,5
 • 0,25
Soru 15

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir yerde h yüksekliğindeki noktasal cismin yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi 200 J’dür.
Cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıp yere çarptığı andaki sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?

 • 50
 • 150
 • 200
 • 400
Soru 16

Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımına momentum denir.
Buna göre:
I. Momentum vektörel bir büyüklüktür.
II. Momentumun yönünü ve büyüklüğünü değiştirmek için kuvvete ihtiyaç vardır.
III. SI birim sisteminde momentumun birimi kg.m/s’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 17

K ve L cisimlerinin momentum-hız grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre cisimlerin kütleleri oranı mK / mL kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 9
 • 27
Soru 18

K noktası etrafında dönebilen 2 m uzunluğundaki çubuk şekildeki gibi dik olarak etki eden 30 N’luk kuvvetin etkisiyle döndürülmektedir.
Buna göre kuvvetin K noktasına göre oluşturduğu torkun büyüklüğü kaç N . m ’dir?

 • 25
 • 30
 • 45
 • 60
Soru 19

Makaraların ağırlığı ve sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki palangada asılı olan 160 N’luk yük kaldırılmak isteniyor.
Buna göre F kuvveti en az kaç N olmalıdır?

 • 24
 • 32
 • 40
 • 80
Soru 20

Boyu 140 cm olan homojen düzgün bir çubuğun ucundan 40 cm’lik kısmı kesilip atılıyor.
Buna göre çubuğun ağırlık merkezi kesilmeden önceki ağırlık merkezine göre kaç cm yer değiştirir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABCDACDBCDCDCDBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?