Seçmeli Fizik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Elektrik yüklü üç parçacık şekildeki gibi bir doğru boyunca sıralanmıştır.
Buna göre, q2 yüklü parçacık dengede ise d1 ile d2 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • d1 = d2
 • d1 = 2d2
Soru 2

Elektrik yüklü bir cisim kendisini çevreleyen alanda elektriksel bir etki meydana getirir. Bu alana yükün elektriksel alanı denir. E = k(q/d2) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre, q yükünün d kadar uzaktaki elektrik alanı E ise aynı ortamda uzaklık 2d olunca elektrik alan kaç E olur?(k: Coulomb sabiti)

 • 2E
 • E
 • E/4
 • E/8
Soru 3

Sürtünmesiz yatay ve yalıtkan düzlemde karelere bölünmüş sistem üzerindeki q1 ve q3 yüklerinin q2 yüküne uyguladıkları bileşke F elektriksel kuvveti şekildeki gibidir.
Buna göre, q1, q2 ve q3 yüklerinin cinsleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
q1 <----> q2 <----> q3

 • + <----> + <----> +
 • + <----> - <----> +
 • - <----> + <----> -
 • + <----> - <----> -
Soru 4

Elektrik yüklü bir cismin elektrik alanı içerisinde birim yük başına düşen potansiyel enerjiye, elektrik potansiyeli denir. V = k(q/d) bağıntısı ile hesaplanır.
q yükünün 2d uzaklıktaki elektrik potansiyeli V ise aynı ortamda q yükünün d kadar uzaklıktaki elektrik potansiyeli kaç V dir?

 • V
 • 2V
 • 3V
 • V/4
Soru 5

Buna göre, şekildeki gibi 2 C’luk yükü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş kaç Joule’dür?

 • 50
 • 40
 • 30
 • 20
REKLAM
Soru 6

Yatay ve yalıtkan düzlemde q1 = q ve q2= 4q olan elektrik yükleri aralarındaki uzaklık 30 cm dir.
Buna göre, yükler arasında elektrik alanın sıfır olduğu nokta q1 yükünden kaç cm uzakta olur?

 • 10
 • 5
 • 2
 • 1
Soru 7

Sürtünmesiz düşey düzlemde, düzgün elektrik alanında K ve L yüklü iletken levhalar arasındaki yükü q ve kütlesi m olan cisim şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, K, L ve q’nun yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <----> L <----> q

 • - <----> - <----> -
 • + <----> + <----> +
 • - <----> - <----> +
 • + <----> - <----> -
Soru 8

Şekilde verilen iletken ve paralel levhalar 6 Voltluk bir üretece bağlanmıştır.
Levhalar arasındaki uzaklık d = 0,6 m olduğuna göre; A, B ve C noktalarında elektrik alan şiddeti (EA ,EB ve EC ) kaç N/C dur?
EA <-----> EB <-----> EC

 • 100 <-----> 50 <-----> 10
 • 50 <-----> 50 <-----> 10
 • 10 <-----> 10 <-----> 10
 • 0 <-----> 5 <-----> 10
Soru 9

Sığaça üreteç bağlanıp elektrik yüklenmeye başlandığında sığaçta biriken yükün sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi(tana) ile aşağıdaki fiziksel niceliklerinden hangisi bulunur?

 • Akım şiddeti (İ)
 • Direnç (R)
 • Elektrik enerjisi (E)
 • Sığa (C)
Soru 10

Üzerinden 2A ve 4A akımlar geçen K ve L telleri sonsuz uzunluktadır.
K telinden geçen elektrik akımının x noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddetinin büyüklüğü B ise şekildeki gibi L telinin x noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddetinin büyüklüğü kaç B dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

Buna göre şekildeki gibi yarıçapı r= 0,1 m üzerinden 5 amper akım geçen iletken telin O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç Tesla’dır?
(π= 3 ve K= 10-7 N/A2 )

 • 1.10-5
 • 2.10-5
 • 3.10-5
 • 5.10-5
Soru 12

Buna göre tele etkiyen kuvvet kaç N’dur? (sin30° = 1/2)

 • 0,1
 • 0,2
 • 0,3
 • 0,5
Soru 13

Manyetik akı (θ) : Şiddeti B olan manyetik alan içerisine konulmuş çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısının bir ölçüsüdür ve birimi weber’dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manyetik akı büyüklüğüne bağlı değildir?

 • Ortamın manyetik alan şiddeti
 • Tel çerçevenin yüzeyinin alanı
 • Tel çerçevenin manyetik alan içerisinde duruş şekli
 • Tel çerçevenin yapıldığı maddenin cinsi
REKLAM
Soru 14

Yükü q olan bir parçacık manyetik alan içerisinde hareket ederken bir kuvvet etki eder. Bu kuvvetin büyüklüğü FF = B. q . V . sinα bağıntısıyla bulunur.
Yukarıdaki şekilde q yüklü parçacık K, L, M ve N manyetik alan içerisinde V hızı ile hareket ediyor.
Buna göre hangisinde parçacığa manyetik kuvvet (F= 0) etki etmez?
(⊕: Sayfa düzleminden içeriye doğrudur)

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 15

Uzunluğu 0,5 m olan KL iletken çubuk sayfa düzleminden içeriye doğru yönü B=0,4 Tesla olan manyetik alan içinde, alan çizgilerine dik şekildeki gibi 2 m/s hızla hareket ediyor.
Buna göre iletken çubukta oluşan indüksiyon emk kaç volttur?
(⊕: Sayfa düzleminden içeriye doğrudur)

 • 0,1
 • 0,2
 • 0,4
 • 1
Soru 16

 • Manyetik alan şiddeti (B)
 • Tel çerçevenin döndürülme frekansı (ω)
 • Tel çerçevenin alanı (A)
 • Tel çerçevenin sarım sayısı (N)
Soru 17

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ve bir iletkenden geçen yönü ve büyüklüğü zamana göre değişen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğru akım
 • Alternatif akım
 • Ters akım
 • Yıldırım akım
Soru 18

Bir transformatörün giriş gerilimi Vp = V, primer sarım sayısı np, sekonder sarım sayısı ns ve çıkış gerilimi Vs = V olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek başına yapılınca çıkış gerilimi Vs artar?

 • Primer sarım sayısı azaltılmalı
 • Sekonder sarım sayısı azaltılmalı
 • Primere doğru akım uygulanmalı
 • Primer sarım sayısı artırmalı
Soru 19

Sayfa düzlemine dik dışarı doğru yönlendirilmiş B manyetik alan içine V hızı ile giren iletken çerçeve K, L, M ve N konumlarından geçerek aynı V hızla çıkıyor.
Buna göre K, L, M ve N konumlarından hangisinde tel üzerindeki indüksiyon akım I yönünde olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 20

Direncin uçlarına alternatif akım bağlandığında direnç üzerindeki gerilimin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. R= 10Ω olan direnç üzerinden geçen akımla gerilim aynı fazdadır.
Buna göre direnç (R = 10Ω) üzerinden geçen akım hangi zamanda maksimum değeri alır?

 • T/8
 • T/4
 • T/2
 • T
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCABDADCDBCADACBBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?