Seçmeli Fizik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bazı hareket örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Ay’ın Dünya çevresindeki hareketi
II. Saatin akrep ve yelkovanın hareketi
III. Hareket halindeki otomobil lastiğinin hareketi
Bu hareketlerden hangileri çembersel hareket örneğidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Yarım dakikada sabit hızla 60 devir yapan CD çaların frekansı kaç s–1 dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli şekildeki çubuk O noktasından geçen bir eksen etrafında düşey doğrultuda sabit büyüklükte açısal hızla döndürülmektedir.
Çubuk üzerindeki K, L ve M noktalarının açısal hızları sırasıyla , ω<KL ve ωM olduğuna göre aralarındaki ilişki nasıldır?

 • ωK = ωL = ωM
 • ωK > ωL > ωM
 • ωM > ωL > ωK
 • ωK = ωL > ωM
Soru 4

İpin ucuna bağlı m kütleli bir cisim sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde düşey düzlemde şekildeki gibi O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre ip K, L, M ve N noktalarından geçerken hangi noktalarda ipteki gerilme kuvvetleri eşit olur?

 • L ve N
 • L ve M
 • K ve M
 • N ve K
Soru 5

Araçların virajları V süratiyle güvenli dönebilmesi için k . m . g ≥ m . (v2 / r) eşitliğini sağlaması gerekir.
(k = sürtünme katsayısı, r = virajın yarıçapı)
Buna göre; V sürati
I. k sürtünme katsayısına
II. m aracın kütlesine
III. r virajın yarıçapına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Dönerek öteleme hareketi yapan bisiklet tekerleği şekildeki gibidir.
Buna göre tekerlek üzerindeki K, L, M ve N noktalarından hangisinin yere göre anlık hızı diğerlerine göre en büyüktür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 7

Dönen bir cismin eylemsizlik momenti
I. Cismin kütlesine
II. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına
III. Cismin geometrik şekline
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Sürtünmelerin önemsenmediği bir yerde dönerek ilerleyen bir cismin kinetik enerjisi 100 J’dür.
Bu cismin dönme kinetik enerjisi 60 J olduğuna göre öteleme kinetik enerjisi kaç J’dür?

 • 160
 • 80
 • 40
 • 20
Soru 9

Newton’un kütle çekim kuvvetine dayandırarak Fizik Biliminde bazı kanunlar aşağıda verilmiştir:
I. Yörüngeler Kanunu
II. Alanlar Kanunu
III. Periyotlar Kanunu
Buna göre Johannes Kepler, Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketini açıklarken hangi kanunlara dayandırarak açıklamıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda ipe bağlı m kütlesi α kadar çekilip bırakıldığında şekildeki KL arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre sarkacın denge konumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • K noktası
 • L noktası
 • O noktası
 • K ile O arası
Soru 11

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemdeki cisim şekildeki gibi yay sisteminde denge noktasından K noktasına kadar sıkıştırılıyor.
Cisim serbest bırakıldığında 3 saniyede tekrar K noktasına gelecek şekilde basit harmonik hareket yapmaktadır.
Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir?

 • 3
 • 6
 • 8
 • 9
Soru 12

Yay sabitleri üzerinde yazılı yaylar şekildeki gibi birbirlerine bağlanıyor.
Buna göre yayların eşdeğer yay sabiti kaç N/m dir?

 • 200
 • 150
 • 100
 • 50
Soru 13

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde L uzunluğundaki ipin ucuna m kütleli bir cisim takılarak şekildeki gibi cisme basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Buna göre basit sarkacın periyodu
I. L uzunluğuna
II. g yerçekim ivmesine
III. m kütlesine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde kaynağın ürettiği λ dalga boylu su dalgalarının yarık aralığı W olan engeller arasından şekildeki gibi geçmektedir.
Buna göre
I. λ > W
II. λ < W
III. λ = W
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • II ve III.
Soru 16

İki noktasal kaynağın oluşturduğu dairesel dalga leğeninde oluşan girişim deseninde çift tepe ve çift çukur noktalarının birleşmesiyle elde edilen girişim desenine ne ad verilir?

 • Dalga katarı
 • Düğüm çizgisi
 • Dalga çukuru
 • Dalga tepesi
Soru 17

Işığın çift yarıkta girişimindeki
I. Işık kaynağının ışık şiddeti artırılırsa girişim desenin yerinde ve saçak genişliğinde değişiklik olmaz.
II. Işık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırılırsa girişim desenin yerinde ve saçak genişliğinde değişiklik olmaz.
III. Farklı renk ışıklarının girişim desenindeki oluşturduğu saçak genişlikleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Işığın tek yarıkta kırınımdaki
I. Saçak genişlikleri aynıdır.
II. Işık kaynağının ışık şiddeti artılırsa saçak parlaklığı artar.
III. Yarık düzlemi ile ekran arasında havadan daha yoğun saydam ortam bulunması saçak genişliğini azaltır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliği değildir?

 • Doğrusal yolla yayılırlar.
 • Polarize edilebilirler.
 • Elektrik ve manyetik alanda saparlar.
 • Boşlukta yayılırlar.
Soru 20

Elektromanyetik dalga spektrumuna göre en küçük dalga boyuna sahip dalga aşağıdakilerden hangisidir?

 • Radyo dalgaları
 • Gama ışınları
 • Mikrodalgalar
 • Kızılötesi dalgalar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACCADCDCADBABABCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?