Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Ekonomi biliminin temelinde ihtiyaçların giderilmesi yatmaktadır.
 • Ekonomistler kaynakların akıllıca kullanılmasıyla ilgilenmezler.
 • İhtiyaç karşılandığı zaman acı ve üzüntüye neden olur.
 • İnsan ihtiyaçları sınırlıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi serbest mallarla giderilebilen ihtiyaçlara örnektir?

 • Uyumak
 • Yemek yemek
 • Giyinmek
 • Barınmak
Soru 3

Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne ad verilir?

 • Değer
 • Kâr
 • Fayda
 • Sermaye
Soru 4

Üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim sürecine katılmalarını sağlayan bir araç olarak kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tüketim
 • Talep
 • Piyasa
 • Teknoloji
Soru 5

“Endüstriler arası kullanım” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Ürünün son tüketiciye ulaşmasını
 • Ürünün başka bir ürün üretmek için kullanılmasını
 • Ürünün tüketilip yok olmasını
 • Ürünün üretilememesini
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ülke ekonomisine yaptığı zararlardan biridir?

 • İstihdam yaratması
 • İthalatı teşvik etmesi
 • Yeni iş alanları geliştirmesi
 • Piyasaya yeni ürünler sürmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilik özelliklerindendir?

 • Meraksızlık
 • Güvensizlik
 • İnsanları motive etme
 • Yaptığı işlerde sürekli grup onayı alma
Soru 8

İyi bir yöneticide aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmamalıdır?

 • Sorumluluk taşıma
 • Pragmatik olma
 • Mesleğini tam olarak bilme
 • Beden dilini göz ardı etme
Soru 9

I. Statü sembollerine yoğunlaşmıştır.
II. Direk katılımdan çok temsilci olma ve denetleme fonksiyonu vardır.
III.Kabul edilebilir riskleri üstlenir.
Yukarıdakilerden hangileri girişimcilerin özelliklerinden değildir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimcide bulunmaz?

 • Bir sorunu tespit eder.
 • Yeni bir proje üretir.
 • Yeni bir kaynak oluşturur.
 • Kendinden sonraki projenin sürdürülebilirliği ile ilgilenmez.
Soru 11

Hareketi geçirilmiş ihtiyaca ne ad verilir?

 • Güdü
  (motive)
 • Durum
 • Fayda
 • Aciliyet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kendi işini kurmanın olumlu yönlerinden biridir?

 • Saygınlık elde etmek
 • Zamanın yetersiz olması
 • Aile huzurunun bozulması
 • Stres
Soru 13

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Patron girişimci olamaz.
 • Girişimci, başkalarının cesaret edemediği iş fırsatlarını değerlendirir.
 • Girişimci çevresindeki fırsatları göremez.
 • Girişimci, problemleri çözemez.
REKLAM
Soru 14

Petrol ve petrol ürünlerini ele geçirme mücadelesi, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

 • Yeni üretim yöntemleri geliştirmek
 • Endüstride yeni organizasyonlar kurmak
 • Bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmek
 • Hammadde ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başlıca özelliklerini sınıflandırmada kullanılmaz?

 • Kişisel
 • Ulusal
 • Davranışsal
 • Sosyal
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin yeniliğe, yaratıcılığa ve açıklığının, başkalarının görüşlerinden ilham alma derecesinin bir göstergesidir?

 • Vizyon
 • Verimlilik
 • Prodüktivite
 • Esneklik
Soru 17

“Sürekli değişim fırsatı kollama”, “değişime odaklı hedefler belirleme” ve “harekete geçme” neye örnek olarak gösterilebilir?

 • Müşteri ilişkileri
 • Rekabetin zararları
 • Yöneticinin zayıf yönleri
 • Girişimcinin davranışsal özellikleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişi iyi bir girişimci olamaz?

 • Kendime özgü fikirlerim vardır.
 • Geleceği tahmin etmeyi severim.
 • Yapacağım iş ile ilgili hiçbir zaman ön değerlendirme yapmam.
 • Uzman çalışanlardan iş fikri ile ilgili olarak görüş alırım.
Soru 19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • SWOT analizi iş süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılabilir.
 • SWOT analizi stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında kullanılabilir.
 • Kişisel SWOT analizi yapmak mümkün değildir.
 • Pazar değerlendirmesi için SWOT analizi yapmak mümkündür.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi girişimcileri başarıya götüren özelliklerden biridir?

 • Değişimin gerisinde kalmak
 • Personele karşı açık olmak
 • Hedefsizlik
 • Taklit
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACDBBCDCDAABDBADCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?