Seçmeli Mantık 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mantık disiplinin konusudur?

 • İnsan duyguları
 • Doğru düşünmenin ilkeleri
 • Yeryüzündeki değişimler
 • İnsan davranışlarının nedenleri
Soru 2

• Bir akıl yürütmedeki her kavram ve önerme kendisiyle aynı olmalı.
• Bir şey ne ise odur.
Özellikleri verilen özdeşlik ilkesine uygun örnek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğrenci öğrencidir.
 • Bir insan ya canlıdır ya da değildir.
 • Kapı ya açıktır ya da kapalıdır.
 • Cemre hem çalışkandır hem de tembeldir.
Soru 3

Birbiriyle ilişkili yargılardan bir sonuç çıkarma işlemine akıl yürütme denir.
Buna göre;
Bütün bilim dalları evrenseldir.
Fizik bir bilim dalıdır.
_________
örneğinde doğru bir akıl yürütme elde edilebilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Fizik bilim dalı değildir.
 • Fizik evrensel değildir.
 • O halde fizik evrenseldir.
 • O halde her bilim dalı fizik değildir.
Soru 4

Bir yargı nesnesine yani gerçeğe uygunsa bilgi doğrusu olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz?

 • Su normal koşullar altında 100°C’de kaynar.
 • Pamuk yumuşaktır.
 • Kar beyazdır.
 • Hiçbir insan kuş değildir.
Soru 5

“Hiçbir insan masa değildir.” önermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Mantık doğrusudur.
 • Yanlış değeri alan bir önermedir.
 • Doğruluğu ve yanlışlığı eşit derecede mümkündür.
 • Doğruluğunu kanıtlayabilmek için deney ve gözleme ihtiyaç vardır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam mantıkçıları arasında yer almaz?

 • Farabi
 • Boethius
 • Razi
 • İbn-i Sina
Soru 7

Bir bütünden hareket ederek tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yolu aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Benzeşim
 • Çelişmezlik
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
Soru 8

Tek tek arkadaşlarımızdan yola çıkarak bir “arkadaş” tasarımına ulaşırız ve buna genel kavram denir.
Bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi genel kavram örneği değildir?

 • Ağaç
 • Gezegen
 • Hayvan
 • Özge
Soru 9

Bir kavram içine aldığı bireylerin yalnızca bir kısmını ifade ediyorsa tikel kavramdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tikel kavram örneğidir?

 • Bazı çiçekler
 • Tüm insanlar
 • Hiçbir hayvan
 • Bütün tavşanlar
Soru 10

Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği vardır?

 • Ruh
 • Kedi
 • Peri kızı
 • Kaf Dağı
Soru 11

Verilen şemadaki kavramlar arası ilişkiyi doğru ifade eden önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün kediler köpektir.
 • Bazı kediler köpektir.
 • Hiçbir kedi köpek değildir.
 • Tüm köpekler kedidir.
Soru 12

Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri yargı bildirmedikleri için önerme değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

 • Tiyatroya gidecek misin?
 • Öğrenmek istiyorsan kitap oku.
 • Vay canına!
 • Kuş beslenen varlıktır.
Soru 13

Duygusal yaşantıların tanımı yapılamamaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tanımlanamaz?

 • Kitap
 • Kalem
 • Öfke
 • Masa
REKLAM
Soru 14

İki ya da daha fazla basit önerme “ve”, “veya”, “ise”, “ancak ve ancak” gibi bağlaçlarla birbirine bağlanırsa bileşik önerme elde edilmiş olur.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

 • Mustafa çalışkandır.
 • Ali disiplinlidir.
 • Ece öğretmendir.
 • Aras zeki ve çalışkandır.
Soru 15

Her zaman ve her koşulda doğru olan önermelere zorunlu önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu önermeye örnektir?

 • Beş kere beş yirmi beş eder.
 • Papatya güzel kokuludur.
 • Bütün çocuklar güzeldir.
 • Mehmet’in öğretmen olması mümkündür.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir önermedir?

 • Bazı S’ler P değildir.
 • Bütün S’ler P’dir.
 • Kimi P’ler S değildir.
 • Hiçbir S, P değildir.
Soru 17

Verilen karşı olum karesine göre “Bütün papatyalar çiçektir.” önermesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Tümel olumlu
 • Tümel olumsuz
 • Tikel olumlu
 • Tikel olumsuz
Soru 18

Koşullu ve seçenekli önermelerin birleşmesinden oluşmuş kıyaslara ikilem denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikilem örneğidir?

 • Bazı hayvanlar iki ayaklı değildir.
 • Ben varsam ölüm yoktur ve ölüm varsa ben yokum.
 • Öyleyse öğrenci üniversiteyi kazanmıştır.
 • Bütün insanlar ahlaklı davranır.
Soru 19

Sonuç önermesinin öznesi olan terim küçük terim olarak adlandırılır.
Buna göre;
Hiçbir erdemli çıkarcı değildir.
Bazı insanlar erdemlidir.
O halde bazı insanlar çıkarcı değildir.
akıl yürütmesinin küçük terimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çıkarcı
 • Erdemli
 • Bazı insanlar
 • Hiçbir
Soru 20

• Ters döndürme, bir önermenin niteliğini değiştirmeden, öznenin olumsuz halini yüklem, yüklemin olumsuz halini özne yapmaktır.
• Tümel olumlu bir önermenin ters döndürmesi yine tümel olumludur.
Verilen bilgilere göre “Her karanfil beyazdır.” önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kimi beyazlar karanfildir.
 • Bazı karanfiller beyazdır.
 • Hiçbir karanfil beyaz değildir.
 • Her beyaz olmayan karanfil olmayandır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDABCDABCDCDABABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?