Seçmeli Mantık 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir üçüncü olasılık kabul edilemez.” tanımı aşağıdaki mantık türlerinden hangisini ifade eder?

 • Kiplik mantığı
 • Çok değerli mantık
 • İki değerli mantık
 • Özdeşlik mantığı
Soru 2

Bir önermede yüklem sadece tek “bir ad”a yüklenirse birli yüklem, “iki ad”a yüklenirse ikili yüklem, “üç ad”a yüklenirse üçlü yüklem adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçlü yüklemli bir önermedir?

 • Platon filozoftur.
 • Ali ile Ayşe kardeştir.
 • Felsefe ile bilim birbirini tamamlar.
 • Ankara, Eskişehir ile Kırıkkale arasındadır.
Soru 3

“Nurten çalışkansa başarır.” önermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Karşılıklı koşul anlamı içermektedir.
 • “ise” önerme eklemiyle kurulmuştur.
 • Önermenin ana eklemi “ve” değişmezidir.
 • Geçerli bir önermedir.
Soru 4

“Λ” işareti “ve” ekinin sembolü olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi “pΛq” şeklinde sembolleştirilen bir önermedir?

 • Serdar isterse başarır.
 • Sinema veya tiyatro bileti alabilirsin.
 • Ancak ve ancak kitap okursan anlayışın gelişir.
 • Hakan ve Mehmet sağlıklı beslenir.
Soru 5

Sembolik mantıkta önerme eklemi
(V, Λ, ~, ↔, →) bulunan önermeler bileşik, önerme eklemi bulunmayan önermeler ise basit önerme adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit bir önermedir?

 • pΛq
 • p↔q
 • p
 • ~p
REKLAM
Soru 6

Bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde “~” sembolü ana eklem durumunda değildir?

 • ~rVs
 • ~(p→q)
 • ~(rΛs)
 • ~(pVq)
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Burcu çalışırsa sınıfı geçer.” önermesinin sembolik mantıktaki ifadesidir?

 • p→q
 • p↔q
 • pΛq
 • pVq
Soru 8

Bir önermenin tutarlı olabilmesi için yorumlarından en az birinin doğru olması gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tutarlı bir önerme değildir?

Soru 9

Tikel evetleme önermesinin doğru olması için bileşenlerinden birinin doğru olması gerekli ve yeterlidir.
Buna göre; verilen tabloda rakamlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Y, D
 • Y, Y
 • D, Y
 • D, D
Soru 10

Verilen doğruluk tablosunda (pΛq) önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 • Bütün yorumlarında doğru değeri almıştır.
 • Yorumlarından en az biri doğru olduğu için tutarlıdır.
 • Yorumlarında yanlış değeri olduğu geçersizdir.
 • “ve” eklemi kurallarına göre çözümlenmiştir.
Soru 11

“Ǝx(x tek sayıdır.)” açık önermesine “E: {2, 3, 4, 5, 6}” evrenine göre özelleme yapıldığında aşağıdakilerden hangisinde doğru değeri alır?

 • 2 tek sayıdır.
 • 3 tek sayıdır.
 • 4 tek sayıdır.
 • 6 tek sayıdır.
Soru 12

“∀x(x madendir.)” önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrulanır?

 • E: {papatya, sümbül}
 • E: {kuş, aslan}
 • E: {Ayşe, Ahmet}
 • E: {gümüş, krom}
Soru 13

Bir önermenin kaç yorumunun olduğu “2n” formülüyle bulunur. Burada “n” önerme ya da bileşen sayısını gösterdiğine göre; “üç önermenin” birlikte kaç yorumu olur?

 • On altı
 • On iki
 • Sekiz
 • Dört
REKLAM
Soru 14

Bir önermenin tüm yorumlamaları doğruysa bu önerme “totoloji” adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi totoloji önermesidir?

Soru 15

Kiplik, önermenin dile getirdiği durumun gerçek, zorunlu ve mümkün olup olmaması halidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kiplik mantığına göre kurulmuş bir önerme değildir?

 • Everest tepesi vardır.
 • Taşın sert olması zorunludur.
 • Mustafa’nın öğretmen olması mümkündür.
 • Pamuğun yumuşak olması zorunludur.
Soru 16

İçinde x, y, z gibi değişkenler bulunan önermelere açık önerme denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • Ali öğretmendir.
 • y+4=9’dur.
 • Hava yağmurludur.
 • Sokrates filozoftur.
Soru 17

Sayılar, şekiller gerçekte var olmayan düşsel ürünlerdir. Örneğin doğada “bir milyon” diye gösterebileceğimiz bir nesne yoktur. Sayılar formel bilgilerdir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin formel(biçimsel) bir bilim olduğu söylenebilir?

 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Matematik
Soru 18

Mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemler yaparak geçerli çıkarımlara ulaşmaya çalışan mantık disiplini aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Tartışma mantığı
 • Klasik mantık
 • Sembolik mantık
 • Uygulamalı mantık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin “mantık ilkeleriyle ilgili sorunları” arasında yer almaz?

 • Bir önermenin doğru olması ne anlama gelir?
 • Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli midir?
 • Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?
 • Mantık ilkeleri birbiriyle ilişkili midir?
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesini tanımlamaktadır?

 • İnsanın evrendeki varoluş amacını araştırır.
 • Mantığın anlam, ilke ve temel kavramlarını tartışır.
 • Tanrı’nın var olup olmadığı sorusunu temele alır.
 • İnsanın ahlaki eylemlerinin amacını sorgular.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDCAADCABDCBABDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?