Seçmeli Matematik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

α = 30° 14' ve β = 10° 23' dır.
Buna göre 2α + 3β aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 90° 37'
 • 90° 27'
 • 91° 27'
 • 91° 37'
Soru 2

sin770°, cos1100°, cot2019° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • +, +, +
 • +, -, +
 • +, +, -
 • +, -, -
Soru 3

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 4

A = 2 sinx + 5 olduğuna göre A’nın alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • [-7,3]
 • [3,7]
 • [-3,7]
 • [-7,-3]
Soru 5

olduğuna göre tanx kaçtır?

 • 4/5
 • 3/4
 • -3/4
 • -4/5
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 4 cm, |AC| = 6 cm ve m(A) = 60° dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 2√3
 • 2√5
 • 2√7
 • 3√5
Soru 7

noktası birim çember üzerinde ve 1. bölgede olduğuna göre a kaçtır?

Soru 8

Şekildeki dikdörtgen eş birimkarelerden oluşmuştur.
Buna göre tana değeri kaçtır?

 • 5/2
 • 3/2
 • 2/3
 • 2/5
Soru 9

arctan √3 = α olduğuna göre sinα kaçtır?

 • 1/2
 • √3/2
 • -1/2
 • -√3/2
Soru 10

f(x) = 4 + sin3(3x + 5) fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/3
 • 2π/5
 • 2π/3
 • 3π/2
Soru 11

A(2, 5) ve B(4, 9) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 1
 • 2
Soru 12

Denklemleri ax + 4y - 10 = 0 ve 6x + 3y + 15 = 0 olan doğrular birbirine paralel olduğuna göre a kaçtır?

 • -20
 • -8
 • 8
 • 20
Soru 13

A(1, 2) noktası 2x + ay + 10 = 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre a kaçtır?

 • 6
 • 5
 • -5
 • -6
REKLAM
Soru 14

Denklemi 2x + 3y - 12 = 0 olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-4, 0)
 • (0, -6)
 • (4, 0)
 • (6, 0)
Soru 15

f(x) = 3x + 5 fonksiyonunun [1, 2] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

 • 3
 • 2
 • - 2
 • - 3
Soru 16

Yukarıda verilen doğrusal grafik 30 cm uzunluğundaki bir mumun yakıldıktan sonra boyunun zamana göre değişimini göstermektedir.
Buna göre yakıldıktan kaç saat sonra mumun boyu 18 santimetre olur?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 17

f : R → R,
f(x) = 2(x + 3)2 - 5 fonksiyonunun tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • (3, 5)
 • (2, 5)
 • (2, - 5)
 • (- 3, - 5)
Soru 18

Verilen grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

 • a > c > b
 • a > b > c
 • c > b > a
 • c > a > b
Soru 19

f : R → R,
f(x) = (a - 2) x2 - 2x - 8
fonksiyonunun grafiğinin kolları yukarı doğru ise a’nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

 • 3
 • 2
 • -2
 • -3
Soru 20

f(x) = 2x + 6 fonksiyonunun grafiğinin 2 birim sağa, 3 birim yukarı ötelenmesi ile elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • y = 2x - 1
 • y = 2x + 5
 • y = 2x + 7
 • y = 2x + 13
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBBCAABCDCDDABDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?