Seçmeli Matematik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

denklem sisteminin çözüm kümesinde bulunan elemanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-3, 2)
 • (-2, 3)
 • (2, 2)
 • (3, -2)
Soru 2

Toplamları 9, kareleri farkı 63 olan iki sayının çarpımı kaçtır?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 3

x² - x - 6 < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (3, ∞)
 • (-2, 3)
 • (-∞, 2)
 • (-∞, -2) ∪(3, ∞)
Soru 4

(x - 3)(2x + 1) ≤(x - 3)² eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • -4
 • -3
 • 3
 • 6
Soru 5

x² - 4x + m > 0 eşitsizliği daima sağlandığına göre m’nin alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
REKLAM
Soru 6

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-3, -1) ∪ (2, ∞)
 • (-3, -1) ∪ (-1, ∞)
 • (-∞, -3) ∪ (-1, 2)
 • (-∞, -3) ∪ (2, ∞)
Soru 7

eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Soru 8

Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonuna göre
(3 - x) · f(x) ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • [-3, 1]
 • [-2, 3]
 • [0, 3]
 • [1 ,3]
Soru 9

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde ve
m(BAC) = 3x + 50°,
m(BOC) = 160° dir.
Buna göre x açısı kaç derecedir?

 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
Soru 10

Şekildeki B, C noktaları O merkezli çember üzerinde; A, B, D noktaları doğrusal ve [AD çembere B noktasında teğettir.
m(CBD) = 70° olduğuna göre m(CAB) kaç derecedir?

 • 70
 • 60
 • 50
 • 40
Soru 11

Şekildeki ABCD dörtgeni O merkezli yarım çembere A, B, E noktalarında teğet ve |DA| = 9 cm, |CB| = 16 cm’dir.
Buna göre |OB| kaç santimetredir?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 12

Şekildeki O merkezli çemberde
[OD] ⊥ [AB] ve [OE] ⊥ [AC]’tir.
|OD| = |EC| = 4 cm ve
|BD| = 5 cm olduğuna göre |OE| kaç santimetredir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 13

Şekildeki O merkezli çemberde |OA| = 6 cm ve m(AOB) = 120° dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

REKLAM
Soru 14

Şekildeki O merkezli yarım çemberde |AC| = 6√3 cm ve m(BAC) = 30° dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 12π - 9√3
 • 12π - 6√3
 • 2π + 3√3
Soru 15

İçinde bir miktar su bulunan şekil I’deki dik silindir şekil II’deki gibi eğik duruma getirilmiştir.
|EB| = 8 cm ve |CF| = 12 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
Soru 16

Yanal yüzeyinin alanı 136π birimkare olan bir koninin ana doğru parçasının uzunluğu 17 birim olduğuna göre bu koninin hacmi kaç birimküptür?

 • 960π
 • 450π
 • 320π
 • 280π
Soru 17

Hacmi 288π cm³ olan kürenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 180π
 • 150π
 • 144π
 • 81π
Soru 18

30 kişilik bir sınıfta her öğrenci matematik ve Türkçe kurslarından en az birine gitmektedir. Matematik kursuna giden 18 öğrenci, Türkçe kursuna giden 20 öğrenci vardır.
Buna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematik kursuna gittiği bilindiğine göre Türkçe kursuna da gidiyor olma olasılığı kaçtır?

 • 3/4
 • 2/3
 • 3/5
 • 4/9
Soru 19

İki torbadan birincisinde 6 sarı, 4 beyaz bilye; ikincisinde 8 sarı, 10 beyaz bilye vardır. Birinci torbadan rastgele bir bilye çekilip rengine bakılmaksızın ikinci torbaya atılıyor. Ardından ikinci torbadan rastgele bir bilye çekiliyor.
Buna göre ikinci torbadan çekilen bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır?

 • 52/95
 • 5/9
 • 11/19
 • 71/95
Soru 20

 • 5/12
 • 2/3
 • 3/4
 • 5/6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBADACBDCACBABCCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?