Seçmeli Matematik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

 • 64
 • 32
 • 16
 • 8
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir üstel fonksiyondur?

 • f(x) = 14x–10
 • g(x) = 2x–5
 • h(x) = (–1)x + 7x
 • k(x) = (-3/5)x
Soru 3

f(x) = log5x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

log264 – log39 + log5125 işleminin sonucu kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 5

işleminin sonucu kaçtır?

 • –2
 • –1
 • 0
 • 1
REKLAM
Soru 6

3x+2 · 9 = 243 olduğuna göre x kaçtır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 7

log5(2x + 3) = 2 olduğuna göre x kaçtır?

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Soru 8

Bir (an) dizisinde ∀n∈Z+ için an+2 = an+1 + n - 2 ve a2 = 3 olduğuna göre a5 kaçtır?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 9

İlk terimi 36, ortak çarpanı 1/3 olan geometrik dizisinin 4. terimi kaçtır?

 • 24
 • 12
 • 4/3
 • 4/108
Soru 10

Canan, matematik öğretmeninin verdiği soruları pazartesi günü çözmeye başlamış ve salı gününden itibaren her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 2 fazlasını çözerek soruları bir haftada bitirmiştir.
Canan pazartesi günü 50 soru çözdüğüne göre matematik öğretmeni kaç soru vermiştir?

 • 492
 • 482
 • 392
 • 382
Soru 11

sin10° · cos20° + cos10° · sin20° ifadesinin değeri kaçtır?

 • 1/2
 • √2/2
 • 1
 • √3/2
Soru 12

Şekildeki ABCD dikdörtgeni eş birimkarelerden oluşmuştur.
Buna göre tan(AEB) değeri kaçtır?

 • 33/10
 • 30/17
 • 17/30
 • 10/33
Soru 13

olduğuna göre cos2x değeri kaçtır?

REKLAM
Soru 14

denkleminin [0, π) aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/3
 • π/4
 • π/6
 • 2π/3
Soru 15

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

2sinx · cosx = cos50 denkleminin [0,π) aralığındaki köklerinin toplamı kaç derecedir?

 • 90
 • 120
 • 150
 • 180
Soru 17

√3 . sin x - cos x = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Analitik düzlemde A(–1, 3) noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelendikten sonra y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötelenerek A' noktası elde ediliyor.
Buna göre A' noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • (–5, –2)
 • (–5, 8)
 • (3, –2)
 • (3, 8)
Soru 19

A(2, 3) noktasının B noktasına göre simetriği A'(–6, 7) olduğuna göre B noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • (–2, –2)
 • (–2, 5)
 • (4, –2)
 • (4, 5)
Soru 20

Köşelerinin koordinatları A(2, 3), B(2, 1), C(3, 1) olan ABC üçgeni x ekseni boyunca negatif yönde 1 birim ve y ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim ötelenerek A'B'C' üçgeni elde ediliyor.
Buna göre A'B'C' üçgeninin y eksenine göre simetriği olan A''B''C'' üçgeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACADBDCCABDABADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?