Seçmeli Matematik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

 • 0
 • 5/2
 • 7/2
 • 4
Soru 2

değeri kaçtır?

 • –3
 • –2
 • 2
 • 3
Soru 3

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu x = 3 noktasında sürekli olduğuna göre a + b kaçtır?

 • 6
 • 3
 • –3
 • –6
Soru 4

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

f(x) = x3 + ax2 + 4 fonksiyonuna x = 1 ve x = 2 apsisli noktalarında çizilen teğetler paralel olduğuna göre a kaçtır?

 • -9/2
 • -7/2
 • 3/2
 • 5/2
REKLAM
Soru 6

f(x) = x2 + 3, g(x) = x3 + 2x olduğuna göre ( f . g)'(1) kaçtır?

 • 26
 • 24
 • 19
 • 15
Soru 7

f : R →R, f(x) = x3 – 6x2 – 15x + 3 fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır?

 • (–15, –1)
 • (–5, –1)
 • (–1, 5)
 • (6, 15)
Soru 8

f : R → R, f(x) = 2x3 – 3x2 – 12x + 8 fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır?

 • 3
 • 1
 • –1
 • –3
Soru 9

f(x) = x2 - ax + 6 fonksiyonuna x = 3 apsisli noktada çizilen teğet doğrusu x ekseni ile pozitif yönde 45° lik açı yaptığına göre a kaçtır?

 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 10

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde |DA| = x + 3 cm ve |AB| = 15 – 3x cm’dir.
Buna göre dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetrekaredir?

 • 14
 • 36
 • 48
 • 60
Soru 11

olduğuna göre f(2) kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 12

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

integralinin değeri kaçtır?

 • 14
 • 48
 • 64
 • 80
REKLAM
Soru 14

 • –7
 • –6
 • 6
 • 7
Soru 15

 • 36
 • 24
 • 12
 • 6
Soru 16

integralinin değeri kaçtır?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
Soru 17

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 18

f(x) = 9 - x2 fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

 • 9
 • 18
 • 27
 • 36
Soru 19

Merkezi M(–2, 5) noktası ve yarıçapının uzunluğu 4 birim olan çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (x + 2)² + (y + 5)² = 16
 • (x + 2)² + (y - 5)² = 16
 • (x - 2)² + (y - 5)² = 16
 • (x - 2)² + (y + 5)² = 16
Soru 20

Genel denklemi
x² + y² - 6x - 8y - 24 = 0
olan çemberin yarıçapının uzunluğu kaç birimdir?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADAACBCCBBCADACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?