Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah’tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç tüccarlar kıyamet günü günahkâr olarak diriltileceklerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste övülen davranışlardan biri değildir?

 • Takvalı olmak
 • Doğruluk
 • Kararlılık
 • Yardımseverlik
Soru 2

Bir adam Resulullah’ın yanına geldi ve amellerin en faziletlisini sordu. Resulullah da ona “Vaktinde kılınan namazdır.” dedi.
Bu metinde namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Çeşitleri
 • Önemi
 • Hükmü
 • Rükünleri
Soru 3

Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in (sav.) Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve ramazan orucu tutmaktır.
Bu hadiste açıklaması yapılan temel esaslar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

 • İbadet çeşitleri
 • İmanın şartları
 • İslam’ın şartları
 • Mükellefin fiilleri
Soru 4

O, gök kapılarının açıldığı vakittir. Ben de salih amelimin o vakitte Allah’a yükselmesini dilerim.
Bu hadiste önemi vurgulanan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
Soru 5

Dünyada varlığı çok olanlar, ahirette sevapları az olanlardır. Yalnız sağına, soluna ve ardındakilere verenler müstesnadır. Fakat onlar da ne kadar azdır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Yardımların nasıl yapılması gerektiği
 • Paylaşmanın malı bereketlendirdiği
 • Dünya malının geçici olduğu
 • İnfakta bulunmanın önemi
REKLAM
Soru 6

• Emanete ihanet etmemek
• Söz verdiğinde sözünde durmak
• Borçlandığı zaman borcunu vaktinde ödemek
Verilen bu örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Silm
 • İstişare
 • Ahde vefa
 • İzzet-i nefs
Soru 7

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette eleştirilen tutum ve davranışlardan biri değildir?

 • Dedikodu yapmak
 • İkiyüzlü davranmak
 • İnsanları incitmek
 • Riyakâr olmak
Soru 8

Oruç ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?

 • 1. yılı
 • 2. yılı
 • 5. yılı
 • 9. yılı
Soru 9

Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder.
Bu hadiste ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Oruç ve sabır ayı olduğu
 • İçerisinde Kadir Gecesi’ni barındırdığı
 • Allah’ın bağışlamasının bol olduğu
 • Fıtır sadakasının verildiği ay olduğu
Soru 10

Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için Ramazan’ın son on gününde ibadet niyetiyle bir mescitte kalmasıdır.
Tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtikat
 • İtikâf
 • İçtihat
 • İhsan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir?

 • İhram
 • İftar
 • Sahur
 • Teravih
Soru 12

“…Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”
Bu ayetten hac ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Farz bir ibadet olduğuna
 • Ömürde bir defa yapılması gerektiğine
 • Yapılmasının belirli şartlara bağlı olduğuna
 • İnsanın Allah ile arasındaki iletişimi sağladığına
Soru 13

Cihat; Allah yolunda can, mal, dil ve ilim gibi her türlü vasıtayla gayret göstermektir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi cihat kapsamında değildir?

 • Dinin emir ve yasaklarına uymak
 • Vatan için fedakârlıkta bulunmak
 • Allah’ın vahyini diğer insanlara ulaştırmak
 • Bireysel menfaatleri her şeyin üstünde tutmak
REKLAM
Soru 14

“Vah günahlarım!” diyerek pişmanlığını dile getiren bir sahabeye Hz. Peygamber şu duayı sık sık okumasını tavsiye eder; “Ya İlâhi! Benim günahlarım fazla olmasına rağmen senin affediciliğin sonsuzdur. Amelimden çok senin rahmetine güveniyorum.”
Bu olaydada Hz. Peygamber’in verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dualar samimi ve içten yapılmalıdır.
 • Allah’a karşı her zaman ümit içinde olunmalıdır.
 • Yapılan hatalar karşısında iyilikler artırılmalıdır.
 • Tövbenin kabul edilebilmesi için hatalardan dönülmelidir.
Soru 15

• Ürün almak isteyenin tohum atıp tarlayı sürmesi
• Sıcak ve soğuktan korunmak isteyenin giyinmesi
• Açlık ve susuzluğunu gidermek isteyenin yiyip içmesi
Bu verilen davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Tefekkür
 • Teşekkür
 • Tevekkül
 • Teheccüd
Soru 16

Hz. Ömer’in bazı görüşlerinin, nazil olan ayetler ile teyit edilmesinden dolayı kendisine “ _________ ” denilmiştir.
Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Seyfullah
 • Ömeru’l-Fâruk
 • Emirü’l-Müminin
 • Muvafakat-ı Ömer
Soru 17

Kimin bende alacağı varsa alsın ya da helal etsin. Rabbime tertemiz varmak isterim.
Bu hadisten Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

 • Kul hakkına önem verdiğine
 • İbadetlerde dengeyi koruduğuna
 • Şefkat ve merhamet sahibi olduğuna
 • Kararlarını istişareye başvurarak aldığına
Soru 18

Bilin ki ben bir kulum. Benim hakkımda “Allah’ın kulu ve elçisidir” deyin.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Saygıda aşırılıktan kaçınılmasına
 • Davranışlarda dengeli olunmasına
 • Bütün peygamberlere iman edilmesine
 • Hz. Peygamber’in de bir insan olduğuna
Soru 19

Hz. Peygamber, Bedir Savaşı’ndan önce ordu karargâhının neresi olacağı, savaş sonrasında ise esirlere nasıl muamele edileceği konusunda ensar ve muhacir ile müzakere etti.
Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılır?

 • Cesaretine
 • Kararlılığına
 • Yardımseverliğine
 • İstişareye önem verdiğine
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in barışa verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Medine’ye hicret edilmesi
 • Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
 • Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
 • Ensar ile muhacirin kardeş ilan edilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCADCABCBABDBCDACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?