Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Okuyarak veya yaşayarak, bilinçli veya bilinçsizce, kendi kendinden veya başkalarından alınan bilgi ve duygunun davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdiği kalıcı değişiklikler öğrenme olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmedir?

 • Yüksek ateşi olan birinin sayıklaması
 • Matematik problemi çözebilme
 • Ergenlikte sesin kalınlaşması
 • Tozlu ortamda hapşırma
Soru 2

Öğrenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Refleks olarak görülürler.
 • Tekrar sonucu meydana gelirler.
 • Davranışta değişiklik oluştururlar.
 • Devamlı ve kalıcı davranışlardır.
Soru 3

Organizmanın doğal uyarıcıya gösterdiği tepkiyi yapay uyarıcıya da göstermeyi öğrenmesine Klasik Koşullanma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Klasik Koşullanma örneği değildir?

 • Öğrencilerin zil sesini duyduklarında teneffüse çıkması
 • Köpeğin zil sesine salya salgılaması
 • Köpek tarafından ısırılan çocuğun başka köpekler gördüğünde korkup kaçması
 • Kitap okuyan babanın oğlunun da kitap okuması
Soru 4

Bir deney düzeneğinde pedala bastığında önündeki kutuya yiyecek düşen hayvanın, bu davranışı yiyecekle ödüllendirilmediğinde zamanla azalır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Ayırt etme
 • Genelleme
 • Sönme
 • Kendiliğinden geri gelme
Soru 5

Japon ebeveynler, çocuğun nasıl davranmasını istiyorlarsa çocuğa öyle davranırlar; sakin, yumuşak, ölçülü ve hoşgörülü.
Bu tür bir yaklaşım aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Model alarak öğrenme
 • Koşullanma yoluyla öğrenme
 • Psiko-motor öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenenle ilgilidir?

 • Öğrenilen konunun yapısı
 • Yaş ve zekâ
 • Geri bildirim
 • Öğrenmeye ayrılan zaman
Soru 7

Hiçbir öğrenmeye sıfırdan başlanmaz. Yeni öğrenmeler eskiler üzerine kurulur. Bu anlamda eski öğrenmelerin yeni öğrenmeler üzerinde zorlaştırıcı ya da kolaylaştırıcı etkisi vardır.
Verilen bilgide öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisinden söz edilmektedir?

 • Olgunlaşma
 • Genel uyarılmışlık hâli
 • Güdülenme
 • Öğrenmenin aktarılması
Soru 8

Genellemeler, kavramlar, sorun çözme becerileri gibi genel bilgilerin yer aldığı bölüm anlamsal bellek olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlamsal bellekte bulunur?

 • Yüzme
 • Bisiklete binme
 • İstanbul’un fetih tarihi
 • Özel bir günde giydiğimiz giysi
Soru 9

Üzüntülüyken öğrenilen bir bilginin sevinçliyken hatırlanması zordur.
Verilen durum hatırlamayı etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Duygusal ve toplumsal etkenler
 • Öğrenilen materyalin kullanım sıklığı
 • Öğrenme malzemesinin örgütlenmiş olması
 • Öğrenilen materyalin anlamlı ya da anlamsız olması
Soru 10

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve akıl yürütme becerisi aşağıdaki zekâ türlerinden hangisini ifade eder?

 • Sözel-dilsel
 • Görsel-mekânsal
 • Sosyal-kişilerarası
 • İçsel-kişiye dönük
Soru 11

“Can çıkar huy çıkmaz.” sözü aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesinin güç olduğunu vurgulamak için kullanılır?

 • Düşünce
 • Davranış
 • Duygu
 • Mizaç
Soru 12

Üst benlik olarak da adlandırılan süper ego ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • Kişiliğin toplumsal değerlerle ilgili ahlaki yanını ifade eder.
 • İnsanların davranışlarını toplumdaki değerlere göre yorumlar.
 • Açlık, nefret, kıskançlık, hırs gibi en ilkel dürtü ve arzuları içerir.
 • Bireyin vicdanı olma özelliği taşır.
Soru 13

• Hayatın ilk yıllarında bağımlı olunan kişilerin, temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılamaları beklenir.
• Temel ihtiyaçlar karşılandığında “güven” duygusu ortaya çıkar.
Özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bebeklik
 • Ergenlik
 • Yetişkinlik
 • Yaşlılık
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan dışsal faktörlerdendir?

 • Olumsuz iç konuşmaları
 • Karamsar düşünme
 • Terör olayları
 • Mükemmeliyetçi olma
Soru 15

İstenilen iki ya da daha fazla şeyden birini seçmekte yaşanan zorluğa yaklaşma-yaklaşma çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen çatışmaya örnektir?

 • Kilo vermek isteyen Emine’nin tatlı tüketimini azaltmak istememesi
 • Ahmet’in üniversite okumak için istediği bölümle şehir arasında seçim yapmakta zorlanması
 • Uzak bir şehirdeki iş toplantısına zamanında gitmek isteyen Ergün’ün uçaktan korktuğundan binmek istememesi
 • Sivilcelerinden kurtulmak isteyen Sema’nın ilaç kullanmak istememesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden değildir?

 • Üzüntü
 • Depresyon
 • Psikolojik yorgunluk
 • Motivasyon(Güdülenme)
Soru 17

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin
Gül düşünürsen gülistan olursun
Diken düşünürsen dikenlik olursun
Mevlana’nın bu sözlerinden hareketle stresle başa çıkma bağlamında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Düşüncelerimiz ve bir olayı nasıl yorumladığımız duygu ve davranışlarımızı belirler.
 • Zaman kontrolü stresle başa çıkmada önemli bir faktördür.
 • Mutluluğumuz diğer kişilerin davranışlarına bağlıdır.
 • Karşımızdaki kişinin ne hissettiğini ve ne düşündüğünü bilirsek stresimiz azalır.
Soru 18

Çeşitli engellenmeler, başarısızlıklar karşısında birey, kimi zaman herhangi bir alanda başarılı kişi veya kişilerle ya da saygınlık ve güç simgesi olan bir kurumla kendini aynı görme, kendisini onlara yakın hissetmekle kısmen doyum sağlayabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen özdeşleşme mekanizmasına uygun bir örnektir?

 • Yalan konuşmayı alışkanlık hâline getiren birinin başkalarını da yalancılıkla suçlaması
 • Aldığı borçları ödemekte zorlanan birinin “Borç yiğidin kamçısıdır” demesi
 • Bir çalışanın sevmediği patronuna işten atılma korkusu nedeniyle iltifat etmesi
 • Kendisi okumamış birinin okuyarak belli yerlere gelen akrabaları ile övünmesi
Soru 19

• Kendini aşırı beğenme, kendine hayranlık durumuna dayanır.
• Bu tür bireyler sürekli dikkat çekmeye çalışır, başkalarının kendisine hayran olmasını ister.
Özellikleri verilen kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çekingen
 • Anti sosyal
 • Narsist
 • Bağımlı
Soru 20

Kedilerden korkan bir çocuğa, bu korkusunu yenmesi için önce kedi resimleri, daha sonra oyuncak kediler gösterilmiştir. Ardından, çocuğun canlı bir kediyi önce uzaktan, daha sonra yakınlaşarak izlemesi sağlanmıştır. Son aşamada ise çocuk kediye dokunarak onu sevmiştir. Böylece kedi korkusu davranışı sistemli olarak ortadan kaldırılmıştır.
Verilen durum aşağıdaki psikolojik destek türlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Model alma
 • Sistematik duyarsızlaştırma
 • Bilişsel tedaviler
 • Seçici pekiştirme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCABDCABDCACBDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?