Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayıp, para kazanmak amacıyla yaptıkları aşçılık, marangozluk, dokumacılık, duvarcılık gibi çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

 • Plastik Sanatlar
 • Pratik Sanatlar
 • Fonetik Sanatlar
 • Sahne Sanatları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, insanların kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarına karşılık verecek nitelikte ortamlar, mekânlar yaratma sanatı ve tekniği olarak tanımlanır?

 • Mimari
 • Heykel
 • Tiyatro
 • Opera
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ritmik ve dramatik sanatlardan biridir?

 • Edebiyat
 • Dans
 • Resim
 • Müzik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde Maden Çağları en eski tarihten başlayarak doğru olarak sıralanmıştır?

 • Bakır Çağı, Demir Çağı, Tunç Çağı
 • Demir Çağı, Tunç Çağı, Bakır Çağı
 • Tunç Çağı, Bakır Çağı, Demir Çağı
 • Bakır Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’da ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

 • Bitki ve hayvan türlerinin evcilleştirilmesi
 • Yerleşik yaşamın başlaması
 • İlk köylerin ve kentlerin kurulması
 • Bakırdan eşyalar yapılması
REKLAM
Soru 6

Tarih öncesi çağlardan hangisi bazı kaynaklarda “Buzul Çağı” olarak da adlandırılmıştır?

 • Paleolitik Çağ
 • Mezolitik Çağ
 • Neolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
Soru 7

Neolitik Çağ’da ilk köy ve kent oluşumunun aşağıdaki yerleşimlerden hangisinde ortaya çıktığı düşünülmektedir?

 • Burdur-Hacılar
 • Konya-Çatalhöyük
 • Samsun-Tekkeköy
 • Kayseri-Kültepe
Soru 8

Atatürk’ün emriyle 1938 yılında kazılara başlanan, Maden Çağı yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çorum-Alacahöyük
 • Çanakkale-Truva
 • İstanbul-Fikirtepe
 • Diyarbakır-Çayönü
Soru 9

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin döneminde Anadolu’ya “bin tanrı ili” denmiştir?

 • Lidya
 • Frigya
 • Hitit
 • Urartu
Soru 10

Lidyalıların icat ettikleri ilk paraya ne ad verilir?

 • Tapates
 • Elektron
 • Tümülüs
 • Sfenks
Soru 11

Mısırlılar ölülerinin ruhlarının, öteki dünyada yeniden dirilip kendi bedenlerine döneceğine inandıklarından, bedenin sağlam kalması amacıyla mumyalama yapmışlardır.
Bu uygulama Mısır’da aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmiştir?

 • Astronomi
 • Tıp
 • Matematik
 • Geometri
Soru 12

Yunan mimarisinde çoğunlukla atletizm yarışlarının yapıldığı spor alanlarına ne ad verilir?

 • Agora
 • Odeon
 • Akropol
 • Stadium
Soru 13

Bizans uygarlığına ait aşağıdaki yapılardan hangisi sivil mimari örneği değildir?

 • Bozdoğan Su Kemeri
 • Meryem Ana Kilisesi
 • Yerebatan Sarnıcı
 • Tekfur Sarayı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “dikilitaş” anlamına gelir?

 • Obelisk
 • İkona
 • Sarnıç
 • Fresk
Soru 15

Floransalı Medici ailesi, sanata ve sanatçıya önem vermeleriyle aşağıdakilerden hangisinin öncüsü olmuşlardır?

 • Coğrafi Keşifler
 • Rönesans
 • Reform
 • Sanayi Devrimi
Soru 16

Barok ve rokoko üsluplarına bir tepki olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında doğan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Empresyonizm
 • Realizm
 • Neoklasisizm
 • Sürrealizm
Soru 17

Romantizm sanat akımının doğuşunda aşağıdaki tarihi olaylardan hangisi etkili olmuştur?

 • I. Dünya Savaşı
 • Fransız İhtilali
 • Reform
 • Sanayi Devrimi
Soru 18

Fovizm sanat akımını geliştiren ve bu üslubun tek sanatçısı olan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Van Gogh
 • Henri Matisse
 • Claude Monet
 • Paul Gaugin
Soru 19

• Nesne ve varlıklar geometrik şekillerle anlatılır.
• En önemli ve öncü sanatçısı Pablo Picasso’dur.
Bu özellikler aşağıdaki sanat akımlarından hangisine aittir?

 • Kübizm
 • Sürrealizm
 • Fütürizm
 • Dadaizm
Soru 20

Sürrealizm akımının öncüsü olan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Leonardo Da Vinci
 • Salvador Dali
 • Van Gogh
 • Michelangelo
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDDABACBBDBABCBBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?