Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kök Türk kültür ve sanatının günümüze kadar gelen en önemli eserlerindendir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin ve Türk tarihiyle ilgili ilk yazıtlar olup Kök Türk alfabesiyle yazılmıştır.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhun Anıtları
 • Grifon Heykeli
 • Pazırık
 • Kaya tapınakları
Soru 2

Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk toplumu olarak bilinmektedir.
Bu durum aşağıdaki alanların hangisinde ilk defa eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır?

 • Heykel
 • Mimari
 • Madencilik
 • Çadır
Soru 3

“Sekiz Yükmek (Sekiz Yığın)” adlı öykü metni aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

 • Karahanlı Devleti
 • Kök Türk Devleti
 • Uygur Devleti
 • Gazneli Devleti
Soru 4

Hunların bilinen en önemli eseri ve sözlü halk edebiyatı ürünü olan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şehname Destanı
 • İlyada Destanı
 • Manas Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
Soru 5

Halife Abdülmelik’in 702 yılında Kudüs’te Harem-i Şerif olarak bilinen alanda inşa ettirdiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kordoba Camii
 • Ebudülef Camii
 • Ulu Camii
 • Mescid-i Aksa
REKLAM
Soru 6

Mimar Sinan’ın “Çıraklık Dönemi Eserim” diye tanımladığı cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edirne Selimiye Camii
 • İstanbul Şehzade Camii
 • Antalya Yivli Minare Camii
 • Ankara Arslanhane Camii
Soru 7

İslam mimarisinin ilk türbe yapısı olan Kubbet-üs Süleybiye aşağıdaki dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

 • Abbasi Dönemi
 • Memlük Dönemi
 • Gazneliler Dönemi
 • Osmanlılar Dönemi
Soru 8

İslam mimarisinde daire veya çokgen gövde üzerine konik veya piramit çatıyla örtülü mezar yapısına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümbet
 • Medrese
 • Mescid
 • Kervansaray
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi minarelerde, müezzinin ezan okurken dolaşabilmesi için yapılmış balkonlu kısımdır?

 • Pabuç
 • Petek
 • Şerefe
 • Külah
Soru 10

Ağrı Doğu Bayazıt’ta Osmanlıların ısıtma sistemli ilk sarayı olma özelliği taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dolmabahçe Sarayı
 • Topkapı Sarayı
 • İshak Paşa Sarayı
 • Leşger-i Bazaar Sarayı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi askerî mimari olarak karşımıza çıkan yapılardan biri değildir?

 • Kale
 • Tersane
 • Kışla
 • Medrese
Soru 12

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın önde gelen isimlerindendir. Onlarca eserinden bazıları şunlardır: Laleli’deki Tayyare Apartmanları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Filibe Gar Binası.
Hakkında bilgi verilen mimar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vedat Tek
 • Mimar Kemaleddin
 • Emin Onat
 • Orhan Arda
Soru 13

Çininin sırlı veya sırsız, kapkacak olarak yapılanlarına ne ad verilir?

 • Tezhip
 • Ribat
 • Minyatür
 • Seramik
REKLAM
Soru 14

Çiniyi Türk mimarisinde ilk kez kim kullanmıştır?

 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Uygurlar
 • Karahanlılar
Soru 15

Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış dönemin en ünlü nakkaşı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Matrakçı Nasuh
 • Abdullah Buharî
 • Levnî
 • Amasyalı Yakut
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hükümdarlarının imzası yerine geçen yazı çeşididir?

 • Müsennâ
 • Tuğra
 • Siyakat
 • Nesih
Soru 17

“Kaplumbağa Terbiyecisi, Silah Taciri, Kur’an Tilaveti” gibi eserleri olan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osman Hamdi Bey
 • Şeker Ahmet Paşa
 • Hüseyin Zekai Paşa
 • Hüseyin Avni Lifij
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk ressamlarından biri değildir?

 • İbrahim Çallı
 • Süleyman Seyyid Bey
 • Feyhaman Duran
 • Namık İsmail
Soru 19

Viyana seyahati sırasında gördüğü heykellerden etkilenerek heykeltıraş Fuller’e kendi heykelini yaptıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • V.Mehmet Reşat
 • II. Mahmut
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Sultan Abdülaziz
Soru 20

Aşağıdaki ressam topluluklarından hangisi, ülkemizde Batıda etkili olan kübizm akımının etkisiyle eserler üretmişlerdir?

 • Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
 • Yeniler Grubu
 • D Grubu Ressamları
 • Onlar Grubu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDDBAACCDBDCABABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?