Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi
Bu dörtlük şekil ve içerik açısından incelendiğinde aşağıdaki şiir akımlarından hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Mahallîleşme
 • Sebkihindi
 • Garip
 • Türkibasit
Soru 2

• Şeyh Galip, Neşati önemli temsilcileridir.
• Atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir.
• Türkçeye yönelmek akımın ana ilkelerindendir.
Bu cümleler “mahallîleşme” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • Y – D – D
 • D – Y – D
 • D – Y – Y
Soru 3

Güneş ne kadar yakındaydı öyle. Gövdesini kavuruyordu. Bu güzel, beton çiçekliklerle ortasından ikiye bölünmüş iskelede insan seslerini ve müziği zaman zaman bastırıp bir uğultu biçiminde varlığını duyuran şehirler arası kara yolu sanki kendisiydi. Binlerce araç geçiyordu üstünden. Kurbağaların sıçramasını bekliyordu kulaklarını dikip. Suyun gövdesine değmesini bekliyordu ama olmuyordu öyle bir şey. Kalkıp havuza gitmeye üşeniyordu.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Açıklayıcı
 • Kanıtlayıcı
Soru 4

Kapının ağzından ters yüzü döndü. Sofadaki oymalı Maraş sandığın üstüne bıraktı tepsiyi. Merdiveni düzgün indi. Orta işinde çalışan kızlardan birine seslendi: Kapının ağzındaki şerbetleri, hanımın konuklarına tut hemen. Soğumasın. Niye ben ki Gülhayat Hanım? Bu işleri kimselere bırakmazdın? Git tut…
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Gösterme
 • Geriye dönüş
 • İç konuşma
 • Diyalog
Soru 5

Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmamıştır?

 • Onu, ev duvarının bir kenarına çaktığım çiviye asmış, yola çıkmıştım. Kuşlar yoktu havada ama yolun kenarında yeşillikler vardı ya… Bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğa rastladım.
 • Herkesin yeni başlayacak olan altı yedi aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı günlerde ben, o güzel kuşların peşine düşmüştüm. Nerede görsem sevmeye çalışırım onları.
 • Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır. Doktorlar fazla yorulmamasını tavsiye etmiş olmasalar, dünyada kahveci olmazdı. Tersine, ben bütün ömrümce iyi bir kahve bulamadığım için kahveci olamamışımdır.
 • Köye yaklaşınca makinist gaza bastı, motoru büyük bir gürültüyle tüfek gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı, birçokları korkularını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, bir süre sonra traktörü durdurdu fakat motoru hâlâ çalışıyordu.
REKLAM
Soru 6

Günün birinde gökyüzünde esmer lekeler göremeyeceksiniz.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Özne – Yüklem
 • Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
 • Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
 • Zarf tümleci – Özne – Yüklem
Soru 7

Vapurun arka tarafında yerleştiği iskemlesinde denizin üstüne oldukça mülayim bakan gözlerini havaya kaldırır, gökyüzüne şairane bir şekilde bakardı. Yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Zaman
 • Kişi
 • Mekân
 • Olay
Soru 8

Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem,
Tahaccüe eylemiş bir mevctir, üstünde bir âdem
Hâyalettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem,
Giyinmiştir, beyâz amma bakarsın arz eder mâtem
Abdülhak Hamit Tarhan’dan alınan bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Toplumsal bir konu işlenmiştir.
 • Çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır.
 • Ağır bir dil kullanılmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin şiir anlayışını benimseyen sanatçılardandır?

 • Namık Kemal
 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Tevfik Fikret
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 • Kazanmanın sırlarından biride sürekli çalışmaktır.
 • Doğduğumdan beri bu bahçeye üçyüz fidan dikmişiz.
 • Bu dönemde dilin sadeleştiğini söyleyebilirmiyiz?
 • 5018 sayılı Kanun bu yıl gözden geçirilecek.
Soru 11

Servetifünun Dönemi’nin şiir anlayışını en çok etkileyen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sembolizm
 • Klasisizm
 • Romantizm
 • Realizm
Soru 12

Bin yoldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir
Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?

 • Halk
 • Saf şiir
 • Servetifünun
 • Tanzimat
Soru 13

Geçen akşam eve geldim. Dediler:
– Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş.
– Nesi varmış acaba?
– Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken sabah
– Keşke ben evde olaydım.. Esef ettim, vah vah!
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

 • Kaside
 • Pitoresk şiir
 • Manzum hikâye
 • Mesnevi
REKLAM
Soru 14

Çocuklar bir daha söylüyorum. Sözüme dikkat edin. Beni dinleyin. Tatil geliyor. “Pikniğe gitmek isteriz!” diye sızlanın, söylenin, mırıl mırıl mırıldanın, somurtun, homurdanın. Babanız kızsın, siz aldırmayın. Büyükanneniz meraklansın, küçük kardeşiniz size bakarak ağlamaya başlasın, arada komşunun oğlanını da yanınıza almaya ne dersiniz?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Sohbet
 • Hatıra
 • Fıkra
Soru 15

Eserde İstanbul’un çeşitli semtlerinden söz ediliyor ( ) Bu semtlerin birer anlamı var ( ) temsil ettikleri bir şeyler var ( ) Her bir semt değişik duygulara, değişik tarihî dönemlere ( ) değişik sosyal sınıflara hatta değişik kimliklere işaret ediyor.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( : )( , )( : )( , )
 • ( : )( . )( ; )( ; )
 • ( . )( … )( : )( , )
 • ( . )( , )( . )( , )
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmıştır?

 • Halk melodileri, başarılı bir şekilde notaya aktarıldı.
 • Geleneksel Türk mimarisi Safranbolu’da yaşatılıyor.
 • Bu şiirde sembolizmden gelen mecazlı ifadeler görülmektedir.
 • İstanbul Avrupa’nın kültür başkentlerinden biridir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi münazara jürilerinin konuşmacıları değerlendirirken dikkat ettikleri noktalardan değildir?

 • İnandırma güçleri
 • Hazırlıkları
 • Görünüşleri
 • Diksiyonları
Soru 18

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbânın olam var mı benim bunda günahım
Bu beyitte aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri kullanılmıştır?

 • Telmih – teşbih
 • Tecahülüarif – teşbih
 • Teşhis – intak
 • Tezat – teşhis
Soru 19

Tüketim olgusunun insan var olduğundan beri olduğu açıktır ancak günümüz toplumlarını önceki dönemden ayırarak “tüketim toplumu” adını alan toplum yapısı farklı olarak, tüketimi bir yaşam tarzı hâline getirmiştir.
Bu nedenle tüketim kavramının ekonomik anlamının yanı sıra sosyolojik boyutu olduğu bir gerçektir. Modernleşme süreciyle birlikte tüketim ürünlerinin kullanımının ötesinde toplumsal statüyü ve kimliği tanımlama biçimi olan tüketim kültürü giderek önem kazanmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Sohbet
 • Makale
 • Fıkra
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?

 • Bir düşünceyi açıklayan, geliştiren yazılardır.
 • Ciddi bir üslup kullanılarak kaleme alınır.
 • Okuyucunun ilgisini çekecek konular seçilir.
 • Konuyla ilgili sorular sorulup cevaplandırılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADDCADDDABCBDACBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler