Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bu romanda, dünyadan elini eteğini çekmek isteyen bir aydın kişinin acı ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya gelmesinin tepkileri anlatılır. Aydın kişi ile köylüler arasındaki düşünce ayrılığı bütün ayrıntılarıyla verilmiştir. “Sağ kolumu ben bunlar için mi kaybettim?” diyen Ahmet Celal, bir yandan da köylülerin bilgisizliği karşısında aydınları suçlar. Bu romanda Yakup Kadri, hep Ahmet Celal’in karamsar gözüyle bakar olaylara kişilere.
Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araba Sevdası
 • İntibah
 • Yaban
 • Aşk-ı Memnu
Soru 2

Nevnihal suçlu kendisiymiş gibi, yavaşça indi masanın üstünden. Yutkunamıyor. Boğazı kupkuru. Korku? Evet, korkuyor. Emir Bey bilmişti bunları önceden. Ben ise kondurmamıştım. Ne söyleyebilir, onu teselli edebilir? Dahası, giderek gemi azıya alan mahkeme yakın arkadaşı olduğuna bakarak Emir Bey’in günlerdir çektiği korkuyu haklı çıkarır, onu da çağırır mı?
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Özetleme
 • Gösterme
 • İç diyalog
 • Geriye dönüş
Soru 3

(I) Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarından olan sanatçı Balkanlar ve Anadolu’da öğretmenlik ve gazetecilik yapmıştır. (II) Bu dönemde yaşamasına rağmen medrese kültürünün etkisiyle divan edebiyatını savunmuştur. (III) Bu yüzden Abdülhak Hamit’le tartışmalara girmiştir. (IV) Edebiyatımız’da ilk köy şiiri kabul edilen “Köylü Kızların Şarkısı” onun eseridir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • Her şekli çok dikkatli çiziyordu. Bir yanlış çizim onların canını yakacak diye endişe ediyordu. Şekiller çizdiği işaret parmağının ucu ıslanıyor, üşüyordu. Çizdiği beyaz kuşlardan biri kanat çırpıp uçacak diye bekliyor, dikkatlice bakıyordu ona.
 • Yolculuğa çıkarken babasının yolculuğuyla ilgili bir yazı yazmayı düşünmüştü. Yolculuğunun nasıl gerçekleştiğinden çok, babasının hissettikleri üzerine yoğunlaşacaktı. Yazı, babasının yolculuğunu belki de bir belge olarak gelecek nesillere aktaracaktı.
 • Yağmur, binlerce trampetin aynı anda çalınışını andıran sesler çıkartarak pencereleri dövmeyi sürdürüyordu… Sokaklarda oluşan seller ise, artık azgın bir ırmağın dizginlenemeyen suları misali, önüne gelen her şeyi sürükleyerek deli akıyordu. Ahmet bütün bu olanları korkulu gözlerle izliyordu.
 • Balkondan aşağıya nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ağacın yanındaydım. Şu an, üç nar ağacının yanındayım. Gözlerime inanamıyorum, gözlerimde sevinçten müthiş bir parıltı olduğunu hissediyorum.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Yaptığımız önlemlerle su tasarrufu sağladık.
 • Bu borcu ödemek için yardım istiyordu.
 • Tarladaki otların temizlenmesinin vakti gelmişti.
 • Uzun zamandan beri görüşüyoruz onunla.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1970- 1980 arası Türk romanlarında sıkça işlenen konulardan değildir?

 • Almanya’ya giden çocukların dil sorunları
 • Görücü usulüyle evlilik
 • İş yaşamında karşılaşılan problemler
 • Türkiye’ye duyulan özlem
Soru 7

Huzur iç rahatlığı demektir. Hangi koşullar içinde olursa olsun, insanın aradığını bulması ya da bulabileceği bir dünyada yaşamasıyla mümkündür. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanı böyle bir hâli anlatsaydı adı üstünde durmayabilirdik. Oysa bu romanda huzura kavuşan tek kişi olsa olsa yazarın kendisidir; o da içindeki huzursuzluğu türlü hâller içinde göstermekten, huzursuzluğun okumaya değer çetin romanı edebiyatımıza katmaktan başka bir şey yapmış değildir.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Fıkra
 • Röportaj
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 • İstanbulda “II. Gençlik Edebiyatı Buluşması”nı gerçekleştirdik.
 • Sabah ki oturumda çocuk ve şiir konulu iki bildiri dinledik.
 • Öğleden sonra Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsüne gittim.
 • Her Cumhuriyet Bayramı’nda Onuncu Yıl Marşı çalınır.
Soru 9

Bedri Rahmi Eyüpoğlu resme yerli nakışlarımızı sokmakta, resmi yazmaya, yazmayı resme yaklaştırmakta hayli ileri giderek daha sert, daha keskin renk ve şekillerle çalışıyor. Yalnız birçok insanın bir araya gelerek kolay ve ucuz bir küçümseme hâline getirdiği nakşı, Bedri Rahmi tek başına ve kim bilir ne fedakârlıklarla meydana çıkardı. Bunun için asıl hitap ettiği insanların hiçbir zaman satın alamayacakları bir fiyata satmak zorunda kalıyor.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Tarihsel
 • Sanatçıya yönelik
 • Topluma yönelik
 • Eseri konu alan
Soru 10

1914 yılında Osmanlı’nın ilk konservatuvarı olan _________ kurulmuştur. Muhsin Ertuğrul bu kurumda Türk öğrencilerine tiyatro dersleri vermiş, yerli oyunculara öncelik tanımış, Türk yazarları desteklemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Darülfünun
 • Servetifunün
 • Darülaceze
 • Darülbedayi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıl sonlarında Avrupa’da tiyatro alanında eser veren sanatçılardan değildir?

 • Shakespeare
 • Moliere
 • Dostoyevski
 • Corneille
Soru 12

Gide gide Ceyhan suyunun yanına geldik. Su ölü gibiydi. Şafak yeni söküyordu. Suyun üstüne incecik bir ışık dalgası düşmüştü. Nehir, köye doğru yaklaştıkça ovaya yayılır ve kıyılarındaki yarlar kaybolur, çakıllı bir düzlük yayılır. İşte bu düzlükte bir ışık gördük, sonra ışık söndü. Biz ışığa yaklaştıkça ortalık da ağarıyordu.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Röportaj
 • Makale
Soru 13

Öğle sonu Iraz dışarı çıktı ( ) Çıktı ki ne görsün ( ) Memed’in bir top kara çalısı dışarıda durup durur. Delicesine aşağılara ( ) karlı ovaya avazı çıktığı kadar bağırdı ( ) Memed çoktan gitmişti.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( . )( , )( ; )( . )
 • ( ; )( , )( ; )( … )
 • ( ; )( ! )( , )( … )
 • ( . )( ! )( , )( . )
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki eserlerden hangisi eleştiri türünde yazılmıştır?

 • Tahrib-i Harabat
 • Araba Sevdası
 • Mai ve Siyah
 • Yılanı Öldürseler
Soru 15

Ahmet’le hiç uğraşmayın, onun sırtı yere düşmez.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özne – yüklem uyumsuzluğu
 • Deyimin yanlış kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Nesne eksikliği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mülakat türü için söylenemez?

 • Görüşmenin zamanı ve yeri belirlenir.
 • Görüşmenin konusu ve amacı kişiye söylenir.
 • Yazar, kişinin sözlerini yorumlayarak aktarır.
 • Görüşmede konu dışına çıkılmaz.
Soru 17

“Eleştiri” türü Türk edebiyatının hangi döneminde görülmeye başlamıştır?

 • Fecriati
 • Tanzimat
 • Servetifünun
 • Cumhuriyet
Soru 18

Aşağıdaki eserlerin hangisinin türü röportajdır?

 • Cezmi
 • İntibah
 • Peri Bacaları
 • Eylül
Soru 19

Bahara doğruydu, pamuklar çapadaydı. Çukurova yanıyordu. Bir otomobile Yüreğir toprağına doğru açıldık. Tarlalarda yalnız makineler gördük. Eskiden ovada ırgat dizileri olurdu. Şimdi çok az insan var. Makinler almış ortalığı, ovada makine gürültüsü… Makine gülüyor, ağa gülüyor… İşsiz kalmışların hâli hâl değil. Arkadaşım dedi ki: “On yıl önce söyleseler inanır mıydın?” “İnanmazdım tabii…” “Buzdolabı, dolu köylerde… Yaşamasını öğrendi millet.”
Aşağıdakilerden hangisinin bu parça türünde eseri yoktur?

 • Tevfik Fikret
 • Yaşar Kemal
 • Falih Rıfkı Atay
 • Hikmet Feridun Es
Soru 20

PARLATIR – Şimdi biraz da edebiyattan, romandan konuşalım. Evet, önce roman…
AYTMATOV – Roman üzerinde pek çok değerlendirme yapılmış; eski zamanlarda destanlar, efsaneler vardı. Şimdi bu destanlar eski zamanların anıt eserleridir. Gelecekte de belki bugünün romanlarına böyle anıt eser gibi bakılacak.
PARLATIR – Peki Cengiz Bey, siz bunun için mi romanı tercih ediyorsunuz? Çünkü şiire pek rağbet etmediniz, bu türlerle fazla uğraşmadınız galiba?
AYTMATOV – Yoo… sadece bundan değil… Ben de şiir yazmak istedim.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Sohbet
 • Makale
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDDABBDBDCCDABCBCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler