Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yalnızlığın(I) ağır bastığı zamanlarda köyün(II) yakınındaki tepeye(III) gidip hislerimi(IV) gökyüzü ile paylaşırdım.

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri soyuttur?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 2

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerine göre özel anlamda kullanılmıştır?

 • Papatyalarını çok sever, baharda yeryüzünü süsleyen bir örtüye benzetirdi.
 • Kitap okumak hayal dünyamızı geliştirir ve hayata daha renkli bakmamızı sağlar.
 • Kalem, düşüncelerimizi aktarmak için en iyi araçlardan biridir.
 • Sanatçılar, eserlerine ilmek ilmek işledikleri kendi kültürlerini okuyucuya sunar.
Soru 3

Sessiz bir kişiliğe sahip olan dedem, keskin zekâsı ile olayları hemen kavrardı.
Bu cümlede altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

 • Yan
 • Mecaz
 • Gerçek
 • Terim
Soru 4

(I) Dünyanın en küçük kuş türlerinden biri olan sinekkuşlarının ilginç özellikleri var. (II) Örneğin bu kuşlar bal özü içmek üzere bir çiçeğe yanaştıklarında çok hızlı kanat çırparak havada asılı kalabiliyor. (III) Öyle ki vücutlarına oranla en büyük kalbe sahip olan hayvanlar onlar. (IV) Kalpleri, kütlelerinin yaklaşık yüzde üçünü oluşturuyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Sinekkuşlarının bu kadar hızlı ve haraketli olabilmelerini sağlayan büyük kalpleri var.” cümlesi getirilebilir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

(I) Penguenler kimi zaman karınlarının üzerinde kayarak ilerler. (II) Kaymak onların yürümeye göre daha hızlı hareket etmelerini sağlar. (III) Kayarken ayaklarından ve kanatlarından yardım alarak hızla ilerleyebilirler. (IV) Kral ve imparator penguenler hariç, diğer penguen türleri tek seferde iki yumurta yapar. (V) Kral ve imparator penguenler ise tek seferde yalnızca bir yumurta yapar.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisi ile başlar?

 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
REKLAM
Soru 6

Bu bölgenin(I) verimli topraklara sahip olması(II), tarih boyunca pekçok(III) Uygarlığa(IV) ev sahipliği yapmasını IV sağladı.
Bu cümlede altı çizili yerlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 7

1960 sonrası edebiyatımızın diğer dönemlerden farklılaşan bir yanı da dinî duyarlığa sahip yazarların ortaya çıkışıdır. _________ , _________ , _________ bu anlayışa sahip önemli yazarlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Oğuz Atay
 • Rasim Özdenören
 • Mustafa Kutlu
 • Durali Yılmaz
Soru 8

1980 sonrası Türk hikâyeciliğinde;
I. bireysel konulardan çok, toplumsal konular işlenmiştir.
II. hikâyelerde post modern tekniklerden yararlanılmıştır.
III.farklı kurgu teknikleri denenmiştir.
IV.imgesel bir dil kullanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır?

 • Gel kız karşımda dursana
  Şu benim halım bilsene
  Zülfünden bir tel versene
  Kokulayım gül yerine
 • Elif kaşların çatar
  Gamzesi sineme batar
  Ak elleri kalem tutar
  Yazar elif elif diye
 • Ecelim yetişti yıldızım indi,
  Dostlarım ağladı düşmanım güldü,
  Yapılan kadirgan deryada kal,
  Şu Malta’ya giden yollar elvedâ.
 • Şahinim var, bazlarım var
  Ördeğim var, kazlarım var
  Yâre tenha sözlerim var
  Diyemem ağyâre karşı
Soru 10

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi nicel anlamda kullanılmıştır?

 • Lisedeyken onunla yakın arkadaştık, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi.
 • Bu ağır yükü kaldıracak dermanı kalmamıştı zavallı adamın.
 • Bazen bu tepeye gelip bulutların birbiri ile olan muhteşem dansını izlerdim.
 • Köye yeni yaptığı evin etrafını güvenlikli olsun diye kalın duvarla çevirdi.
Soru 11

Bu anlayışa bağlı sanatçılar, şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler; serbest nazım, vezin ve kafiye kurallarını dikkate almamışlar ve bu unsurlara bağlı olmadan şiirler yazmışlardır.
Aşağıdaki dizelerin hangisi bu anlayışla kaleme alınmış olabilir?

 • Ne hasta bekler sabahı,
  Ne taze ölüyü mezar,
  Ne de şeytan, bekler bir günahı,
  Seni beklediğim kadar.
 • Bu bir türkü:
  toprak çanaklarda
  güneşi içenlerin türküsü!
  bu bir örgü:
  alev bir saç örgüsü
 • Bir gün, doludizgin boşanan atlarımızla
  Yerden yedi kat arşa kanatlandık, o hızla…
 • Dil uyur, mest olarak, yâr-ı dil-ârâ söyler;
  Gül susar, şerm ederek, bülbül-i şeydâ söyler.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının temsilcilerinden değildir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 13

Dinle bakalım, işitebilir misin
Türküsünü damların, bacaların
Yahut da karıncaların buğday taşıdıklarını
Yuvalarına?
Bu dizeler aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?

 • Saf şiir
 • Garip şiiri
 • Halk şiiri
 • II. Yeni
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Cahit Zarifoğlu ― Yedi Güzel Adam
 • Nâzım Hikmet ― Memleketimden İnsan Manzaraları
 • Cahit Sıtkı Tarancı ― Otuz Beş Yaş
 • Necip Fazıl Kısakürek ― Azap Toprakları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni” sanatçılarıyla ilgili değildir?

 • Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir şiir dili kullanmışlardır.
 • Gerçeküstücü şairlerden etkilenmişlerdir.
 • Edebî sanatları kullanmışlardır.
 • Toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdir.
Soru 16

İnsan bir deryadır ilimle mahir
İlimsiz insanın şöhreti zahir
Cahilden iyilik beklenmez ahir
İşleği ameli hali yalandır

Altı çizili olan dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kinaye
 • Telmih
 • Teşbih
 • Teşhis
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde halk şiiri geleneğini sürdüren şairlerden değildir?

 • Âşık Mahsuni Şerif
 • Şeref Taşlıova
 • Âşık Feymani
 • Bayburtlu Zihnî
Soru 18

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında II. Yeni şiiri(I) denince akla Sezai Karakoç(II), Atillâ İlhan(III) ve Edip Cansever(IV) gelir.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerinden olan Nâzım Hikmet, _________ akımından etkilenmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • klasisizm
 • romantizm
 • fütürizm
 • sembolizm
Soru 20

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

 • Kelime ― cümle
 • Mısra ― dize
 • Ak ― beyaz
 • Eser ― yapıt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABBCDAACDBDBDDCDCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler