Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar romanlarında genellikle realist bir bakış açısıyla Anadolu insanının yaşam tarzı, aydın-halk çatışması(I), ahlaki çöküntüler(II), Doğu-Batı çatışması(III) ve görücü usulü evlilik(IV) üzerinde durmuşlardır.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

Bu anlayışa sahip yazarlar, toplumsal sorunlar ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşmışlar; eserlerini ağa-köylü, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil çatışması üzerine kurmuşlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu anlayışla eser vermemiştir?

 • Yaşar Kemal
 • Fakir Baykurt
 • Orhan Kemal
 • Ahmet Haşim
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi “postmodernizm” anlayışıyla kaleme alınmamıştır?

 • Yaban
 • Benim Adım Kırmızı
 • Gece
 • Bin Hüzünlü Haz
Soru 4

Genç kadın büsbütün boşanan gözyaşı tufanı ile cevap verdi. Yusuf’un gözleri kararıyordu. Sabahleyin karısını kucaklayıp teselli vererek onu susturmak, birçok şeyler bildiğini fakat onu mahkûm etmediğini söyleyerek, aralarındaki buzdan duvarı çözmek istiyordu. Lâkin bir el onu olduğu yerde dimdik tutuyordu.
Bu parçada roman unsurlarından hangisi yoktur?

 • Olay
 • Zaman
 • Kişi
 • Mekân
Soru 5

Şairlerim, en çok beni bu saatlerde çağırır. İşte yıllardır okuduğum şiirler! Her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürmeyi biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi? Bilmiyorum.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Makale
 • Deneme
 • Eleştiri
REKLAM
Soru 6

• Polisiye romanlarda çözülmesi gereken esrarlı bir olay bulunur.
• 1980 sonrası Türk romanında toplumcu gerçekçilik anlayışı egemen olmuştur.
• Postmodern romanlarda metinlerarasılık, üstkurmaca gibi anlatım teknikleri kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
Soru 7

“Simyacı”daki anlatılar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır. Başlangıcı ve sonu arasında girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.
Bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hikâye
 • Roman
 • Tiyatro
 • Deneme
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 • Anadolu’nun geleneksel halı ve kilim motifleri, bu konuda önemli ipuçları içerir.
 • Genç dağcı üstün fiziksel yetkinliği sayesinde bu sorunu çabuk aşanlardan biri.
 • Burada yaşanan her dakika, her saat, her gün yeni zenginliklere tanık oluyor insan.
 • Dağcılık öyküleri, dağcı olmayanlar için çoğu zaman sıkıcı ayrıntılarla doludur.
Soru 9

• Kösem Sultan
• Keşanlı Ali Destanı
• Ayak Bacak Fabrikası
Aşağıdaki sanatçılar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Turan Oflazoğlu
 • Attila İlhan
 • Sermet Çağan
 • Haldun Taner
Soru 10

Türklerin İslâm oluşları ile beliren ilk menkıbeler ve destan motifleri Karahanlılar çağında görülür. Bunların en tanınmışı, Saltuk Buğra Han menkıbeleridir. Saltuk Buğra Han’ın olağanüstü kişiliği etrafında toplanan motifler aynı zamanda Kırgız Türklerinin ünlü Manas’ına da kaynak ve örnek olmuştur.
Bu parça ile ilgili,
I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Tartışmacı anlatıma yer verilmiştir.
III.Anlatımı açık ve sadedir.
IV.Sanatsal bir metindir.
ifadelerden hangisi söylenebilir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 11

• Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan tiyatro eserlerine denir.
• Taklide dayalı olarak hikâyelerin anlatıldığı tek kişilik halk tiyatrosudur.
• Yaşamı acıklı ve komik yönleriyle beraber yansıtan tiyatro türüdür.
Bu cümleler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • Karagöz
 • Dram
 • Trajedi
 • Meddah
Soru 12

Gurebâhâne-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi deneme türünün en güzel örneklerindendir.
Bu eserleri kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Haşim
 • Nazım Hikmet
 • Ömer Naci
 • Kemal Tahir
Soru 13

Bu kitabeler sırasıyla Tonyukuk (716), Kül Tigin (731) ve Bilge Kağan (735) adına dikilmiştir. _________ türündeki bu eserde Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yaptıkları icraatları anlatırlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Deneme
 • Söylev
 • Roman
 • Hikâye
REKLAM
Soru 14

“Cephede savaşanların moralini yükseltmek için yapılan konuşmalar” aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir?

 • Dinî
 • Siyasi
 • Askerî
 • Akademik
Soru 15

Bu sofa canlıdır; bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır. Bu sofa dört köşelidir: Ortada sokak kapısı, iki yanda birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleme
 • Tartışma
 • Açıklama
 • Betimleme
Soru 16

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Aşk-ı Memnu
 • Beş Şehir
 • Mai ve Siyah
 • Huzur
Soru 17

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “_________”, Halide Edip Adıvar’ın “_________” Reşat Nuri Güntekin’in “_________” romanları Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerdendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Yaban – Vurun Kahpeye – Yeşil Gece
 • Yeşil Gece – Vurun Kahpeye – Yaban
 • Yaban – Yeşil Gece – Vurun Kahpeye
 • Yeşil Gece – Yaban – Vurun Kahpeye
Soru 18

Onlar gibi olmak ( ) onlar gibi oturup kalkmak ( ) onların dili ile konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim ( )
Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ( , )( ; )( . )( ? )
 • ( ; )( , )( … )( ! )
 • ( , )( , )( … )( ? )
 • ( ; )( , )( ! )( . )
Soru 20

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyet Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinde alınmış olabilir?

 • Deneme
 • Söylev
 • Makale
 • Fıkra
Cevap Anahtarları
12345678910111213141516171820
DDADCCBDBBAABCDBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler