Tarih 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin konusu değildir?

 • Sanayi Devrimi
 • İslamiyet’in doğuşu
 • İklim çeşitliliği
 • Matbaanın icadı
Soru 2

Dillerin tarihini, gelişimini, değişimini ve diller arası ilişkileri aşağıdaki bilim dallarından hangisi inceler?

 • Epigrafi
 • Filoloji
 • Mitoloji
 • Arkeoloji
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 12 Hayvanlı Türk Takvimiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir.
 • On iki yılda bir devir yapar.
 • Yıllar hayvan adlarıyla tanımlanmıştır.
 • Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
Soru 4

Aşağıdaki takvimlerden hangisine “Gregoryen Takvimi” de denilmektedir?

 • Hicri Takvim
 • Celali Takvim
 • Rumi Takvim
 • Miladi Takvim
Soru 5

Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlar, mağaralarda ve kaya sığınaklarında barınıyor, yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla besleniyorlardı.
Bu bilgiye göre Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Temel geçim kaynakları tarımdır.
 • Hayvancılık ile uğraşmışlardır.
 • Barınaklar inşa etmişlerdir.
 • Avcı ve toplayıcı yaşam sürmüşlerdir.
REKLAM
Soru 6

Dünyada ilk kez bakır madeni aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır?

 • Çayönü
 • Çatalhöyük
 • Göbeklitepe
 • Aslantepe
Soru 7

MÖ 3000 yıllarından itibaren insanlar bakır ile kalayı karıştırarak _________ adı verilen yeni bir maden türü elde ettiler.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Demir
 • Çelik
 • Gümüş
 • Tunç
Soru 8

Sümerlerde saray kâtibi, rahip, arşiv memuru, vali veya elçi yetiştiren okullara ne ad verilmiştir?

 • Tablet Evi
 • Megaron
 • Hayat Evi
 • Papirüs
Soru 9

• Kolonileri aracılığıyla Anadolu’ya yazıyı getirdiler
• Başkent Ninova’da ilk kütüphaneyi kurdular
• Arşivcilik alanında geliştiler
Özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fenikeliler
 • Lidyalılar
 • Asurlular
 • Sümerler
Soru 10

Yunan şehir devletlerinde, şehrin en merkezi yerine kurulan, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi?

 • Akropolis
 • Demos
 • Tiran
 • Arkhon
Soru 11

Tabletlere yazdıkları kayıtlarla ilk defa yazılı hukuka geçen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asurlular
 • Sümerler
 • Lidyalılar
 • Urartular
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?

 • Başhekim
 • Başyargıç
 • Başkomutan
 • Başrahip
Soru 13

Feodal sistem içerisinde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aristokratlar
 • Serfler
 • Şövalyeler
 • Lordlar
REKLAM
Soru 14

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam Devleti’nin başına geçenlere hangi unvan verilmiştir?

 • Kral
 • Padişah
 • Halife
 • Vezir
Soru 15

Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır?

 • İtalya
 • Almanya
 • Fransa
 • İngiltere
Soru 16

Orta Çağ’ın sonlarına kadar kullanılan, adını üzerinde tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların deri ve postlarının taşınmasından alan kara ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baharat Yolu
 • Kürk Yolu
 • Amber Yolu
 • İpek Yolu
Soru 17

Altınordu Devleti’nin merkezinden başlayarak 1346-1353 yıllarında ticaret yolları aracılığıyla Avrupa’ya yayılan ve tahminen 20 milyon kişinin ölümüne neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Grip
 • Verem
 • Veba
 • Hepatit
Soru 18

Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında aşağıdakilerden hangisi gelişmemiştir?

 • Et ve süt ürünleri üreticiliği
 • Şehir ve kale mimarisi
 • Çadır yapımı ve dokumacılık
 • Bağımsız yaşama düşüncesi
Soru 19

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yeri geldiğinde herkesin asker olarak mücadele etmesi özelliğinden dolayı Türkler için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yapılmıştır?

 • Onlu Sistem
 • Turan Taktiği
 • Ordu Millet
 • Sahra Ordusu
Soru 20

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar hangi adla bilinir?

 • Hammurabi Kanunları
 • İustinaus Yasaları
 • 12 Levha Kanunu
 • Cengiz Han Yasası
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADDADACABACCDBCBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?