Tarih 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

II. Mehmed aşağıdaki yerlerden hangisini fethettikten sonra “Fatih” unvanını almıştır?

 • Kırım
 • İstanbul
 • Amasra
 • Trabzon
Soru 2

Aşağıdaki beyliklerden hangisi Fatih Sultan Mehmed tarafından ortadan kaldırılmıştır?

 • Aydınoğulları
 • Karesioğulları
 • Saruhanoğulları
 • İsfendiyaroğulları
Soru 3

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisini Akkoyunlu Devleti ile yapmıştır?

 • Otlukbeli Muharebesi
 • Çaldıran Muharebesi
 • Ridaniye Muharebesi
 • Mercidabık Muharebesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed Dönemi gelişmelerinden değildir?

 • Mora’nın alınması
 • Boğdan’ın alınması
 • Belgrad’ın fethi
 • Bosna-Hersek seferi
Soru 5

Fatih Sultan Mehmed Amasra’yı aşağıdakilerin hangisinden almıştır?

 • Venedikliler
 • Cenevizliler
 • Macarlar
 • Sırplar
REKLAM
Soru 6

Bizans İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisinin fethiyle ortadan kalkmıştır?

 • İstanbul
 • İzmit
 • Bursa
 • Edirne
Soru 7

Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’nin denetimine giren ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kürk Yolu
 • Kral Yolu
 • İpek Yolu
 • Baharat Yolu
Soru 8

I. Viyana kuşatması aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmed
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Yıldırım Bayezid
Soru 9

İpek ve Baharat Yollarının önemini yitirmesinde aşağıdaki gelişmelerin hangisi etkili olmuştur?

 • Haçlı Seferleri
 • Coğrafi Keşifler
 • Reform Hareketleri
 • Hint Deniz Seferleri
Soru 10

Dulkadiroğulları Beyliği hangi savaş ile Osmanlı Devleti’ne katılmıştır?

 • Otlukbeli Muharebesi
 • Turnadağ Muharebesi
 • Mohaç Muharebesi
 • Çaldıran Muharebesi
Soru 11

1533 tarihli İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti’nin hangi seferi sonucunda imzalanmıştır?

 • Almanya Seferi
 • Sırbistan Seferi
 • Arnavutluk Seferi
 • İtalya Seferi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri sonucunda topraklarına kattığı yerlerden biri değildir?

 • Sudan
 • Yemen
 • Etiyopya
 • Tunus
Soru 13

Topkapı Sarayı’nı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi yaptırmıştır?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmed
 • Orhan Bey
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde padişahın ailesi ve saray kadınlarının gündelik hayatlarını geçirdikleri yer Topkapı Sarayı’nın hangi bölümüdür?

 • Birun
 • Harem
 • Enderun
 • Has Oda
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümayun toplantıları Topkapı Sarayı’nda _________ denilen yerde yapılmıştır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kubbealtı
 • Hazine Odası
 • Büyük Oda
 • Seferli Odası
Soru 16

Padişah adına yazılan ferman, berat ve mektuplara padişahın tuğrasını çekmekle görevli divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nişancı
 • Kadıasker
 • Defterdar
 • Veziriazam
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köy
 • Kaza
 • Eyalet
 • Liva
Soru 18

Divân-ı Hümâyun teşkilatı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde oluşturulmuştur?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • II. Mehmet
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde gelirleri devlet hazinesine aktarılan topraklara ne denirdi?

 • Paşmaklık
 • Malikâne
 • Yurtluk
 • Mukataa
Soru 20

Loncada yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen, malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen uzman kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ehl-i hibre
 • Yiğitbaşı
 • Kethüda
 • Şeyh
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBADCBBADCBAACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?